Monday, May 20, 2019

نفرین به جنگ بادا - مهدی یعقوبیبشکن سکوت خود را  نفرین به جنگ بادا
با ما که شو هم آوا  نفرین به جنگ بادا
با توپ و تانک و موشک از میهنم چه خواهید
غارتگران  دنیا  نفرین به جنگ بادا
ما مردمی گرسنه در زیر بار فقریم
درگیر  با  هیولا  نفرین به جنگ بادا
جنگ شما به میهن  با جنگ ما یکی نیست
اهریمنان رسوا  نفرین به جنگ بادا
در خون بیگناهان  با چکمه پا گذارید
اینان به نام الله  نفرین به جنگ بادا
تحقیر یا تباهی یا ذلت و سیاهیست
آزادی  شما ها  نفرین به جنگ بادا
بر ما کسی به دنیا جز ما به فکر ما نیست
هرگز سکون مبادا  نفرین به جنگ بادا
ایران همیشه ایران شیری همیشه غران
ای روبهان صحرا نفرین به جنگ بادا
ای  میهنم بپاخیز  آتش به شب بر انگیز
ناجی تویی تو تنها  نفرین به جنگ بادا
مهدی یعقوبی

Saturday, May 18, 2019

آغاز بی علت جهان – کوئنتین اسمیتآغاز بی علت جهان
نویسنده – کوئنتین اسمیت
برگردان به پارسی – امیر غلامی
این مقاله نخست در ژورنال PHILOSOPHY OF SCIENCE منتشر شده است (جلد 55، شماره ی 1، صص.39-57، 1988)

امروزه شواهد کافی برای توجیه اینکه جهان بدون علتی آغاز شده وجود دارد. این شواهد شامل نظریه های تکینگی (singularity)هاوکینگ – پِنروز، که مبتنی بر نظریه ی نسبیت عام انشتین هستند، و نیز مدل ها ی کوانتومی کیهان شناختی  از آغاز جهان است که اخیرا ارائه شده اند. این نظریه های تکینگی به تبیینی از آغاز جهان منجر می شوند که مستلزم انگاره ی تکینگی بیگ بنگ، و مدل های کوانتومی کیهان شناختی است که آغاز جهان را به سان خلائی نوسان کننده می نمایانند. معلوم شده که  نظریه هایی که جهان را بی نهایت قدیم یا معلول می شمارند با این نظریه ها و دیگر نظریه های کیهان شناختی فعلی در تضاد اند یا دست کم قابل حمایت نیستند.
مقصود من ازاین مقاله محاجه به نفع این مطلب است که در حال حاضر به قدر کافی شواهد وجود دارد که بتوان نتیجه گرفت جهان بیش از ده میلیارد سال پیش، و بدون علتی به وجود آمده است. به همین خاطر معتقد ام موضع بسیاری از فیلسوفان معاصر در این مورد ناموجه است، زیرا باورهای آنها نوعاً در یکی از سه مقوله ی دوبدو مانع زیر می گنجد، (1) شاید جهان بی نهایت قدیم  باشد، (2) جهان آغازی دارد، و خدا علت این آغاز است، و (3) به اندازه ی کافی شواهد در دست نداریم تا بتوانیم در مورد اینکه جهان آغازی داشته یا ازلی بوده تصمیم گیری کنیم.


Friday, May 17, 2019

دکتر شجاع الدین شفا - در ارزیابی نحوه مسلمان شدن ایرانیان تقلب بسیار با تاریخ شده است.روی عکس کلیک کنید

در ارزیابی نحوه مسلمان شدن ایرانیان تقلب بسیار با تاریخ شده است.
واتفاقا این تقلب بیش از آنکه از جانب بیگانگان صورت گرفته باشد از خجانب کسانی از خود ایرانیان صورت گرفته است. وقتی بزرگترین مورخ جهان ابن خلدون ، مینویسد که پیش از حمله اعراب ایرانیان سرزمین هایی پهناور در اختیار داشتند با جمعیت بسیار و با تمدنی بزرگ ، ولی بعد از آنکه عرب با نیروی شمشیر بر آنان استیلا یافت چنان دست خوش تاراج و ویرانی شدند که گویی هرگز وجود نداشته .زیرا گرایش طبیعی عرب این است که رزق خویش را سر نیزه خود بجوید اگر در این مسیر به قدرت و حاکمیت دست یابد دیگر حد و حصری برای غارتگری خود نشناسد ...

Wednesday, May 15, 2019

اگر شاهنامه نمی‌بود25 اردیبهشت روز گرامیداشت یاد فردوسی، شاعر حماسه‌‌سرای ایرانی و سراینده شاهنامه

اگر شاهنامه نمی‌بود….
محمّد علی اسلامی ندوشن

با پدید آمدن شاهنامه پشت ایران محکم شد و این اطمینان حاصل گشت که شخصیّت ملّی ایران تسخیر ناپذیر خواهد ماند چنان‌که ترک آمد، مغول آمد ولی ایران، ایران ماند و فردوسی مردی نمونه، نماد مقاومت، مظلومیبت، آزادگی، خروشندگی و کامروا در ناکامی کسی که در کشمکش میان دو تیره‌ی فکر، پیروزی نهایی با اوست و چراغ ایران در درون کتاب او هرگز خاموش نمی‌شود. اگر شاهنامه نبود، ایران گذشته خود را فراموش می‌کرد، ادبیات فارسی به این غنا و تنوّع دست نمی‌یافت و عرفان بالیده نمی‌شد. در یک سخن شاهنامه کتاب مردم ایران است و گرچه به دست یک نفر پدید آمده، گویی هزاران هزار در ایجاد آن دست داشته‌اند.
با پدید آمدن شاهنامه، پشت ایران محکم شد، این اطمینان حاصل گشت، که ولو خاک کشور تسخیر گردد، شخصیّت ملّی او تسخیر ناپذیر خواهد ماند. چنانکه دیدیم ترک آمد، مغول آمد، ولی ایران، ایران ماند. گذشته از آن، شاهنامه کتاب سرنوشت انسان است، در آن دو نیروی خوبی و بدی با هم رودر رو می‌گردند، ونبرد سرانجام به سود نیکی خاتمه می‌یابد، از این رو گفته‌اند: «شاهنامه آخرش خوش است».
اگر شاهنامه کتابی است که در آن آنهمه دخل و تصرّف به کار رفته، و افزایش و کاست صورت گرفته، برای آن است که مردم ایران آن را کتاب یگانه‌ی خود می‌دانستند، و از این رو هر کسی به خود اجازه می‌داده که در آن سهمی برای خود قائل باشد.

گریه شیر برای امام حسین از کتاب کرامات الحسینیه


روی عکس کلیک کنید

Tuesday, May 14, 2019

صف صف است این صفصف صف است این صف که در ایران به سوی مرغ و نان
آن صف دیگر  بسوی گوشت در بالای ران

رضا شاه - من از هر چه زن چادری بدم آمده استروی عکس کلیک کنید

نُه ماه پس از آن، سفر رضاشاه به ترکیه (از ۱۲ خرداد تا ۱۴ تیر ۱۳۱۳ خورشیدی) نقطه ی عطفی در قضیه ی کشف حجاب بود. با ‎آغاز سال ۱۳۱۴ خورشیدی روند فعالیت دولت برای کشف حجاب به اوج رسید. در فروردین ۱۳۱۴ خورشیدی مطابق طرح علی‌‏اصغر حکمت، در مجلس جشنی در یکی از مدارس شیراز دختران به صف ایستاده پس از خواندن دکلمه و سرود به ورزش ژیمناستیک مشغول شدند. به طوری که گفته شده دو تن از روحانیان شیراز، محمدعلی حکیم و میرزا صدرالدین محلاتی، در اعتراض به این اقدام مجلس مذکور را ترک گفتند و پس از آن سید حسام‌الدین فال ‏اسیری، از روحانیان سرشناس شیراز، در یک سخنرانی به این اقدام اعتراض نمود که به دنبال آن دستگیر و تبعید شد.

Friday, May 10, 2019

چگونه شاعر شدم - مهدی یعقوبیهنوز اولین لقمه برنج را در دهان نگذاشته بودم که ناگاه دایی محمود با صدای بلند رو به فک و فامیلهایم کرد و گفت:
- راسی میدونید امروز روز تولد آقا میلاده
قوم و خویشانم که در دور و بر بشقاب های چرب و نرم نشسته بودند و شکم هایشان قار و قور ، نگاهشان را  پر دادند به سمت و سویم . من هم که آدم خجالتی بودم تبسمی کردم و سرم را انداختم پایین . خواستم دوباره لقمه ای در دهانم بگذارم که باز دایی محمود گفت:
- راسی آق میلاد چن ساله می شی
- شدم 15 سال
- خب ، آرزوت چیه ،  دوست داری آینده چه کاره شی 


 

آیا میدانید لقب « رضا » را مامون به امام هشتم شیعیان داده استروی عکس کلیک کنید

Thursday, May 09, 2019

سخنان بزرگان - ابوالحسن خرقانی


ابوالحسن خرقانی   ۳۵۲-درگذشتهٔ ۴۲۵ق وی از انگشت شمار پیرانی است که پیرو حکمت خسروانی و پاسدار فرهنگ ایران بودند.


ابوالحسن خرقانی می گوید؛
جواب چهار نفر مرا سخت تکان داد !
اول؛ مرد فاسدی از کنارم گذشت و من
گوشه لباسم را جمع کردم تا به او نخورد !
او گفت؛ ای شیخ !
خدا می داند که فردا حال ما چه خواهد شد !


دوم؛ مستی دیدم که افتان و خیزان
در جاده های گل آلود می رفت،
به او گفتم؛ قدم ثابت بردار تا نلغزی !
گفت؛ من بلغزم باکی نیست،
به هوش باش تو نلغزی ای شیخ !
که جماعتی از پی تو خواهند لغزید...!


سوم؛ کودکی دیدم که چراغی در دست داشت
گفتم؛ این روشنایی را از کجا آورده ای؟!
کودک چراغ را فوت کرد
و آنرا خاموش ساخت و گفت؛
تو که شیخ این شهری،
بگو که این روشنایی کجا رفت ؟!


چهارم؛ زنی بسیار زیبا رو که در حال خشم
از شوهرش شکایت میکرد !
گفتم؛ اول رویت را بپوشان، بعد با من حرف بزن!
گفت؛ من که غرق خواهش دنیا هستم،
چنان از خود بی خود شده ام که از خویش
خبرم نیست، تو چگونه غرق محبت خالقی،
که از نگاهی بیم داری....؟!


 

Tuesday, May 07, 2019

من ایرانیم عشق دین من است - مهدی یعقوبیمن ایرانیم عشق دین من است
بهشتم که ایران زمین من است
حریم دلم خانه آفتاب
رگ و روحم امواج سرخ شراب
در آغوش توفان که پر می زنم
شب تیره بانگ سحر می زنم
دمادم به دستم که پیمانه ها
مناجات من کنج میخانه ها
مقدس اگر هست آزادی است


 

در آیین زرتشت روزه گرفتن مذموم است


در آیین زرتشت روزه گرفتن و نخوردن آب و غذا بخاطر تن پروری و عدم فعالیت مفید روزانه نهی شده است.