Friday, October 20, 2017

مشکل خایه های خر دجال هنگام ظهور از کتاب ناسخ التواریخکتاب ناسخ التواریخ در باره دجال :
ما مسلّم می‌داریم [فرض کنیم] که خرِ دجّال سی‌فرسخ طول و ده‌فرسخ عرضش می‌باشد، چنان‌که در کتاب‌ها نوشته‌اند، و ما شنیده‌ایم البته طول و عرضِ دجّال هم باید ده بیست فرسخ باشد و هر گامِ آن خر را یک‌فرسنگ می‌گویند. آیا این خلایق با او چگونه می‌توانند همراهی نمود [منظور طرفدارانِ دجّال که با امام‌زمان می‌جنگند] و جامه‌ی دجّال و پالانِ خرش را در کدام دستگاه بافته و دوخته می‌شود؟ و آذوقه‌ی یک‌شهر در یک‌روز کفایتِ دجّال نمی‌کند و صدهزار هزار انبارِ کاه و جو در یک‌روز کفایتِ خرش را نخواهد نمود و با یک رودِ عظیم مانند دجله‌ی بغداد، و اگر عرعر کند یا بگوزد، اهلِ عالم هلاک شوند. و اگر سرگین بیندازد، راه‌ها مسدود می‌شود. و اگر شاش کند، صدهزار مرید را سیل خواهد برد، و اگر از اصفاهان خواهد به کاشان برود، از تنگ‌میانِ دو کوهِ قهرود چگونه گذر خواهد کرد؟
   عرض نمودند: میانِ دو گوشِ آن خر یک‌فرسخ و میانِ دو دست و پاهایش دو فرسخ می‌باشد. یک‌دست و پا به پشتِ کوهِ جانبِ راست و یک‌دست و پا به پشتِ کوهِ جانبِ چپ می‌گذارد و می‌رود.
   [کریم‌خان زند] فرمود: خایه‌های بزرگش در میانِ دو کوه گیر خواهد نمود و بسیار خندید، و فرمود ما از این افسانه‌ها و مزخرفات بسیار شنیده‌ایم، خدا ما را عقلی ارزانی نموده که به‌آن عقل باید او را بشناسیم و حق و باطل را از هم فرق کنیم، و نیک و بد را از هم تمیز دهیم. ما این‌قدر فهمیده‌ایم که امرِ محال ممتنع است. شتر از سوراخِ سوزن بیرون رفتنش* امری‌ست محال و ممتنع،

Monday, October 16, 2017

احمد شاملو این مردم حافظه تاریخی ندارندمن‌ نمى‌گویم‌ توده‌ى‌ ملت‌ ما قاصراست‌ یا مقصر،ولی تاریخ‌ ما نشان‌ مى‌دهد که‌ این‌ توده‌ حافظه‌ى‌ تاریخی‌ ندارد. حافظه‌ى‌ دست‌جمعى‌ ندارد، هیچ‌گاه‌ از تجربیات‌ عینی اجتماعی‌اش‌ چيزى‌ نیاموخته‌ و هیچ‌گاه‌ از آن‌ بهره‌‌ای نگرفته‌ است‌ و درنتیجه‌ هر جا کارد به‌ استخوانش‌ رسیده‌، به‌ پهلو غلتیده‌، از ابتذالی‌ به‌ ابتذال‌ دیگر ـ و این‌ حرکت‌ عرضى‌ را حرکتى‌ درجهت‌ پیشرفت‌ انگاشته‌، خودش‌ را فریفته.‌

 * سخنرانی در دانشگاه برکلی آمریکا

فرماندهان اصلی جنگ با کردهای عراقی از سپاه پاسداران ایران هستند


فرماندهان اصلی جنگ با کردهای عراقی از سپاه پاسداران ایران هستند


Iran supports iraqi army forces to fight kurds 

خلق های جهان هیچ دشمنی با هم ندارند ، این دولتها هستند که برای پیشبرد مقاصد خود مردم را گوشت دم توپ خود می سازند . 
به راه انداختن جنگ زرگری و نژاد پرستانه چه از سوی کردها و چه از سوی ایرانی ها  نشانه افکار ارتجاعی و عقب مانده می باشد که در راستای خود جز نابودی و تباهی ببار نمی آورد . 

از سوی دیگر جمهوری اسلامی که در داخل اقلیت های قومی و دینی را سرکوب می کند طبعا جز مقاصد استعماری را در این میان دنبال نمی کند . ملاهایی که دستانشان نه تنها به خون مردم بی گناه کرد ، بلکه فارس و بلوچ و عرب و آذری و ... آلوده است .


Ali Javanmardi‏ @Javanmardi75  

نفرت بي سابقه عليه ايران!احساسات ضدايراني(نژاد پرستانه ) در اقليم كردستان به نحو بي سابقه اي بالا رفته و در همه تلويزيونها مردم عادی عليه ايران فحش ميدهند.

چهار روز بودقاسم سليماني در اقليم كردستان بود. سليماني علنا به مقامات كرد گفته اگر از موضع خود عقب نشيني نكنيد، جنگ خواهد شد.

امشب پيش از آغاز جنگ فرماندهان ايراني با كردها مذاكره كرده و خواهان عقب نشيني آنها شده اند. پس از نپذيرفتن پيشمرگه ها، جنگ شروع شده.

Thursday, October 12, 2017

سخنان بزرگان جهان اسلام

شیر - داستان کوتاههوا گرگ و میش بود و کمی سرد . بادی خنک شروع کرده بود به وزیدن .
  آفتاب خانوم تا صدای قوقولی قوقوها رو  شنید از پشت کوهها سرشو به آرامی بلن  کرد و نگاهی از اون بالا بالاها انداخت به دشت و صحراها . گل لبخندی نشست رو گونه های طلایی اش .
مرغ و خروسها تو لونه هاشون پشت حیاط خونه تو خواب بودند .  گاو و گوسفندا هم همینطور . 
همه چیز خوب و خوش بود و بر وفق مراد که یهو . غرش وحشتناکی شنیده شد . چن پرنده از رو شاخه ها ترسیدند و پریدند و رفتن به دوردورا . سگ گله شروع کرد به واق واق . مرغ و خروسای پشت حصار هم همینطور .  آقا روباهه هم که تازه نمازشو تموم کرده بود و مشغول تسبیح زدن ، عبادتشو نصفه و نیمه رها کرد و گفت :
- پناه بر خدا ، نکنه آخر زمون شده و دجال ظهور کرده .سخنان بزرگان - لئو تولستوی


"وسعت دنیای هرکس به اندازه وسعت تفکر اوست"

Monday, October 09, 2017

یک عده روانیدر میهنم که حاکم آدمکشان و جانی    یک عده روانی
روز به شب به منبر در حال روضه خوانی   یک عده روانی
در خون بیگناهان در سجده و نمازند   بر عاشقان بتازند
ایمان و دین و مذهب در نزدشان دکانی      یک عده روانی 
اسلامشان که بر پا با چوبه های دار است     در کار تار و مار است
با تیغ و تیر و دشنه بستند هر دهانی    یک عده روانی
چون کرکسی جگر خوار افکارشان شرربار    دائم به فکر آزار
از این وطن ندارند هرگز که یک نشانی    یک عده روانی
فریاد مرگ هر دم بر روی لب بر آرند   وحوش مرده خوارند
سوقاتشان دمادم کشتار ناگهانی  یک عده روانی
   دائم به فکر خونند آلوده از جنونند   پوسیده از درونند
مانند گرگ هارند هر گوشه هر کرانی یک عده روانی
شور و نشاط و شادی در نزدشان جنایت    در حد بی نهایت
قانون جنگل اینجا آیین آسمانی    یک عده روانی
مردم همه گرسنه آنان به عیش و نوشند    مشتی وطن فروشند
 عمری به ناز و نعمت با دزدی نهانی      یک عده روانی 
آکنده از خیانت تاریخشان سراسر    بر پشت ما که خنجر
نام خدا که بر لب با ریش آنچنانی    یک عده روانی
ایران من به روزی وقتی بپا بخیزد     این قوم را بریزد
خواهی نخواهی اما توی زباله دانی      یک عده روانی
مهدی یعقوبی

Sunday, October 08, 2017

کعبه 4 بار ویران شد و خدا هیچ کاری نکرد !!؟؟؟ کعبه 4 بار ویران شد و خدا هیچ کاری نکرد !!؟؟؟
آنوقت امت همیشه در صحنه مملکت اسلامی ما از امامزاده بیژن و امامزاده درب آهنی و امامزاده قلقی و مینی امامزاده ها میخواهند تا کاری برایشان انجام دهد .


مسعودی گوید:
ابوطاهر قرمطی سوی مکه رفت و امیر آنجا محمدبن اسماعیل ملقب به ابن مخلب بود. مردان حکومت و عامه از خارج و غیره به جنگ او آمدند، اما از آن پس که نطیف غلام ابن حاج که جزو شحنه مکه بود کشته شد همه گریختند و او هفتم ذی حجه همین سال(۳۱۷ه) با ششصد سوار و هفتصد پیاده وارد مکه شد و شمشیر در مردم نهاد. دز شمار کشتگان و اسیران از اهل شهر و ولایت‌های دیگر اختلاف هست. بعضی سی هزار و بعضی کمتر و بیشتر گفته‌اند.در دل کوه و دره‌ها و صحراها از تشنگی و سختی آنقدر مردم هلاک شدند که به شمار نیاید.ابوطاهر درب حرم را که پوشش طلا داشت از جا بکند و تخریبات جد به بنای کعبه وارد آورد.اقامت آنان در مکه هشت روز بود که صبح شنبه از همین ماه از مکه به همراه کاروانی از اموال غارت شده و حجرالاسود و... از مکه خارج شدند.

 التنبیه و الاشراف ص ۳۷۳-۳۷۴

سعید نفیسی نوشته است :

Thursday, October 05, 2017

سخنان متناقض شریعتیدکتر شریعتی در کنار همسرش پوران شریعت رضوی

آیت الله مطهری و دیگر آخوندهای ضد ایرانی هم همین نظر آقای شریعتی را داشتند .

منظور آقای شریعتی از چهره های درخشان ، شاید امثال زکریای رازی ، خیام و دیگر دانشمندان دین ستیز میباشد !!؟؟؟

Tuesday, October 03, 2017

Wednesday, September 27, 2017

باز محرم شده ستباز عزا موسم ماتم شده ست
ماه عرب ماه محرم شده ست
امت قحطی زده دنبال آش
کاسه به کف با دل خرم شده ست
سینه زنان ، تیغ کشان ، جاهلان
نعره شان عالم و آدم شده ست
رسم و ره و پیشه وحشیگری
کامل و بی نقص فراهم شده ست
زیر چنین نکبت و آوار جهل
پیکر ایران کهن خم شده ست
کوچه و پسکوچه فشن شو همه
چشمک و لبخند که با هم شده ست
پیر و جوان در پی گل مالی اند
روبه مکار معمم شده ست
سم به زمین شیهه کشان لات و لوت
میهن دربند جهنم شده ست
مردم عاصی به سفر در شمال
چنگ و می و ساز که همدم شده ست
ما چه حقیریم چه خود باخته
مذهب و دین در رگ ما سم شده ست
مشتی روانی همگی رهبرند
عقل و خرد از سر ما کم شده ست
در ته یک چاه که در جمکران 
مهدی موعود مجسم شده ست
در اثر جهل و جنون در وطن
پایه اسلام که محکم شده ست

مهدی یعقوبی

Thursday, September 21, 2017

ایکاش آخوندها مشروب می خوردند - شعری از برتولت برشت


رئیس پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی نیز با بیان خاطره‌ای از دیدار با آیت الله خامنه ای گفته  بود که "دلم می‌خواهد از نعلین پاره پاره و ترک خورده مقام معظم رهبری عکس بگیرم تا مظلومیت و ساده‌زیستی «سید علی» را به دیگران نشان دهم .Monday, September 18, 2017

مرتد - داستان مهدی یعقوبی خبر مثل بمب در روستا پیچیده بود و مردم متدین اگر آب در دست داشتند زمین گذاشته و دسته دسته به سمت و سوی مغازه جمشیده خان دوان . جلوی مغازه چنان ازدحام کرده بودند که سگ صاحبش را نمی شناخت . هر کس در مذمت جمشید خان حرفی میزد و نفرین و لعنتش .
ساعت درست دوازده ظهر بود و شیخ عباس روحانی شهیر و بلند آوازه که جدش به ائمه اطهار می رسید در مسجد در حال اقامه نماز . هنوز دو رکعت را نخوانده بود که ناگاه اسمال پلنگ لوطی روستا صف جماعت را شکافت و نفس نفس زنان خودش را رساند به او .