Tuesday, March 19, 2019

عزیزان عیدتان پیروز بادا همه هر روزتان نوروز بادا
عزیزان عیدتان پیروز بادا
همه هر روزتان نوروز بادا
شراب و شادی و شوق و همه شور
به دشت آرزوهاتان  گل نور
سراسر زندگی تان عطرباران
پر از رنگین کمان صبح بهاران
هزاران بوسه از گل تا به ریشه
به  روی ماهتان بادا همیشه
خزر تا ساحل دریای عمان
به هر دین و به هر آیین و ایمان
طلوع سال نو بادا  مبارک
هماواز  قناری با چکاوک
غم و اندوه و ماتم از شما دور
تمام  شهرهاتان  شهر  انگور
شراب سرخ در پیمانه هاتان
کبوتر پر زند بر شانه هاتان
دل و جان شمایان روز و شب شاد
همیشه دیده هاتان روشنی باد
به مثل هر شقایق بر دماوند
به روی گونه هاتان برق لبخند
چراغ ماه بام خانه هاتان
پر از آتش دل پروانه هاتان
به مثل موج در آغوش دریا
رگ و روح شما لبریز گرما
تپش در هر تپش لبریز از عشق
افق هاتان خیال انگیز از عشق
به هر روزی به نوشانوش باشید
تمام  زندگی  گلپوش  باشید
مهدی یعقوبی

 

جشن های ایرانی از زبان هرودوت یونانیروی عکس کلیک کنید

 

فتحعلی شاه و نامه اش در شب اول قبر
فتحعلیشاه بازیچه دست آخوندها
 سهراب ارژنگ - فضول محله
فتحعلی شاه با دستور جهادی که ازجانب سید محمد مجاهد و ملا احمد نراقی صادر شده بود، گز نکرده، و حساب نشده به جنگ رونوشته‌هاس ها  پرداخت  و طی دو عهد نامه ننگین گلستان و ترکمان،  بیش از یک سوم از سرزمین سرسبز وبارور مارا از دست داد. [۶۸]
با آن که فتحعلی شاه آماده به آغاز جنگ دوم با روسیه نبود، بنا به نوشته بسیاری از نگارش گران، روحانیان اورا در فشار گذاشتند. آخوندها گفتند که چنان چه فتحعلی شاه آماده به کارزاربا روسیه نباشد، آنان خود، دست به این کارخواهند زد. [۶۹]
بدین روش، سید محمد باقربهبهانی در پایان شوال ۱۲۴۱ برای وادار کردن فتحعلی شاه به جنگ، ازکربلا به تهران آمد [۷۰]. آن گاه به همه آخوندهای شهرستان ها نامه نوشت و آنان را برای وادارکردن فتحعلی شاه به جنگ، به تهران فرا خواند. سپس گروهی از آنان چون، حاج ملا محمدجعفر استرآبادی، آقا سید نصرالله استرآبادی، حاج سید محمد تقی برغانی، سید عزیزالله طالشی وشماری دیگر، به جایگاه تابستانی فتحعلی شاه در سلطانیه رفتند. هم چنین شماردیگری از آنان چون، احمد نراقی وملا عبدالوهاب قزوینی در حالی که کفن سپید پوشیده وخود را آماده شهادت ساخته بودند، به پیش فتحعلی شاه رفتند .
با آن که در این زمان، آلکساندر اول تازه به امپراتوری روسیه رسیده بود وبه دنبال داشتن روابط دوستانه با ایران می گشت وبه اندیشه جنگ نبود، فتحعلی شاه زیر فشاربیش از اندازه آخوندها، به جنگ تن در داد.
فتحعلی شاه از سید محمد مجاهد درخواست یک نوشته برای آغاز جنگ با روسیه  کرد، تا درشب اول قبرآن را به نکیر ومنکر نشان دهد که به دستورآنان (آخوندها)، به جنگ پرداخته است.
عدم آگاهی از سیاست جهانی آن روز، مشورت نکردن وبه حساب نیاوردن افراد صاحب نظر، و تحریکات روحانیون متعصب وطن فروش، عوامل برجسته این دو شکست افتضاح آمیز به شمار می آیند.
پس ازشکست ایران درجنگ باروسیه، فتحعلی شاه از حاج محمد برغانی پرسش کرد: « چرا اعلام جهاد روحانیون در شکست روسیه موثر واقع نشد؟» ، نام برده پاسخ داد: « علت را باید در بی ایمانی وعدم خلوص عباس میرزا جستجو کرد». [۷۱]

۶۸ شیعه گری وامام زمان- نوشته دکترروشنگر- نشرنیما آلمان- چاپ ۳- ص ۱۲۰
۶۹ برگرفته از نقش روحانیت درتاریخ معاصرایران – نوشته دکتر م. یاوری Kashmiri- Nujum us- Sama P.364
۷۰ قصاص العلماء- نوشته محمدبن سلیمان تنکابنی- تهران ۱۳۰۴- ص ۹۳٫
۷۱ نقش روحانیت در تاریخ معاصر ایران- نوشته دکتر م.یاوری-۱۳۶۰ – ص ۲۱-۲۳ –برگرفته از روضه الصفای ناصری- نوشته رضاقلی هدایت- ج ۹- ص ۱۶۴۶ – سفرنامه ویلوک ۱۵ ژوئیه-

Monday, March 18, 2019

Sunday, March 17, 2019

دوبیتی های بهاری - مهدی یعقوبی
زمستان گرچه دائم زمهریر است
به پشتش نوبهاری دلپذیر است
شب هر چه تیره و تاریک اما
به رفتن ای دل من ناگزیر استقناری بر فراز شاخه ها مست
سه تاری در رواق خانه در دست
کجایی دلبرم گلبوسه ات کو
طلوع سال نو چیزی نماندست
 

به لبخند شقایق روی کهسار
ترنم های قمری ها  به گلزار
بهاران می رسد آهسته از راه
به تیک و تاک ساعتها به دیوار

Friday, March 15, 2019

نخستین سالگرد مرگ هاوکینگ


هاوکینگ در بهشت

نخستین سالگرد مرگ هاوکینگ ــ در یادبود نابغه فیزیک

بخش هایی از گفت و گوی تلوزیونی لاری کینگ برنامه ساز پر آوازه شبکه سی ان ان با پروفسور استیون هاوکینگ ..

لاری کینگ: امشب به سراغ مردی باهوش ، شگفت آور و نیرویی باور نکردنی میرویم.  ما به خود می بالیم از اینکه امشب میزبان پروفسور استیون هاوکینگ هستیم.

لاری کینگ: بزرگترین دستاورد شما چه بوده است

هاوکینگ: شادمانم از اینکه دانشمان را از انفجار بزرگ و سیاه چاله ها، از آغاز و انجام زمان گسترش داده ام. کمابیش گفته ام که بر سیاه چاله ها نور تابانده ام، اما شاید این کنایه درستی نباشد.

لاری کینگ: آیا از کودکی دانشی ذاتی داشتید یا آن را آموختید؟ آیا بچه باهوشی بودید؟

هاوکینگ: همه کودکان پرسش هایی می کنند. چیزها چگونه کار می کنند و چرا چنین هستند؟ اما همچنانکه بزرگتر می شوند، به آنها می گویند این پرسش ها احمقانه است یا اینکه پاسخی ندارند. من کودکی هستم که هرگز بزرگ نشده ام و همچنان میپرسم چگونه و چرا. گاهی هم پاسخی پیدا می کنم.

لاری کینگ:آیا خود را آموزگار، پژوهشگر، دانشمند یا همه این چیز ها می دانید؟

هاوکینگ : من خود را یک دانشمند پژوهشگر می دانم . به دانشجویان کارشناسی آموزش نمی دهم اما استاد راهنمای کموبیش سی دانشجوی دکتری بوده ام .

لاری کینگ: آیا راهنما و مربی داشته اید؟

هاوکینگ: چند استاد خوب داشته ام و چندتا هم نچندان خوب. اما هیچیک راهنما و مربی من نبوده اند. نزدیک ترینشان راجر پنروز است که کارش، انفجار بزرگ و سیاه چاله ها را به من شناساند. اما او بیشتر همکار و یاورم بود تا راهنما و مربی.

لاری کینگ : چرا این رشته را برگزیدید؟

Monday, March 11, 2019

چرا زن عورت است؟


وبسایت رسمی اهل سنت و جماعت ایران

Sunday, March 10, 2019

وصیت نامه دهخدا روی قوطی سیگاروصیت نامه دهخدا روی قوطی سیگار
مرحوم دهخدا پی در پی سیگار می‌کشید و خاکستر سیگار و چوب سوخته کبریت را هرجا می‌رسید می‌انداخت. از عجایب این بود که قلم و دوات مرتبی نداشت و بارها شد که با سر سوخته کبریت چیزی نوشت و یادداشت کرد. خدا می‌داند چند بار دیدم که در پی مداد خود می‌گردد و هرگز به یاد نمی‌آورد آن را کجا گذاشته است. روی هر کاغذ پاره ای که می‌یافت یادداشت می‌کرد. مکرر روی پاکت شیرینی یا میوه و روی کاغذ پاره‌ای که سیگار در آن پیچیده بودند در حضور من چیزی می‌نوشت. گاهی قوطی خالی کبریت را پاره می‌کرد و روی چوب سفید آن یادداشتی می‌کرد.
تهران ۹ مهرماه ۱۳۳۸
سعید نفیسی، خاطرات ادبی و سیاسی و جوانی

Friday, March 08, 2019

زن جهان انسان و هرگز عورت و ناموس نیست

هشت مارس روز جهانی زن گرامی باد


 زن جهان انسان و هرگز عورت و ناموس نیست
مرد سالاری بجز اندیشه ای منحوس نیست
شاهکار خلقت و آیینه دار زندگیست
در حصار خانه ها چون برده ای محبوس نیست
ای خدا هستی اگر بشنو خروشم را به خشم !؟
زن بهشتت فاحشه یا حوری فردوس نیست
مظهر آزادی و زیبایی بی منتهاست
ناقص العقل  و ذلیل و بنده و پابوس نیست
ای عبا بردوش و ای عمامه دار و خرقه پوش
زن نماد شهوت و یا سمبل سالوس نیست
تا که زن در بند باشد هیچ مرد آزاد نیست
زندگی هر لحظه اش جز حسرت و افسوس نیست
گرمی خورشید در لبخند راز آلوده اش
عشق هرگز چون که در چشمان زن محسوس نیست
زن کتاب مهربانی برگهای عاطفه ست
این جهان بی عطر او جز وحشتی ملموس نیست
تف به روتان زن ستیزان ، پشم و ریشان ، شیخکان
هیچ ننگی چون شما هر گز به یک قاموس نیست
قرن ها زن را به دار و سنگسارش کرده اید
این حجاب لعنتی جز بر سرش کابوس نیست

مهدی یعقوبی

سخنان بزرگان - دکتر حسابی