Tuesday, January 30, 2018

مملکتت امام زماندکتر متخصص  در حالی که عینکش را از روی چشمش بر می داشت و روی میز می گذاشت رو کرد به ملا نقی و گفت :
- شما رو می فرستم برای ام آر آی (MRI)  تا مطمئن شم تشخیص درسته
فقط از شما میخوام که تو این امر مهم که به سلامتیون بستگی داره تعلل نکنین . حتما همین امروز یا فردا تشریف ببرین به بیمارستان.
ملا گفت : یعنی منو میفرستین پیش دکتر خارجی تا دستاشو رو بدنم بکشه و معاینه کنه . استغفرالله اصلا معلوم نیس که اون دکتر یه زن غیر مسلمون باشه .  دستتون درد نکنه ، همینو کم داشتیم اونم تو مملکت اسلامی . 
- منظورم اینه ..
ملا نطقش را کور کرد و بی آنکه اجازه دهد حرفش را بزند گفت :
- بمن الهام شده بود که نباید می اومدم امروز...  ، راستی امروز چندمه 
- منظورتونو نمی فهمم

ملا نگاهی عاقل اندر سفیه بهش انداخت و با لبخندی مکارانه گفت : هیچی شما نسخه تونو بنویسین

دکتر که از نق و نوقش حوصله اش سر رفته بود زیر لب با خودش گفت :
- گیر عجب گاوی افتادیم معنی ام آر آی رو  نمیدونه .
Monday, January 29, 2018

جمهوری اسلامی - جمهوری دموکراتیک
برخی از کتاب های مهندی مهدی بازرگان

آموزش تعالیم دینی، ۱۳۳۸
آموزش قرآن، کتاب اول، ۱۳۳۸
آموزش قرآن، کتاب دوم، ۱۳۳۸
آموزش قرآن، کتاب سوم، ۱۳۴۳
آموزش قرآن، راهنمای کتاب اول، ۱۳۴۳
آموزش قرآن، راهنمای کتاب دوم، 
از خداپرستی تا خودپرستی، ۱۳۳۱
اسلام جوان، ۱۳۴۱
اسلام مکتب مبارز و مولد، ۱۳۴۰
انتظارات مردم از مراجع، ۱۳۴۱
انسان و خدا، ۱۳۳۹
باد و باران در قرآن، ۱۳۴۳، زندان قصر، شهریور ۱۳۴۴
تبلیغ پیغمبر، ۱۳۴۲
خاطرات سفر حج، ۱۳۳۹
یادداشتی از سفر حج، ۱۳۳۹


سخنرانی خمینی که هرگز از صدا و سیما پخش نشدWednesday, January 24, 2018

قفس - صادق چوبک
قفسی پر از مرغ و خروسهای خصی و لاری و رسمی و كلهماری و زیرهای و گلباقلایی و شیربرنجی و كاكلی و دمكل و پاكوتاه و جوجه های لندوك مافنگی، كنار پیاده رو، لب جوی یخ بسته ای گذاشته شده بود. توی جو، تفاله چای و خون دلمه شده و انار آبلمبو و پوست پرتقال و برگهای خشك و زرت و زنبیلهای دیگر قاتی یخ، بسته شده بود.
لب جو، نزدیك قفس، گودالی بود پر از خون دلمه شده ی یخ بسته كه پرمرغ و شلغم گندیده و ته سیگار و كله و پاهای بریده مرغ و پهن اسب توش افتاده بود.
كف قفس خیس بود. از فضله مرغ، فرش شده بود. خاك و كاه و پوست ارزن، قاتی فضله ها بود. پای مرغ و خروسها و پرهایشان خیس بود. از فضله خیس بود. جایشان تنگ بود. همه تو هم تپیده بودند. مانند دانه های بلال به هم چسبیده بودند. جا نبود كز كنند. جا نبود بایستند. جا نبود بخوابند. پشت سر هم، تو سر هم تك میزدند و كاكل هم را میكندند. جا نبود. همه توسری می خوردند. همه جایشان تنگ بود. همه سردشان بود. همه گرسنه شان بود. همه با هم بیگانه بودند. همه جا گند بود. همه چشم به راه بودند. همه مانند هم بودند و هیچكس روزگارش از دیگری بهتر نبود.

Tuesday, January 23, 2018

قدرت استقامت یک زنجیر ، تنها به اندازه ضعیف ترین حلقه آن استقدرت استقامت یک زنجیر ، تنها به اندازه ضعیف ترین حلقه آن است
قرن ها قبل میان دو قوم نبردی سخت و سرنوشت ساز درگرفت.این جنگ سرنوشت مردم مدافع و سرزمینشان را معین می ساخت.آنها برای پیروزی بخت بالایی داشتند زیرا سپاهی منظم و مجهز در اختیار داشتند.روز نبرد فرا رسید.پادشاه شجاع سرزمین مدافع همراه سپاهش به قلب نیروهای دشمن تاخت و آنها را به عقب نشاند.اما ناگهان ، پای اسب پادشاه پیچ خورد و پادشاه را نقش زمین کرد.سپاهیان مدافع که به شدت دچارهراس شده بودند پا به فرار گذاشتند و در جنگ شکست خوردند.پادشاه مهاجم که از بابت این پیروزی شیرین بسیار خرسند بود تلاش کرد تا علت پیروزی خود را دریابد.تا اینکه در حین بررسی دریافتند که نعل یکی از پاهای اسب پادشاه درست کوبیده نشده بود و دراثر برخورد با مانعی پادشاه را به زمین زده بود

آخوندها چه کسانی هستند - احمد کسروی
ایشان مردان بی‌دانشی هستند که از جهان و کارهای آن به اندازه‌ی کودک ده‌ ساله آگاهی نمی‌دارند ...

Monday, January 22, 2018

زکریای رازی قرآن افسانه و دورغ است . اینشتین : انجیل قصه های کودکانه استتفاوت زمانی دو دانشمند اما عقاید و افکار یکسان:

زکریای رازی قرآن افسانه پیشینیان است

زکریای رازی:

23 اکتبر 925

23 اکتبر 925


انیشتین : انجیل قصه های کودکانه است

۱۵ اکتبر 1925

۱۴ مارس ۱۸۷۹


Wednesday, January 17, 2018

فروغ شاعر جستجوگر - احمد شاملومهماني خودماني فروغ فرخزاد و احمد شاملو


فروغ شاعر جستجوگر - احمد شاملو 

شعر فروغ همیشه برای من یک چیز زیبا بوده است، اگر این صفت برای بیان کیفیت شعر فروغ کافی باشد.
فروغ، تا آن حدی که من می‌شناسم و به من اجازه می‌دهد که قضاوت کنم، در شعرش ــ همچنان‌که در زندگی ــ یک جستجوگر بود. من هرگز در شعر فروغ نرسیدم به آن جایی که ببینم فروغ به یک چیز خاصی رسیده باشد. همچنان که ظاهراً زندگی‌اش هم همین‌طور بود. یعنی فروغ چیز معینی را جستجو نمی‌کرد. در شعر او حتا خوشبختی یا عشق هم به مثابه چیزی که دنبالش برویم و پیدایش کنیم مطرح نمی‌شود. او در زندگی‌اش هم هرگز دنبال یک چیز خاص نرفت، خواه به وسیلهﻯ شعر، خواه به وسیلهﻯ فیلم و خواه به وسیلهﻯ هر عامل دیگر. من او را همیشه به این صورت شناختم که رسالت خودش را در حد جستجو کردن پایان داد.

سخنان بزرگان - ولتربرای آنکه بدانید چه کسانی حکام واقعی هستند
بنگرید که حق انتقاد از چه کسانی را ندارید

پس از مرگ - داستان کوتاههاله ای از اندوه  بر فراز سرم نشسته بود و آسمان کبود و مه آلود . بادی سرد شروع کرده بود به وزیدن . ناگهانی و سهمناک .
 از هر سو صدای شیون و ناله می آمد و هیاهوی آدمها .  حیاط خانه قدیمی پر بود از برگهای زرد پاییزی . از بوی تند علف های باران خورده . از هراسی گیج و گمشده و پچپجه های بغض آلود و یاس آور . 
  مرا انداخته بودند داخل تابوت تنگ و تیره و تاریک .
آنطرفتر روی پله های چوبی سرش را گذاشته بود میان کاسه دستانش و دائما ضجه میزد:
- آه دخترم ، دختر نازنینم

Monday, January 15, 2018

13 نكته مهم زندگی وعشق از گابریل گارسیا ماركز
1 - دوستت دارم،نه به خاطر شخصيت تو...بلکه بخاطر شخصيتي كه من در هنگام با تو بودن پيدا ميكنم
2 - هيچكس لياقت اشكهاي تو را ندارد و كسي كه چنين ارزشي دارد باعث اشك ريختن تو نميشود
3- اگر كسي تو را آنطور كه ميخواهي دوست ندارد به اين معني نيست كه تو را با تمام وجودش دوست ندارد.
4 - دوست واقعي كسي است كه دستهاي تو را بگيرد ولي قلب تو را لمس كند
5 - بدترين شكل دلتنگي براي كسي آن است كه در كنار او باشي و بداني كه هرگز به او نخواهي رسيد
6 - هرگز لبخند را ترك نكن ، حتي زمانی که نارحتی
ممکن است یک نفر عاشق لبخند تو شود
7 - تو ممكن است در تمام دنيا فقط يك نفر باشي
ولي براي بعضي افراد تمام دنيا هستي
8 - هرگز وقتت را با كسي كه حاضر نيست وقتش را با تو بگذراند، نگذران
9 - شايد خدا خواسته است كه ابتدا بسياري افراد نامناسب را بشناسي و سپس شخص مناسب را، به اين ترتيب وقتي او را يافتي بهتر مي‌تواني شكر گزار باشي
10 - به چيزي كه گذشت غم نخور، به آنچه پس از آن آمد لبخند بزن
11 -هميشه افرادي هستند كه تو را مي‌آزارند،با اين حال همواره به دیگران اعتماد کن و فقط مواظب باش که به کسی که تو را آزرده دوباره اعتماد نکنی
12-خود را به فرد بهتری تبدیل کن و مطمئن باش که خود را می شناسی قبل از آنکه شخص دیگری را بشناسی و انتظار داشته باشی او تو را بشناسد
13-زیاد از حد خود را تحت فشار نگذار. بهترین چبز ها در زمانی اتفاق می افتد که انتظارش رانداریThursday, January 11, 2018

سخنان بزرگان - گاندییک دولت نالایق جایی جز زندان هایش برای مردان و زنان
لایق ندارد .

رد خواسته ولایت فقیه رد خدا استاگر فقيه در روزگار غيبت درخواست زكات كند، برابر دليل‌های نيابت عامه پرداخت زكات به او واجب است. زيرا همان گونه كه در روايت مقبولة ابن حنظله و توقيع شريف امام عصر (عج) آمده نپرداختن به فقيه رد خواستة اوست و كسي كه خواستة او را رد كند خدا را رد كرده است.

نقل از كتاب القضا و الشهادات، شيخ انصاري، ص 49Monday, January 08, 2018

سخنان بزرگان - صادق هدایتدر حدود سال ۱۶۰ هجری همهٔ مردم طبرستان بر عربان بشوریدند و تمام آنان را و کارگزاران خلیفه را و هر که را مسلمان شده بود به باد کشتار گرفتند. ساکنان طبرستان در این امر چنان متفق بودند که حتی تازیان هم که به عقد عربان درآمده بودند شوهران خود را ریش کشان از خانه بیرون آورده به دست مردان به کشتن دادند، طوری که دیگر در تمام طبرستان یک نفر عرب و مسلمان یافت نمی‌شد.
مازیار - صادق هدایت

 

انقلاب چیست - مهدی یعقوبی انقلاب چیست؟
انقلاب راه های قانونی نیست
انقلاب نافرمانی مدنی و آشتی ملی نیست
انقلاب رادیو بی بی سی نیست
انقلاب توفان است
با سیلاب های بی پایان خشم 
و غرش سهمگین پابرهنگان 
در نبض آتشین خیابان ها
و زمین در زیر پایتان خواهد لرزید 

انقلاب اصلاح نیست Sunday, January 07, 2018

سخنان بزرگان - عزیز نسینOne is not only responsible for what one says but also for 
what one fails to say by remaining silent." 

Aziz Nesin

 انسان در قبال سکوت هایش هم مسئول است

بابک خرمدین
بابک خرمدین 
ابن الجوزي نوشته است : وقتي بابك را براي اعدام بردند خليفه دركنارش نشست. 
.....چون معتصم را چشم بر بابك افتاد ، گفت : اي سگ ! چرا در جهان چنين فتنه انگيختي ؟ تو كه اينهمه استواري نشان ميدادي اكنون خواهيم ديد كه طاقتت دربرابر مرگ چند است! بابك هيچ پاسخی نداد . چون يك دست بابك را به شمشير زدند، بابك با خوني كه از بازويش فوران ميكرد دست ديگر در خون زد و و روي خود ماليد و همه روي خود از خون خود سر خ كرد. 
معتصم گفت : اي سگ ! اين چه کاريست ؟ 

Friday, January 05, 2018

سرگذشت کتاب ۲۳ سال علی دشتی، علینقی منزوی و من
سرگذشت کتاب ۲۳ سال علی دشتی، علینقی منزوی و من 
هوشنگ معین زاده 
به نقل از ره آورد شماره ۱۲۱
کتاب ۲۳ سال از کتابهای کم نظیر و آگاهی بخش است که پیش ‌‌از انقلاب ۱۳۵۷ ایران، به صورت پنهانی در میان اهل نظر دست به دست میگشت. پس از انقلاب نیز این کتاب سر منشاء و الهام بخش بسیاری از نوشتههای روشنگرانهای شد که در بارۀ اسلام و پیامآورش نوشته شد. به عبارت دیگر: به همان شیوهای که پدران ما پس از تازش اعراب و سقوط سلسلهی ساسانی به رویاروئي اسلام برخاسته بودند، این بار نیز پس از سقوط سلسله پهلوی و تسلط آخوندها بر ایران، فرزانگان ایرانی به رویاروئي حکومت آخوندها برخاستند.

دیکتاتور - چارلی چاپلینروی عکس کلیک کنید


سخنان بزرگان - آلبر کاموسانسور در عصر قاجارفریدون آدمیت، فکر آزادی و مقدمه نهضت مشروطیت، نشر سخن، 1340.

Tuesday, January 02, 2018

سخنان بزرگان - دانشخندان! اسلامیشیخ فضل الله نوری

کارد به استخوان رسیدن .


کارد به استخوان رسیدن 
به معنی تمام شدن صبر و بردباری و به ستوه آمدن است. یعنی که در فلان کار بیش از این نمی توانم مدارا و صبر پیشه کنم .

کارد به استخوان رسیدن . [ ب ِ اُ ت ُ خوا / خا رَ / رِ دَ ] (مص مرکب ) کنایه از تنگ آمدن و قریب بهلاک شدن . (غیاث ). بستوه آمدن . جان بلب آمدن . بجان آمدن . کار بجان رسیدن : 

کار ستمت بجان رسیده ست 
وین کارد به استخوان رسیده ست .
اخسیکتی .

چون کارد به استخوان رسیدش 
زخمه بهلاک جان رسیدش .
نظامی .

در پرید و عشق را در بر گرفت 
عقل و جان را کارد آمد به استخوان .
عطار.

چون رسید آن کارد اندر استخوان 
حلقه زد خواجه که مهتر را بخوان .
مولوی .

بازخر، ما را از این نفس پلید
کاردش تا استخوان ما رسید.
مولوی .

به حاتم ار بجهان آید التجا نکنم 
به استخوان رسد ار کاردم به دست نیاز.
ابن یمین .


Monday, January 01, 2018

سخنان بزرگان - تروتسکی


ضربه نهایی و تیر خلاصی بر مغز دیکتاتور