Sunday, January 10, 2021

مجازات بوسیدن در مملکت اسلامی ایران

 کارل پوپر - وقتی زنی روزنامه بخواند

 عبدالکریم سروش - در قرآن خداوند یک ارباب نسبتا عبوس و خشنی است

 


ادامه مطلب


کلمه زیبای نمیدانم

 


روزی امتحان جامعه شناسی ملل داشتیم استاد سر کلاس آمد و میدانستیم که ۱۰ سئوال از تاریخ کشور ها خواهد داد.

دکتر بنی احمد فقط ۱ سئوال داد و رفت:

مادر یعقوب لیث صفار از چه نظر در تاریخ معروف است......؟

Monday, January 04, 2021

رباعیات مهدی یعقوبی - در چشم تو دیدم که خدا پیدا بود

 


ادامه رباعیات

تفنگ آنتوان چخوف

 


تفنگ چخوف یک قاعدهٔ دراماتیک است که طبق آن هر عنصر به‌ خاطرماندنی و قابل‌توجه را باید فقط بر مبنای ضرورتی چشم‌ پوشی‌ ناپذیر در یک اثر داستانی به‌کار برد