Monday, February 28, 2011

هفت کاریکاتور
دموکراسی ولاییعده ای پس از دیدن عکس دختران بی روسری در پست قبلی لطف کردند و ایمیل هایی فرستادند و بنده یک لاقبای تبعیدی را مورد شماتت قرار دادند که چرا آبروی اسلام و مسلمین را می برم . فرمودند :   « آن دخترهایی که بی روسری در ام القرای مسلمین جهان راه میروند . فاحشه اند و سزاوار مرگ . » 
از آنجا که « خرافه » به دموکراسی ولایی معتقد است ، برای آنکه حقی ضایعه نگردد و درد این باتوم هایی که در ماتحت خود  فدائیان ولایت  با دیدن شیرزنان ایرانی احساس کردند کمی کم گردد ، دو حدیثی را که جن و انس بر صحت و سقم آن باور دارند از کتابهای مسلمانان می آورم . باشد که از سوزش و دردهایشان کمی بکاهم 

مردی نابینا پس از اجازه گرفتن وارد منزل امام علی علیه السلام شد . پیامبر دیدند که حضرت فاطمه زهرا بر خاستند و فاصله گرفتند و خود را پوشاندند . پیامبر فرمودند : « دخترم این مرد نابیناست » .
حضرت فاطمه زهرا در پاسخ فرمودند : « اگر او مرا نمی بیند ، من او را می بینم ، وانگهی اگر چه او نمی بیند ولی بو را استشمام میکند . { قالت فاطمه علیه السلام ، ان یکن یرانی مانی ارا ء و هو بشم الریح } .
 بحار الانوار ج 43 ص 91 و ج 101 ص 38  
در این هنگام رسول خدا به نشانه تصدیق بیان به فاطمه فرمودند : « شهادت میدهم که تو پاره تن منی » 
المناقب ابن مغازلی ص 380 حدیث 428 ، مستدرک الوسائل ج 14 ص 289 احقاق الحق ج 10 ص 258 
رسول خدا در سفارشات خود به ابوذر فرمود : « ای اباذر ، از خدا شرم بدار که من  سوگند به خدایی که جانم بدست اوست چون به «  بیت الخلا » میروم لباس خود را بر سر میکشم ، زیرا از دو فرشته ای که با من هستند شرم میکنم . »
- امالی الطوسی 2/147 و مکارم الاخلاق 465 و مجمعوع ورام 307 و سنن النبی صفحه 186

Saturday, February 26, 2011

سبزهای زردبعضی ها انگار در روی کره ماه زندگی میکنند و فکر میکنند که مملکت امام زمان یعنی ایران اشغال شده مثل کشورهای اروپایی است که گل در دست بگیری و با دایره و دمبک به عنوان راهپیمایی به رقص بپردازی و تازه پلیس های سکسی و خوشگل بلوند و کمر باریک با لبخندهای ژکوندی از شما محافظت کنند و در پایان با لبهای عسلی شان بوسه ای هم به شما بدهند .
 امروز فراخوانی از جمعی از فعالان جنبش سبز دیدم که که از مردم خواستند تا برای گلباران میدان انقلاب تا پاستور در سه شنبه دهم اسفند برای آزادی سید حسین موسوی و شیخ کروبی از حصر خانگی یا  زندانهای مخوف به خیابان بیایند  وبا این حرکت نمادین لرزه !؟ بر اندام اقتدارگریان حاکم بیندازند . آنان مدعی بودند که حرکت در چارچوب موازین قانون اساسی  و مبارزه ! ضد خشونت بهترین روش برای تغییر رفتار رژیم میباشد .  
آنها بعد از هفت دریای خون بین مردم و نظام پلید آخوندی هنوز که هنوز است در جمع شان اجماع بر سر اینکه نظام ولایت فقیه ( خط سرخ نظام ) حذف شود نیست و بسیاری ولایت فقیه را منبع خیر و برکت و نایب امام زمان بر زمین میدانند . در جایی دیگر  مجتبی واحدی مشاور کروبی در پیامی ویدیویی فرمودند : « قرار نیست کاری بکنیم که زندگی روزمره مردم مختل !!؟ شود و هر روز دعوت به تظاهرات کنیم » . 
بنظر میرسد که این عالیجنابان سبزپوش مبارزه را با برنامه ریزی برای  مسافرت به شمال ایران یا ماه عسل عوضی گرفته اند . فکر میکنند که مثلا این گرگهای هار ولایت با پوزه های کف کرده و چهره های دریده آغوش باز کرده اند و منتظر آنها هستند که گل تقدیمشان کنند و چهره های ماه شان را ببوسند .  
اینها آیا خودشان را به کوچه علی چپ میزنند یا ملت را خنگ و احمق حساب کردند . بلاهت و وقاحت تا کجا . آدم وقتی که به تعبیر و تفسیرهایشان گوش فرا میدهد از هر چه اپوزیسیون عقش میگیرد .  
یک نگاهی  همین چند روز گذشته به فحاشی ناموسی ( جنده ، فاحشه ، پدرسگ ، آشغال ، جرت میدهم ) سربازان بدنام امام زمان به دختر رفسنجانی  که از خانواده خودشان است بیندازید تا بفهمید که با چه حیوانات درنده ای روبرو هستید . آنها دارند همدیگر را که گوشت و خون و روحشان یکی است لت و پار میکنند ،  چه رسد به مخالفانی که میخواهند بند بند رژیم منفور جمهوری اسلامی را از هم بگسلند .  آنوقت شما میخواهید زیر پای این اراذل و اوباش گل سرخ و یاس و میخک بریزید تا باتوم به ماتحتان  فرو کنند و بعد از آن با سر افکندگی به تلویزیون بیایید و غلط کردم بگویید .

جنبش های مردمی وقتی که رهبرانشان دستگیر میشوند خود را به آب و آتش میزنند و شما برنامه ریزی میکنید که زندگی کار و بار روزانه شان مختل نشود . رهنمودتان به مردم اینست که  در فاصله های صد متری از هم مبادا که گزمه های ولایت آنها را ببینند یک گل در خیابان بیندازند و فلنگ را ببندند . یا با یک چشم بسته در خیابان قدم بزنند و در کنار گزمه های نظام حدث اکبر و اصغر از خود در دهند و  اسمش را مبارزه بگذارند . 
  شما نبرد در راه آزادی و سرنگونی یکی از مهیب ترین دیکتاتورهای معاصر را با الک دولک بازی  اشتباهی گرفته اید . اگر قرار بود که به فراخوان شما مردم مصر و تونس عمل کنند . قیام دلاورانه آنها تا سال 3000 میلادی هم به ثمر نمی رسید ، چه رسد به خیزش مردم ما که در برابر رژیمی که حتی جانباختگان جنبش را به حساب خود می ریزد و تابوتشان را روی دوش خود میگذارد .
شما نابغه های اهل هپروت ، بروید کشک تان را بسایید  و با این بیانیه ها حس روشنفکری خود را ارضا کنید . چقدر باید مردم در خون بیفتند ، به زندان بروند  ، بر دارها برقصند تا این ستونهای پنجم ولایت منحوس یعنی سبزهای زرد ، عقل نداشته شان سر جای خود بیاید . 
آزموده را هزاران بار آزموده اید و باز هم خطا میکنید . این خطاها به قیمت خون هزاران شیر زن و مرد این سر زمین تمام میشود . مردم هر چقدر سرختر میشوند شما زردتر میشوید . با سرنوشت ملتی بازی نکنید . این نوع مبارزه به درد عمه تان میخورد .

فحش ناموسی به دختر هاشمی رفسنجانی و ضرب و شتم او با شوکر


صد رحمت به حیوانات وحشی . ببینید گرگهای هار ولایت با پوزه کف کرده چگونه به دختر آیت الله فحش ناموسی میدهند . جنده ، فاحشه ، جرت میدیم ، اعدامتان میکنیم ، منافق 

Friday, February 25, 2011

آیا سبزها رهبران خود موسوی و کروبی را تنها خواهند گذاشت .چه کسی مهدی کروبی و میرحسین موسوی را آزاد خواهد کرد . وقتی رهبران جنبشی دستگیر میشوئد هواداران آن جنبش خود را به آب و آتش میزنند . خواب و خوراک را بر خود حرام میکنند .  به خیابانها میریزند و از شرف و ناموس خود که به بند و زنجیر کشیده شده است با چنگ و دندان دفاع میکنند یا حداقل در یک واکنش تدافعی مانند جنبش های جهان معاصر برای آنکه خبر را بین المللی کنند و به دادخواهی برخیزند ، بدون فرمان رهبری عده ای خودجوش خود را به آتش میکشند . اکنون این حادثه برای جنبش سبز پیش آمده است و آنها را بر سر دو راهی انتخاب قرار داه است.
میر حسین موسوی کسی بود که به هواداری او میلیونها نفر فقط در تهران به خیابانها ریختند و جنبشی عظیم را پی ریزی کردند به حدی که در دورترین نقاط جهان فریاد عدالتخواهی آنها شنیده شد و نیروهای زیادی به حمایت از آنها بر خاستند و اعجاب همگان را بر انگیخت . در داخل این خیزش مردمی لرزه بر ارکان بیت ولایت فقیه انداخت و زندگی را بر آنها تلخ کرد . کروبی هم همینطور . آنها دوشادوش هم برای پس گرفتن حق خود سیل دروغ و افترا که ذاتی این نظام ضد انسانی است و حتی چوب و چماق را به جان خریدند و قول دادند که تا پس گرفتن حقوق خود که حقوق ملتش نام نهادند تا آخرین قطره خون خود دفاع میکنند 

خبرهای ضد و نقیضی  از دیروز بگوشها میرسد . بعضی ها میگویند که آنها را با تدابیر شدید امنیتی بوسیله تیمهای اطلاعاتی و امنیتی سازمان اطلاعات سپاه به زندانی در دماوند که در 45 متری زیر زمین قرار دارد و بوسیله آسانسور تردد به داخل آن ممکن است با ضرب و شتم وحشیانه با سر و روی خونین منتقل کردند . از سوی دیگر فرزندانشان از حصر خانگی آنها خبرهایی هولناک میدهند .
حصر خانگی  هزینه کمتری برای رژیم دارد ، چه به لحاظ روانی و چه به لحاظ امنیتی . با این عمل ولایت مطلقه فقیه بی سر و صدا و با پنبه آنها را سر میبرد و با کارهای ضد انگیزه ای و خواباندن توفانهای پر تلاطم جنبش ، فرجه بقا برای خود میخرد و پس از آن به سرکوب هر چه بیشتر روی می آورد . این مسلم است که رژیم هرگز آنها را محاکمه علنی نخواهد کرد . محاکمه علنی و دادگاه مردمی مانند آنچه کروبی در مورد گلسرخی گفت ممکن نیست . محاکمه همان و نابودی نظام همان . این را هر کسی که الفبای سیاست را بداند بخوبی می فهمد .
ولایت مطلقه اکنون طعمه های چرب و نرمی در مصر و تونس و بحرین و دیگر کشورهای عربی که بر علیه حاکمان خود بر خواسته اند دارد . یعنی گسترش اختاپوس بنیادگرایی در آن کشورها تا رویای سیاه امپراطوری اسلامی را به منصه ظهور برساند . بدینجهت با تمام قوا بر این است که سر جنبش سبز را بهر صورتی که ممکن است خفه کند و بدنه اش را در دنیای مجازی عقب براند ، یعنی یک سری از روشنفکرانی که هیاهو میکنند و بیانیه در میکنند و جرات به میدان آمدن ندارند .

بهر حال هم اکنون جنبش سبز در آستانه یک آزمایش تاریخی قرار دارد . مساله بودن و نبودن آنهاست . اگر در این شرایط دست روی دست بگذراند و سکوت پیشه کنند ، دچار لعن و نفرین آیندگان قرار خواهند گرفت که در شرایط سخت سمبل خود را که آرزوهایشان در سخنان و حرکات او متبلور میشد تنها گذاشتند . سه شنبه 10 اسفند یک آزمون بزرگی است که سبزها باید قدرت خود را به دشمن مردم ایران نشان دهند . کار و درس و مشق خود را کنار بگذارند و فریاد آزادی سر دهند . بی شک رژیم تا به دندان مسلح هم بیکار نخواهد نشست و به آنها به وحشیانه ترین صورتی چنگ و دندان نشان خواهد داد و حتی راهپیمایی سکوت آنها را شنیعانه به خون خواهد کشید . 
اگر « سبزها » بتوانند در سه شنبه برای دفاع از شرف خود به میدان بیایند . نشان خواهند داد که جنبش آنها بسته به یک فرد نیست حتی اگر در نقطه رهبری  باشد .  بلکه عزم و اراده آنها را در گرفتن حقوق خود بیشتر میکند و دشمن مردم خواهد دانست که با نیست و نابود کردن و یا حصر و به زندان انداختن ، خودش را در دیدگاه مردم ایران خوار و ذلیل خواهد کرد ، چرا که آنها یک عقیده و منطق میباشند که با سرکوب و اعدام نه تنها پایان نمی پذیرند بلکه گسترش خواهند یافت . بی شک اگر آنها این دور تسلسل را بشکنند ، جنبشی خواهند بود که اگر آنها را هزار هزار قتل عام کنند باز به کوچه و خیابانها خواهند ریخت و عمود نظام را بر سرش خراب خواهند کرد . 
آیا سبزها رهبران خود را تنها خواهند گذاشت و به لعن و نفرین آیندگان دچار خواهند گشت یا سکوت سنگین تاریکخانه ولایت را با فریادهای خود خواهند شکست و با افتخار 
بپا بر خواهند خواست .  روز سه شنبه یک فرصت و آوردگاه تاریخی است . سکوت و سازش یا خیزش دلاورانه مردمی که میدانها را خالی نخواهند کرد و پرچم ها را به زمین نخواهند انداخت . 

Thursday, February 24, 2011

تو خون کسان خوری و ما خون رزان

این قافله عمر عجب میگذرد
ای صاحب فتوی ز تو پرکارتریم
با اینهمه مستی زتو هشیارتریم
تو خون کسان خوری و ما خون رزان
انصاف بده کدام خونخوارتریم
در شهر چرا میکده ای برپا نیست
یک قطره شراب ناب هم پیدا نیست
این زن که به روی دارها میرقصد
آیا که همان گمشده ام لیلا نیست
مهدی یعقوبی

آن کرد و بلوچ است که در حسرت نان است

Monday, February 21, 2011

شما میگویید با مزدوران حزب الله که به سینه مردم ایران گلوله شلیک میکنند چه کنیم .


حسین منیف اشمر ظهر عاشورا در حال تیر اندازی روی پل حافظ به قلب مردم ایران
واقعیت اینست که رژیم آنقدر پوسیده و درب و داغان است که از نیروهای سرکوبگر خودی نیز هراس دارد . چرا که با شم غریزی و حیوانی خود خوب میداند که نیروهای سرکوبگر به هر دلیلی که به آّنها پیوسته اند از این آب و خاک بر خاسته اند و ممکن است بر اثر این ارتباط  ،  قهرمانانه به سوی مردم باز گردند و همان سلاحی را که تا دیروز به قلب ملت به جان آماده هدف گرفته اند تغییر مسیر دهند و به شقیقه جلادان و آمران و عاملان کشتار نشانه روند . اتفاقی که در همه انقلابها بخصوص در 21 بهمن و 22 بهمن سال 57 رخ داده است . این روند در دهه دوم قرن بیست و یکم به دلیل تغیرات ماهوی در ارتباطات یعنی کامپیوتر و ماهواره ها و دهها ابزار و ادوات دیگر و گسترش آگاهیها سریعتر از همیشه صورت میگیرد . به همین دلیل تمرد نیروهای سرکوبگر و پیوستن شان به مردم بیشتر و بیشتر میشود . برای حل این نقطه ضعف رژیم به نیروهای ایدئولوژیک خودش در کشورهای دیگر پناه میبرد . نیروهای مزدوری که از پول غارت رفته نفت توسط جمهوری اسلامی پروار گشته اند و بقایشان در لبنان به طرز ناباورانه ای با بقای رژیم گره خورده است . پس میبینیم که کامیون کامیون شمش طلا و چمدانهای پول فرستادن به حزب الله لبنان و نیروهای حماس بی حکمت نبوده است . بویژه هدیه دادن دختران ایرانی بر اساس مدارک منتشر شده ویکی لیکس به سران این احزاب و شیخ های مفت خور کشورهای همسایه .
این مزدوران کثیف که شرارت از سر و رویشان میبارد هیچ سنخیتی با ملت ایران ندارند . آنها آمدند تا از خون مردم دلاور این مرز و بوم وضو بگیرند و چمدانهایشان را پر از دلار کنند و با دستچین کردن چند دختر به زادگاه خود بر گردند . تازه بقول یکی از آیت الله های جاکش باید دختران ایرانی خوشحال باشند که با کسانی عقد صیغه می بندند که اجدادشان به پیغمبر میرسد . 

تظاهرات سبزها و سلطنت طلب ها و مجاهدین خلق با هم

نماینده ای از سرزمین فرعونیان در دیدار با امام سیزدهم سید علی خامنه ای


دیدار ولی امر شیعیان جهان با پابرهنه ای یک لاقبا از سرزمین فرعونیان

Saturday, February 19, 2011

نشست محرمانه خامنه ای با سران نظام در باره تظاهرات اول اسفند


از شهر خبر رسیده است که اینروزها آقا بسیار بسیار دمق و عصبانی است ، کاردش بزنی خونش در نمی آید . در آخرین جلسه محرمانه ای که با آیت الله مصباح  داشتند ، جنتی همان امام زاده بی معجز که در اتهام زنی مقام اول را در جهان کسب کرده است ، در حالی که در جایی از پایین تنه اش احساس خارش یا سوزش شدید میکرد و با یک دست آن نقطه را می خارید  پیشنهاد کرد که روز اول اسفند را روز عزای عمومی اعلام کنند . او ادامه داد که در چند قرنی که در حوزه علمیه درس میخواند تصور میکرد که علت زلزله در بی حجابی و پستانهای درشت زنان میباشد و هرگز تصور نمی کرد که خیزش مردم ضد ولایی موجب زلزله گردد .  ولایت عظما ، وقتی کلمه پستانهای لخت زنان نامحرم را شنید در خشتکش چیزی شروع به جولان کرد که راویان حدیث   گفتندکه آن چیز ، چیزی جز آلت رجولیت آقا  نبوده است اما فی الفور بر صحت و سقم این حدیث بحثهای کشافی  پیش آمد که موضوع اصلی از مدار خارج شد .
 سران نظام در بحثی شداد و غلاظ  بودند که ناگاه جناب مصباح  یزدی پا برهنه وارد بحث شد و پیشنهاد کرد که برای سرکوبی معاندان نظام  از هلیکوپترهای توپولف ! مانند مرغان ابابیل که در زمان اصحاب فیل سنگ و کلوخه های  عظیم الجثه به منقار میگرفتند و به سر و روی دشمنان ولایت میریختند  استفاده شود ، تا آنها بصورت گوشت جویده در آیند . او با شگفتی ادامه داد :  من هم با گذاشتن یک دست  در زیر بغل دست دیگرم و در آوردن صداهای عجیب و غریب  یعنی امدادهای غیبی  به کمک آنها خواهم آمد .
در این نشست سری وقتی آیت الله جلیل القدر مکاره شیرازی لب به سخن گشود اشک در چشمان همه حلقه بست . او با گریز به عاشورا داد میزد که یا امام زمان  مگر نمی بینی که عکس نایب بر حقت را پاره پاره میکنند . مگر نمی بینی که پوسترش را در خیابانها  به آتش میکشند . پس چرا ظهور نمی کنی  . آیا آمریکایی ها تو را در عراق دستگیر کرده اند و در زندان ابوغریب انداخته اند  .
این جلسه محرمانه پس از صرف چلوکباب و خواب قیلوله دوباره ادامه یافت و در پایان آقا که از خشم لبهای خود را میگزید فرمودند : که پس کجا هستند این بسیجی هایی که قبر شاملو را میشکستند .  کجا هستند زناکارهای لباس شخصی که به آنها در دو هفته مدرک دکترای آکسفورد و قول  سفر مجانی به فرنگ دادم و مشغول کار در کهریزکشان کردم . نکند تیر خلاص زنها را به لبنان برای کمک به حزب الله فرستادید یا در مصر سوار شترشان کردید . به شما اولتیماتوم میدهم که اگر فتنه گران را سر جای خود ننشانید  خودم باتوم به ماتحت تان فرو خواهم کرد .آهای آقای مصباح شما که از دست بوسی به مقام شامخ پابوسی بنده رسیده اید ، امدادهای غیبی تو ملاجتان بخورد . بخدای خمینی اگر روز اول اسفند با فرزندم  آتش فتنه را فرو ننشانی مجبورت می کنم که با مجتبی آنجای کونم که از آن حدث اصغر و اکبر  خارج میشود را ببوسید .  در رادیو و تلویزیون اعلام کنید که در روز اول اسفند بجای ساندیس برای بسیجی ها چلوکباب پخش کنند . بگوئید در روز اول اسفند خودم می آیم  و باتوم در دست میگیرم و قدرت اسلام را به دشمنان نظام نشان خواهم داد .  هر یک از سربازان ولایت یک محارب را در تظاهرات بکُشد حتی اگر دست راست و چپش را مانند احمد خاتمی نداند من به درجه امام جمعه او را می رسانم . من از اینهمه خبرهای ناگوار در باره سرنگونی نظام به مرض لاعلاج انسداد گوز در نقطه مرکزی باسنم مبتلا شدم . 

Friday, February 18, 2011

دستور قتل موسوی و کروبی

زمین در زیر پای دژخیمان حاکم به لرزه در آمده است .
در بالای عکس در کوچه خیابانهای قم نوشته شده است : «  بکشید ( موسوی و کروبی )  تا فتنه ای بر جای نماند . »

Thursday, February 17, 2011

در طول سی ساله گذشته ما هرگز و هرگز مانند امروز متحد و نیرومند نبودیم .

جنبش اعتراضی مردم میهنمان بعد از گذشت یک سال و اندی به فاز بالاتری صعود کرده است . شعارهای رای من کو و تغییر در چارچوب قانون اساسی به شعارهای رادیکال یعنی مرگ بر خامنه ای و جمهوری اسلامی تبدیل شده است . جوانان این مرز و بوم قبل از تظاهرات اخیر  وقتی  بیانیه جبهه مشارکت را برای  شرکت در تظاهرات مبنی بر حفظ نظام را  دیدند به آن پوزخند زدند ، چرا که کار از این حرفها گذشته است . باید یا زنگی زنگ بود یا رومی روم ، دوران میانه بازی و لبخندهای سید خندان بسر آمده است ، هر چند این رژیم آنقدر پوسیده است که به آنها هم چشم غره میرود و در زندانشان می اندازد .
 خیزش قهرمانانه مردم در 25 بهمن ماه  تمام کاسه و کوزه های رژیم را که در بوقهای تبلیغاتی خود جار میزد ، فتنه گران ! تمام شده اند را بهم ریخت . آنها یکبار دیگر نشان دادند که در یک پروسه مسالمت آمیز در خیابانها جارو خواهند شد بدینجهت مردم بیدفاع را به گلوله بستند و بدتر از همه جانباختگان راه آزادی را بسیجی قلمداد کردند . 
در طول سی ساله گذشته هرگز و هرگز مردم ما اینگونه متحد نبودند ، ما هم اکنون به خط سرخ یعنی به گلوی نظام ولایت فقیه پا گذاشتیم ، نقطه ای که لرزه مرگ از نوک انگشتان پا تا فرق سرشان انداخته است  . سیاست استراتژیک و ترفند اصلی  رژیم مبنی بر تفرقه بینداز و حکومت کن بوده است . ماموران وزارت اطلاعات با تمام نیرو در پشت این قضیه انرژی گذاشتند  تا نیروهای اپوزیسیون را به جای اینکه با دشمن اصلی درگیر شوند ، به جان هم بیندازد . از نیروهای نفوذی در خارج از کشور بعنوان فعالان سیاسی گرفته تا افرادی که سنگ امام راحل را در داخل کشور به سینه میزنند و خواهان سازش با رژیم در چارچوب حفظ نظام هستند . امروز اما این دروغ و دغلها خریداری ندارد .

ما در مرحله خطیری از جنبش بسر میبریم ، مردم ما از مرحله مجوز گرفتن گذشته اند ، رژیم بهتر از هر کسی با نیروی غریزی خودش حس میکند که دادن مجوز همان و سرنگونی همان . زمان شاه هم همینطور شد . مانند 21 و 22 بهمن که مردم بپاخاسته ایران بر خلاف رای و نظر خمینی شروع به تخلیه پادگانها کردند و از مرحله سبز یعنی مسالمت آمیز به مرحله سرخ وارد شدند .
 این رژیم نه راه پیش را دارد و نه راه پس . همه پلها در قفایش شکسته شده است . اینها جنایات شان قابل مقایسه با دیکتاتور های زمان معاصر نیست . بر دریایی از خون بیگناهان رزق و روزی میخورند   ، اگر بن علی  به عربستان فرار کرد یا مبارک در شرم الشیخ غیب شد .  آنها هیچ مفر و راه گریزی ندارند . هیچ کشوری هم این آدمکشان تروریست را مجوز نمی دهد . برای همین دیوانه وار به روی مردم آتش میگشایند . هر تغییر  حتی اندک در رژیم مطلقه ولایت فقیه به نابودی اش راه میبرد . آنها در بد مخمصه ای گیر کرده اند . ترفندهای بچه گانه شان از قبیل شهید دزدی و نسبت دادن کشتن ندا به اسرائیل و آمریکا لو رفته است . خامنه ای و گماشته اش نفس های آخر خود را میکشند . قطار بی دنده و ترمز آنها به  لبه پرتگاه و انتهای مقصد خود رسیده است . اگر پیاده نشوند در آتش خشم مردم جزغاله خواهند شد .  

امروز خبر رسیده است که شورای هماهنگی راه سبز امید از مردم ایران دعوت کرده است که در روز یکشنبه اول اسفند 89 در هفتمین روز دو جانباخته در 25 بهمن در تجمعات تهران و دیگر شهرها به نشانه همبستگی شرکت کنند . مردم دلیر ایران میخواهند یکبار دیگر بند پوتین ها را سفت کنند و کمر بندها را ببندند و آستین ها را بالا بزنند و در خیابانها توفان بپا کنند . آنها بخوبی میدانند که رژیم حرف حساب سرش نمی شود و گرگهای درنده را در خیابانها خواهد فرستاد . اما حرف از اینها گذشته است . شیران این سرزمین با جسارت و بیباکی خود طلسم رعب و اختناق را شکسته اند ، آنان مصمم اند تا ریش و ریشه ولایت را بسوزانند .
 این نظام استبدادی سر و ته یک کرباس است  و در تمامیت خود باید برود .

Wednesday, February 16, 2011

چرا ما مانند مردم تونس و مصر در خیابانها نماندیم !!؟


قاتلان تابوت جانباخته راه آزادی را بر شانه ها ی خود حمل میکنند

آیا شعار  نمایندگان مجلس یا طویله عظما را شنیده اید . همین شعار کافی است تا بدانیم که از  خیزش قهرمانانه مردم در 25 بهمن تا کجایشان سوخته است . این نعره های دیوانه وار  مشتی پر و پاچه لیسان ولایت نشان از پیروزی جنبش دارد . واقعن که دست مریزاد . به جوانانی که به خیابان آمدند و بنیاد نظام فرعونی جمهوری اسلامی را به لرزه انداختند .
خامنه ای خمینی نیست . خمینی با آن قدرت و کاریسمای جادویی که داشت حتی منتظری را از جانشینی خودش بر کنار کرد و آبی  از آبی تکان نخورد اما ، این ولی امر شیعیان جهان یعنی خامنه ای یک شیر بی یال و دم و اشکم است . میداند که در شرایط حاضر اگر دست را از پایش درازتر  کند و کروبی و موسوی را دستگیر کند . عمود نظامش بر سرش خراب خواهد شد .
کجایند آنهایی که میگفتند که جنبش سبز مرده است . آنها را بز و بزغاله و میکرب  خطاب میکردند . آقای خامنه ای پنبه را از گوشت بیرون بیاور . جریان مزور فتنه ای که میگفتی فریاد مرگ تو را دوباره سر داد . آنها نمرده اند و نمی میرند و نخواهند مرد چرا که در آرمان آزادی ذوب شده اند . 

پاکباخته راه آزادی محمد مختاری که در 25 بهمن از گلوله های سگهای هار ولایت به خون غلتید گفته بود : « خدایا ایستاده مردن را نصیبم کن که از نشسته زیستن در ذلت خسته ام » . این نسل کمر به نابودی بنیاد این نظام بسته است .
 بر خلاف نیروهایی نظیر خاتمی و حتی رهبران جنبش سبز و جبهه مشارکت که فریاد های بنفش اصلاح طلبی سر میدهند و جنگ ملت با دیکتاتوری را یک دعوای خانوادگی جلوه میدهند ، شعار مردم مرگ بر خامنه ای و مرگ بر ولایت فقیه در 25 بهمن بود . حتی یک شعار در مورد رای من کو و تغییر قانون اساسی ندادند . آنها درست به خال و هدف زدند ، چرا که میدانند کندن برگی  یا بریدن شاخه ای از درخت کافی نیست . با کندن برگها یا بریدن شاخه ها استبداد مذهبی بر جای میماند و باز هم میوه های زهرآلود ببار می آورد . باید تبر به ریشه زد و از بن این جرثومه فساد  را در آورد و آتش زد . 
تا وقتی که این نظام باشد ، آزادی کشی ، زندان ، شکنجه و اعدام  وجود دارد . احیای ارزشهای امام راحل جز رونق دادن خاورانها نیست ، جز جنگ و فقر و گرسنگی . 
اما ضعف جنبش ما نداشتن رهبری و آلترناتیو میباشد . یک رهبری آگاه و شجاع در بحبوحه نبرد مردم را به پایداری میخواند . مردم ما اما در میدان مانند تونس و مصر نماندند اگر میماندند با این نیروی عظیم که آماده هر نوع جانفشانی و فداکاری بود ولایت سر به نیست میشد . این نقطه ضعف بزرگ باعث خویریزهای بیشتر از پیکر تنومند جنبش میشود . ما نماندیم .
برای من مشخص است که ماندن مردم در صحنه و سرنگونی تام و تمام نظام با اهداف آقای موسوی با همه کمک هایی که به این قیام کرده است ، مغایر است . او دوران طلایی خمینی جلاد را میخواهد و ملت حتی میخواهد که قبر خمینی را هم به آتش کشد ، چه رسد به ولایت فقیه فکسنی .
جنبش زنده است و آماده هر نوع فداکاری ، ما باید دل خوش به رهبران محافظه کار نکنیم اگر چه در حال حاضر منافع مشترکی داریم  ، آنها دهها بار گفتند  خواهان جمهوری اسلامی دوران سرکوب و اعدامهای سال 67 که « دوران طلایی » نامش نهادند میباشند . آزادی در آن چارچوب یک سراب است یک توهم  ، با تشکیل هسته های مقاومت و سازماندهی در اشکال گوناگون خود رهبری را به عهده بگیریم .

در نیمشب 25 بهمن وقتی که صد هزار و بیش و بیشتر مردم آزادیخواه میدان راترک کردند و به خانه رفتند و موسوی فرمان ادامه نبرد را نداد من سر به زانو گذشتم و اشکی در چشمانم نشست . آری اگر ما در میدان می ماندیم مانند مصر و تونس پیروز میشدیم .  اما ما در خیابان نماندیم ، میدان را ترک کردیم . 

Monday, February 14, 2011

عکسی از دو شیر زن ایرانی در تظاهرات 25 بهمن


دوستان اگر یهو سید حسین موسوی و کروبی به سرشان زد و هوای دوران طلایی امام را کردند و بیانیه دادند که به خانه هاتان بر گردید ، میدان را یعنی خیابان را به هیچ عنوان ترک نکنید . امروز مردم با به آتش کشیدن عکسهای خامنه ای و خمینی فریاد کشیدند که نظام فاشیستی جمهوری اسلامی در تمامیتش باید برود . باید تا آخرین نفر و آخرین نفس ایستاد . این رژیم  اگر از زیر این ضربه سهمناک کمر راست کند کهریزکها ده برابر میشود .
خانه و کاشانه و ناموس ما خیابان است . باید با هر قیمتی آن را حفظ کرد .
تظاهرات امروز برای هزارمین بار ثابت کرد که بخصوص از صدر مشروطه تا بحال هیچگاه مردم  از جانفشانی در راه آژادی دریغ نکرده اند . آنها با دست خالی به خیابانها آمدند و سینه سپر در برابر گلوله ها کردند . پاشنه آشیل آنها رهبری است که سست و بیحال است . حداقل خواست ملت ایران که خونشان کوچه خیابانها را سرخرنگ کرده است از آقایان موسوی و کروبی این است که برای خونریزی کمتر و ببار نشستن جانفشانی ها از آنها بخواهند که در میدان بمانند . اما آنها  خاموشی گزیده اند . خاموشی ای که به قیمت جان و مال و زندان و دربدریهای همین تظاهر کنندگان تمام میشود . کسی که فراخوان میدهد باید پیشاپیش حرکت کند ، اما رهبران ما مثل لاکپشت ها حرکت میکنند آنهم در پشت ملتی که با دست خالی آزادی را فریاد میزند .

آقای موسوی ، زبانم لال ، نکند فردا بگویید که برای جلوگیری از خونریزی بیشتر از شما ملت ایران میخواهم که به سر کار و زندگی بر گردید .  این حرف یعنی کشت و کشتار بیشتر و رها کردن مردم بیدفاع در چنگال گرگهای هار ولایت .
                                                    
                     عکسهایی از خیزش مردم در 25 بهمن

25 بهمن - تهران

25

Saturday, February 12, 2011

کاریکاتور : بن علی رفت عربستان ، مبارک رفت شرم الشیخ ، سیدعلی میره جهنم


25 بهمن26 بهمن : مردم میدان آزادی را ترک نمی کنند . آنها شعار میدهند « یا مرگ یا آزادی » . 
26 بهمن : خامنه ای سراسیمه و با عجله برای مشورت با علمای اعلام برای سومین بار به قم رفتند .
27بهمن : به فرمان ولی امر مسلمین قانون اساسی ایران تغییر و انتخابات مجدد رئیس جمهوری برگزار خواهد شد  . 
27 بهمن : بنا به گزارش آیت الله بی بی سی و حجت الااسلام رادیو فردا ، مردم شعار رای من کو را  به شعار کوبنده « مرگ بر خامنه ای » تغییر داده اند .
27 بهمن : به فرمان احمدی نژاد رئیس جمهور دروغگوی ولایت ، زندانیان سیاسی آزاد میشوند .
27 بهمن : خبر میرسد که سوریه فرار خامنه ای به این کشور را تکذیب کرده است .
28 بهمن : مردم صدا و سیما و بیت ولایت فقیه را به محاصره خود در آورده اند .
28 بهمن : خود روی گشتی هایی که مردم را وحشیانه زیر گرفته بودند به کمین مردم افتاد و به آتش کشیده شد . راننده خودرو و سرنشینان آن دستگیر شدند .
28 بهمن : ارتش اعلام بیطرفی کرد .
29 بهمن : برای اولین بار زنان بی روسری روبروی بسیجیان و لباس شخصی ها به تظاهرات ضد نظام  پرداختند .
29 بهمن : کهریزک به آتش کشیده شد .
29 بهمن : رفسنجانی با شمش های طلا در حال فرار در خلیخ فارس مورد اصابت گلوله های افراد ناشناس قرار گرفت و در دم سقط شد .
29 بهمن : آخوند جنتی و خاتمی و دیگر آخوندها از ترس مردم بی عمامه و با لباس شخصی رفت و آمد میکنند . نماز جمعه تهران دیگر بر گزار نمی شود . یعنی کسی جرات ندارد که امام جمعه شود .
29 بهمن : خامنه ای پس از رفتن به جمکران و دعا و دخیل بستن به چاه  غیب شد .
30 بهمن : دوران طلایی امام راحل !!؟ آغاز شد  .


Friday, February 11, 2011

Richard Clayderman

فراخوان سبزها در 25 بهمن ، خشم شدید حجت الاسلام ملاحسنی را بر انگیختبدنبال فراخوان فتنه گران سبز برای راهپیمایی در 25 بهمن  و راه اندازی غائله ای دیگر در راستای منافع صهیونیسم جهانی  ، خبرنگار ما مصاحبه ای کشاف و شداد و غلاظ  با حجت الاسلام ملاحسنی ترتیب دادند . همانطور که شما خوانندگان اطلاع دارید و این خبر مثل توپ در جهان صدا کرده است  ، نام آق ملا حسنی در فهرست مشاهیر و مفاخر جهان اسلام در رکوردهای کتاب گینس ثبت  شده است . 
قبل از شروع مصاحبه قابل به ذکر است که  کتاب خاطرات ملاحسنی که اخیرا به چاپ بیست و هفتم رسیده ، در شرح زندگانی اش آمده است : « من در دویست متری می ایستادم و با تفنگم  سیبهایی را که روی سر ضعیفه هایم که یکی دو تا نبودند میگذاشتم نشانه میرفتم و درست به هدف میزدم ، سه تا از زنهایم به همین خاطر  زهره ترک شده و در جا سکته کردند . من عادتم بود که زنهایم را در هر جمعه بجای سیبل برای تمرین تیر اندازی مورد استفاده قرار دهم ، آنهم در زمان طاغوت ، ، حتی برای این عمل چند بار به زندان رفته ام » .

سئوال یک - نظرتان در باره غائله 25 بهمن ماه ، روز خشم  که  احزاب و سازمانها ، گروهها ،  شخصیتها و صدها انجمن فراخوان دادند و گفتند که دیکتاتور ها باید بروند چیست . 
 جواب : « در صدر اسلام نیز این فراخوانها را از طریق رسانه های عمومی و رادیو و تلویزیونها میدادند ؛ توجه کنید که در آن زمان اینترنت نبود تا فیلتر کنند  اما ، حضور مداوم بسیجی ها و امدادهای غیبی مانع از آن شد که دشمنان به اهداف شوم خود برسند . ایام بهمن هم همان داستان است  ، که یوم الله لقب گرفته است  و اگر عده ای بخواهند آن را به یوم الشیطان یا بهتر بگویم روز آزادی تبدیل کنند باید دهنشان را پر از سرب داغ کرد ، و بقول شیخ فضل الله  قتل شان واجب است و زنانشان با ئن است و مالشان منتقل میشود به مسلمین از وراثتشان ، جنازه آن ها احترام ندارد ، غسل و کفن و صلوۀ و دفن ندارند ، بدنشان نجس است ، ما عالمان این مملکت امام زمان ضامن بهشت و دوزخ امت هستیم ، همین طور نیست که کسی توپ در کند و بدون مجازات فلنگ را ببندد » . 

سئوال : آیا کشتن مردمی که فقط میخواهند به صورت مسالمت آمیز راهپیمایی کنند واجب است .
جواب :  « کدام مردم آقا  ( به رگ غیرتش بر خورده بود و اگر شمشیرش میزدی خونش در نمی آمد )،  زبانت را گاز بگیر ، همین سئوال قبیحه را گزارشگر زن «  سی ان ان » بدون روسری و با طاق ابرو نمودن از من کرد  که فی الفور به  او گفتم که چون نامحرم است باید در ابتدا عقد صیغه برایش بخوانم و او که نمی دانست که عقد صیغه چیست ، همینجوری یک «  یس » گفت و من آخ و اوخش را در همان اتاق مصاحبه در آوردم و فتنه خوابید . نعوذبالله آن روی سگ مرا بالا نیاور که با تو نیز عقد صیغه ببندم .
 داشتم چه میگفتم ، بله ، به نظر بنده امام خامنه ای  برای جلوگیری از راهپیمایی در این هفته باید  هویج های مجانی آنهم کیسه کیسه به هفتاد و پنج میلیون ایرانی بدهد تا آلت رجلیت شان شق شود و آنقدر به اعمال دخول با محرم و نامحرم مشغول شوند که این فراخوان از سرشان به در رود . همان بلایی را که بر سر قوم لوط یا یاجوج و ماجوج  آوردند .
باید به جای پول یارانه های امام زمان همان طور که در مصاحبه با نیویورک تایمز و گاردین به زبان عربی گفتم باید هویج به مردم داد  . هویج شاه کلید حل مشکلات است . چرا خارجی های پول پارو میکنند و سر تا سر عمر در ناز و خوشی به سر میبرند و ما ، هی گریه و زاری میکنیم ، به جان امام راحل علت بحران  در کمبود هویج است . اگر در این مورد خود کفا شویم ، هزار سال میتوانیم حکومت کنیم . آنهم بدون توپ و تانک و باتوم  »

سئوال :  چرا آیت الله های ما با اینکه با دیدن یک تار موی زن از هفتصد کیلومتری خونشان به جوش می آید و بر سر و صورت خود چنگ میزنند و حمام خون براه می اندازند   در نکوهش این عمل سبزها که موی دماغ ولایت شده اند ،  اعلامیه ای در نمی دهند . 
جواب : «  به برکت انقلاب و احکام اسلامی ، علمای اعلام نظیر مکارم شیرازی و خاتمی آنقدر زن گرفتند که  کارهای اندرونی و آنچنانی ،فرصت سر خاراندن به آنها را نمی دهد  .  برای مثال یکی از این علمای اعلام که در نجف از شاگردان ممتاز امام بودند  به من اطلاع دادند که به مرض لاعلاج ایدز مبتلا شده است و احکام کاندوم را از کار زیاد و طاقت فرسا فراموش کرده بود این یک ضایعه برای جهان اسلام است ، منظورم این است که بر خلاف مردم ، علمای اسلام نباید هویج نشخوار کنند »

سئوال : در 25 بهمن عده ای انگشت شمار که خود را سبز می نامند ، گفتند که میخواهند شعار آزادی سر دهند ، تساوی حقوق زن و مرد و از این شعار های غربی .
جواب : «  آزادی ( در اینجا حجت الاسلام حسنی تا این کلمه را بر زبان آورد حدثی منظور گوزی از ماتحتش خارج شد و کمی خود را جابجا کرد و بما گفت که نمی داند که این بادی که از او خارج شد « حدث اصغر یا اکبر » بود و در باره آن تحقیق خواهد کرد و نتیجه را در یک کنفرانس بین المللی به اطلاع جهانیان خواهد رساند » . آزادی ،  کلمه ای قبیحه است . اگر این کلمه را در زمان روزه بر زبان بیاوری روزه ات باطل ، اگر در زمان وضو بر لسان بیاوری وضویت باطل ، اگر بعد از غسل بر زبان بیاوری غسلت باطل میشود و حد شرعی دارد . 
من به عنوان مطیع رهبر میگویم هر کسی که این کلمه ضاله را بر زبان آورد زبانش باید کنده شود .
 ای بی غیرت ای بی ناموس ای زنا زاده اسلام چه چیزی کم دارد که تو به دنبال آزادی میروی و قلوب صافیه مومنین را تظلیل میکنی . تساوی حقوق حتی در جهان پس از مرگ هم متصور نیست . میگویی من آخوند جلیل القدر با یک مجوس و ارمنی برابرم ، ای تف ، اگر افسار حکومت اسلامی را به دست من بدهند من زنده زنده شما را آتش میزنم . چگونه اینها در بلد اسلام به حکم خالق قهار پشت میکنند و ترس و لرز را بر روح و روانمان حاکم میکنند . به جان شما بعد از این فراخوان شیطانی یک شب نمی توانم بخوابم . انگار زمین و زمان دهان باز کرده اند تا مرا ببلعند . من در راه برقراری حکومت ضد آزادی حتی مکان مخفی فرزندم را که مخالف نظام بود لو دادم و به چوبه های دارش سپردم . آزادی ، آزادی  !! تقوای الهی پیشه کنید . ما تونس و مصر نیستیم که بگذاریم این لقمه چرب و نرم حکومت ولایی  را با یک تظاهرات از چنگمان در بیاورید ، ما حمامهای خون بپا میکنیم .

سئوال : شنیدم که شما در حال برگزاری مناظره با دکتر  استفن هاوکینز میباشید . در چه مورد با او مناظره خواهید کرد .
جواب : « بسمه تعالی ، رئوس بحث بر محور بیت الخلا و خارش در پایین تنه میباشد . البته در آینده نزدیک برای رسوا کرده این ملحد من بحث حدث اکبر و اصغر  را نیز به میان خواهم کشاند تا سیه روی شود هر که در او غش باشد . اما از آنجا که موضوع داغ روز قیام شیعیان مصر میباشد من هم اکنون به دانشگاه الازهر میروم تا بحث شیرین دخول را با دانشمندان اسلامی ،  پس از سرنگونی دیکتاتور حسنی مبارک راه بیندازم و رهبری قیام را بعهده بگیرم . فقط این رهنمود طلایی را از من به خاطر داشته باشید ، بین ایرانی ها از کرد و ترک و بلوچ و فارس و عربها تفرقه بیندازید تا حکومت کنیم ، بدون تفرقه انداختن ، 25 بهمن را به جهنم برایمان بدل می کنند و عبا و عمامه هایمان را می سوزانند . تفرقه ، تفرقه .


Wednesday, February 09, 2011

انقلاب سبزی که سرخ شد


دهها عکس بی نظیر از انقلاب سال 1357 بخش اول و دوم
خمینی میخواست که فروپاشی سلطنت بدون دخالت مردم مسلح به پایان برسد ، اما مردم به حرف رهبر مذهبی خود گوش ندادند و با تسخیر پادگانها و مسلح شدن با رژیم تا به دندان مسلح شاه جنگیدند .  
                                   به بخش پیوندها « عکسها سخن میگویند کلیک کنید »
                                     mehdiyaghoubi1.blogspot.com

Tuesday, February 08, 2011

فرق سربازان آمریکایی و لباس شخصی های مصری در استفاده از شتر


آیا یکی از علمای اعلام  یا حجج اسلام میداند که این شتر نر یا ماده است . ما که سوادمان قد نمی دهد  .
فکر کنم  به رساله ولی امر شیعیان جهان در مورد جماع با حیوانات نر یا ماده باید مراجعه کنم .

Monday, February 07, 2011

این روزنامه کیهان هم مانند جنده های پیر و زوار در رفته حرف میزند


این روزنامه کیهان عجب بد زبان است . مثل جنده های پیر کلمات از مخرجش در می آید ، ویا شبیه دو آخوندی که نیمشب بعد از نماز به جماع در مستراح مسجد میپردازند و بر اثر درد آخ و اوخ سر میدهند .
 بقول ضرب المثل ، کسی که با مادر خود زنا کند با بقیه چه ها کند ، این رسانه ولایی ،  همیشه در  سر مقاله ها ابتدا چند دوجین واژه مانند رژیم صهیونیستی کودک کش و مزدوران بی جیره و مواجب استکبار جمع و جور میکند و سپس با پوزه کف کرده به عاشورا گریز میزند تا مخالفان خود را لت و پار کند . 
فرهنگ متعفن شان درست مثل شکنجه گران زندانهای اوین و گوهر دشت است . آن زمانی که ما زندانیان  را با چشم بسته و ضرب و شتم به طرف مستراح هل میدادند و فحش خواهر و مادر نثارمان میکردند و یا زمانی که خونشان به هر دلیلی از کسی بجوش می آمد ، دست و پایش را می بستند و روی سر و صورتش می شاشیدند و در همان حال آیات قرآن را با کلمات مادر قحبه و نسناس و قرمساق قاطی میکردند   . 

در رابطه با درخواست موسوی و کروبی برای راهپیمایی هم این روش را در پیش گرفتند . نخست سر خود را از طویله و آخور رهبری در آوردند و با گریز به انتفاضه در مصر بر علیه فرعون « مبارک » ،  قمپز ضد اسرائیلی در کردند تا مخالفین یعنی ملت شجاع ایران را که کمر به نابودی استبداد بسته است بزیر شلاق بگیرند .

در مصر و تونس برخاستن مردم انتفاضه و مقدس است و در ایران حتی دفاع از این شعار از زبان موسوی و کروبی که خواهان اجرای قانون اساسی و نه سرنگونی رژیم آدمکش و قاتل میباشند ممنوع است . آنها خوب می دانند که مخزن باروتی که در سینه های مردم نهفته است با یک جرقه حتی از نوع منفعلانه اش نه از تاک نشان خواهد گذاشت و نه از تاک . و باز خوب میدانند که این بار اگر مردم به میدان بیایند صد برابر آن کنند که در مصر و تونس بر پا کردند . این همان حلقه مفقوده ای است که سر دبیر کیهان  ، حتی میهراسد بر زبان بیاورد و در جواب یک درخواست برای مجوز کینه شتری اش گل میکند و به پرت و پلا گویی و هذیان می افتد .

وقتی که رهبران رژیم و آیت الله های کت و گنده شان علت گرانی را خشم خداوندی و زلزله را پستانهای عریان زنان و خشکسالی را در گناه و لهو و  لعب میدانند . این چرند و پرند از مقاله نویسان کیهان بعید نیست و نتیجه منطقی همان بینش ارتجاعی است که از گنداب هزار و چهارصد ساله نشات میگیرد .
واقعن در تاریخ این نوع لجن پراکنی ها آنهم به یار غار دیروز امام جانگوز و دوست جون جونی نایب امام زمان و رهبر شیعیان جهان خامنه ای  استثنایی بر قاعده است . 
به هر حال موسوی و کروبی نیش زهر آلود خودشان را بعد از تقلب در انتخابات به پیکر نظام زده اند و اینها هنوز از آن زخمها احساس سوزش میکنند . برای همین کیهان پایش را در یک کفش کرده است تا در هر فرصتی از آنها انتقام بگیرد و زبان جاکشان حرفه ای فاحشه خانه ها را بخود بگیرد .
در هیچ کجای دنیا یک روزنامه رسمی ، برای سرکوبی صدای مخالف ، آنهم کسی که  از جلاد ، مجوز راهپیمایی مسالمت آمیز را گدایی میکند  این همه پرت و پلا گویی نمی کند .  تنها در آزادترین کشور جهان این عمل شنیع رخ میدهد . 
با اینچنین سردبیر شارلاتان و ولایی کیهان که هم اکنون با دمش گردو میشکند ،  غافل است که در عصر انقلاب در ارتباطات مردم را با واژه های سخیف ، فتنه گران ، میکروب و بز و بزغاله نمی توان فریب داد .  روزی میرسد که مردم آگاه ایران       دم تان را مانند موش خواهند گرفت و سکه یک پولتان خواهند کرد و زمین را در زیر پاهایتان خواهند لرزاند و کاخهای فرعونی تان را نیست و نابود خواهند کرد . بی شک پس از ستمگران ستمدیدگان سخن خواهند گفت .

صحنه ای تکان دهنده از مقاومت یک ملت در برابر دیکتاتوری

Friday, February 04, 2011

روزنامه های زمان انقلاب ، خیانت ، دروغ

به راستی گذشته چراغ راه آینده است . وعده و وعید ها همه دروغ از کار در آمد . آزادی را سر بریدند . حجاب اجباری شد . هیولای ولایت فقیه از اعماق جامعه استبدادی سر در آورد . نه تنها  برق و نفت و گاز و خانه مجانی نشد بلکه از سفره های مردم نان را ربودند  و جنگ و زندان  و مرگ آفریدند . دانشگاهها این سنگر آزادی را به گورستان تبدیل کردند .
این روزنامه ها اسناد انقلاب به خون کشیده توسط خمینی و خامنه ای و نظام منفورشان میباشد .
 آزموده را آزمودن خطاست .
پنجاه صفحه از روزنامه های زمان انقلاب ببینید :

پیام بسیار بسیار مهم آیت الله عظیم الشان جنتی به مردم مصردر پی بیانیه آتشین آیت الله مکاره شیرازی به مردم غیور مصر ،  بلافاصله آیت الله عظیم الشان و جلیل القدر« جنتی »  ثمره و جانمایه امام راحل ، در یک رقابت ولایی ،  پیام بسیار مهمی به امت مسلمان مصر دادند . در این بیانیه بی سابقه که جهان اسلام را تکان داده است ، از جمله آمده است که شیفتگان ولایت در ایران اسلامی ،  با شوق و شور وصف ناشدنی اخبار شما را دنبال میکنند . انقلاب شما مانند نهضت ما که انفجار گ وز! ببخشید نور بود . چشم جهانیان را خیره کرده است . سرزمین مصر سابقه درخشانی در تمدن و علوم   دارد . من خود با بسیاری از علمای الازهر کنفرانسهای مختلف و بحثهای کشافی در باب « آداب  بیت الخلا » « احکام شب زفاف » « لهو و لعب در اسلام »  داشته ام و علوم خود یا در واقع گنجهای نهانم را به رایگان در اختیار آنان گذاشتم .
شما مردم غیور با بیرق اسلام یکبار دیگر ثابت کردید که دوران فراعنه در مصر به پایان رسیده است . جبارانی که  با اعمال ددمشا ، ددمنششا ، دمشانانه ( منظور ددمنشانه ) آبروی اسلام را برده اند .
آیت الله جلیل القدر جنتی که تجربیات گرانقیمتی در زمینه مبارزه با فرعونیان داشته اند و در زندانهای ستمشاهی بار ها به او باتون استعمال کرده اند و به همین علت نمیتوانند هنوز که هنوز است روی باسن مبارکشان بنشینند، در ادامه یاد آور شدند که ما شیعیان دوازده امامی وظیفه خود میدانیم که تجربیات سی ساله انقلاب اسلامی  در زمینه آباد کردن گورستانها و و فرستادن کودکان بر روی میدانهای مین را به شما منتقل کنیم . لباس شخصی های ما در کهریزکی کردن مخالفان نظام ولایی مدرک آکسفورد را دارند و بجای شتر یا الاغ با موتور حمله میکنند . آنها چنان آموزش دیده اند که اگر یک تار موی نامحرمی در هفت فرسنگی از لچک بیرون زده باشد روی هوا با تیر میزنند ، بقول نایب امام عصر خامنه ای ،  آنان که با مادر خود زنا کرده اند میدانند که با دیگران چه باید بکنند .
ما نگهدارندگان بیضه و نقاط دیگر پیکر اسلام و حافظان شریعت سنگسار هم اکنون کاروانهای صیغه های 14 ساله را آماده کرده ایم تا در اولین قدم  به سرزمین باستانی تان روانه سازیم و کشور شما را به بهشت خداوندی تبدیل سازیم . ارتش سایبری ما میتواند در قطع شبکه های تلفن و اینترنت کمکهای بسیار بسیار گرانبهایی را به شما عرضه کند . عاشورائیان بسیجی ما در روز اگر خون یک مخالفی را بر زمین نریزند در شب خوابشان نخواهد برد .
هم اکنون خطر بزرگ انقلاب شما نداشتن رهبری ولایی است . به همین منظور عالم و مجتهد بزرگوار جهان اسلام یعنی « ملا حسنی » را به عنوان نماینده امام خامنه ای به آنجا میفرستیم تا به عنوان امام جمعه موقت مشغول به کار شود ، این عالم ربانی نخستین کسی بود که زن را با ماشین و الاغ تشبیه کرده بود ، او گنج ناتمام مکتب ولایت است .
سعی کنید سخنرانی های امام راحل را در آغاز انقلاب ایران در باره دادن آب و برق و خانه مجانی و آزادی در ابعاد وسیع پخش کنید . جنگ بین ولایت الله و ولایت طاغوت با دروغ و اتهام زنی به پیش میرود وگرنه اگر ما میخواستیم که حقیقت را بگوییم خدا به سر شاهد است حتی یک روز هم نمی توانستیم حکومت کنیم . شما بر روی لبه تیغ راه میروید .  هسته های حزب الله تشکیل بدهید ، تا  هر صدای مخالفی  را در نطفه خفه کنید و در همان حال که مخالفین آزادیخواه را  اعدام میکنید شعارهای ضد آمریکایی  سر دهید تا مثل ما نانتان در روغن بیفتد .
 هر چند ما پول نفت را به مردم ناسپاس ایران نداده ایم و حتی یک لقمه نانی را هم که بر سر سفره داشتند دزدیده ایم اما برای نشان دادن عقد اخوت و تشکیل امپراطوری اسلامی  ما میلیونها دلار از نفت غارت شده را مانند برادران حزب الله لبنان یا حماس به شما هدیه خواهیم کرد .
 مرجع بزرگوار آیت الله جنتی که به دلیل نبود مدرسه در زادگاهش در طویله به درجه اجتهاد رسیده است  و همچنین به خاطر آروزی مرگ فرزندانشان ، دلسوزترین جانور عصر ماقبل انسان لقب گرفته است * . در پایان پیامشان فرمودند : امید واثق دارم که حرکت اسلامی در آن سرزمین به پیروزی نهایی منجر شود و بسیجیان غیور مصری تنگه احد را خالی نکنند . بار دیگر یادآور میشوم که شما مردم مصر باید مطیع و غلام رهبر شیعیان جهان باشید وگرنه بلایی که سرزمین لوط را به خاطر لواط در بر گرفت ، کاخهای فرعونی  شما را با خاک یکسان میکند و مه مه های لخت و عریان باعث زلزله در آب و خاکتان خواهد شد و روزگارتان از روزگار ما که از ترس ملت ایران یک شب سر خود را آرام بر بستر نمی گذاریم بدتر خواهد شد .


* جنتی نذر کرده بود که اگر پسرش محمدحسین که فراری است و بر علیه نظام مبارزه میکرد دستگیر یا اعدام شود 40 روز روزه شکر بگیرد . 

Thursday, February 03, 2011

سخنرانی معروف شاه : من صدای انقلاب شما را شنیدم


شاه در سال 57 در سخنرانی معروف خود گفت :  « من صدای انقلاب شما را شنیدم . شما ملت ایران بر علیه ظلم و فساد بپا  خاستید .  انقلاب ملت ایران نمیتواند مورد تائید من به عنوان پادشاه ایران و به عنوان یک فرد ایرانی نباشد . من متعهد میشوم . در اسرع وقت یک دولت ملی برای بر قراری آزادی های اساسی و اجرای انتخابات آزاد تعیین شود تا قانون اساسی که خونبهای انقلاب مشروطیت است به صورت کامل به مرحله اجرا در آید » . در پایان ویدیو آقای انصاری سعی میکند شاه را در حد عروسک دست آموز تقلیل دهد ، آنهم شاهی که خود را ظل الله مینامید .
اما بنظر میرسد که خامنه ای کر و کور و لال است و یا خود را به کوچه علی چپ میزند . او پنبه در گوش خود فرو کرده است . جایی را هم ندارد که مانند بن علی فرار کند . او میخواهد حمام خون بر پا کند . چون میداند که با رفتن او و سرنگونی تام و تمام رژیمش ،  برای همیشه حکومت اسلامی به زباله دانی تاریخ میرود و بدینجهت مردم ایران را ،  او و گماشته اش احمدی نژاد، بز و بزغاله و خس و خاشاک و میکرب نامیدند . 

Tuesday, February 01, 2011

سخنرانی لو رفته امام خامنه ای فرعون ایران در نماز جمعه این هفته


همانطور که شما امت نماز گزار مستحضرید ، نفسهای فرعون مصر به شماره افتاده است . قیام سراسری جهان اسلام کاخهای دیکتاتورها را به لرزه انداخته است . اینها همه از نشانه های فوران آتشفشان ولایی و ظهور و انفجار نور مهدی موعود است . چه کسی خیال می کرد که مسلمانان تونس شاه یا رئیس جمهور مادام العمر و دست نشانده غرب جنایتکار را مانند روباهی فراری دهند و از رهبر نهضت اسلامی آن که سالهای سال عمر شریفش را در جنگ با بی حجابی و زنای محصنه گذرانده است ،  استقبال با شکوه  به عمل بیاورند ، و یا در لبنان سگ زنجیری کاخ سفید یعنی حریری مزدور را که اتهام ترور به من زده بود را سکه یک پولش بکنند . این که اتهام نبود ، کشتن یک ملحد که در برابر نیروی اسلام ایستاده است و از پیروی از ولی امر مسلمین سر بر تابیده بود ، یک افتخار است .  من دست آن بمب گذار را می بوسم که مواد انفجاری در اتومبیلش قرار داد .  ( گریه حاضرین ) . او میخواست استراتژی ولایی از کربلا تا قدس را که هشت سال در جنگ بپای آن خون دادیم به سازش و ذلت بکشاند و خنجر از پشت به حماس که دست ولایت در سرزمین اشغالی است بزند  .
همان طور که شاهدید امت همیشه در صحنه عالم اسلام  هم اکنون بجوش آمده و قل قل میزند ، آنها خمینی را اسوه خود قرار دادند و از پیامهای او الهام گرفتند . بخصوص در مصر که رنگ و لعاب و رگه های اسلامی در آن بیشتر است . بسیجی های مصری و سربازان گمنامش ، بعد از هر هجمه به کاخ ظلم نماز جماعت میلیونی بر گزار میکنند . میخواهند حکومت قرآن و حجاب اسلامی و نابودی فرنگ جلف غربی  در آنجا پیاده شود . آنها در پشت دروازه های قدس و همسایگی فلسطین اشغالی زندگی میکنند . این معنی اش این است که شعار از کربلا تا قدس از عالم امکان آنهم بدون اشغال عراق به عالم واقعیت در آمده است . ما در یک قدمی طلوع امپراطوری اسلامی در جهانیم . ما وعده الله را تحقق بخشیده ایم .
 در این رابطه یعنی  به مسئولین محترم تذکر میدهم که تمام تظاهرات مصر را فیلتر نکنید ، نماز جمعه ها و شعارهای اسلامی و خواهران محجبه را نشان دهید و پوستر مرا میلیون میلیون در آنجا رایگان پخش کنید ،  تا یک آن خیال نکنند که خدای ناکرده در این مملکت آزادی نیست .
نماز گزاران دهه زجر ، من که ولی امر شیعیان جهانم  قول میدهم مانند حریری  با یک بمب گذاری  یا عملیات انتحاری در کاخ نمرودیان  « نامبارک »  را به  « مبارکی » به درک واصل کنیم . ما تجربه سی ساله در حکومت اسلامی داریم ، ما تمام فوت و فن های اداره یک جامعه را از قبیل  احکام زنای محصنه ،  سنگسار ، بریدن دست و پا با پیشرفته ترین تکنولوژی و خون دل خوردن آموخته ایم ، و از همه مهمتر خونمایه و جانمایه های امام راحل ، آیات عظام  ملا حسنی یا جنتی  ( همان نابغه ای که رفتن با پای چپ به بیت الخلا را در قرن اتم کشف کرده بود )  اعلام آمادگی کردند  که در نبود رهبری  در مصر ، رهبری آنجا را بدون داخلت در امور داخلی بدست بگیرند (  تکبیر  یا  تک تیر ) .

در پایان میخواهم به دولت امام زمان که آرزوهای امام راحل را واقعیت بخشیدند  تشکر کنم . تشکر برای طرح رایانه ها یا یارانه ها که هم قافیه میباشند و فرقی در شکل و معنا با هم ندارند . ما با همت این دلسوزان ، آب و برق و خانه مجانی را به ملت   عرضه داشتیم . اکنون به برکت این پولهایی که مردم دریافت داشتند ، در حال خرید ویلاها و هتلها در کشورهای گوناگون میباشند . این یعنی برکت امام زمانی در پشت پول یارانه ها . همان طرحی که در تونس خواستند به اجرا در بیاورند اما  به دلیل فساد اداری و کمبود آزادی و از همه مهمتر نبود امام زمان در پشت برنامه ها به قیام منجر شد ، و رئیس جمهور مادام العمرشان را با سر به زمین کوبید . اما اینجا به نعمت آزادی و کار زیاد و ارزانی بیش از حد نه تنها سرنگون نشدیم که پایه های قدرت ولایی و عمود نظام سفت و سفت تر شد و فتنه گران را تا ابد نا امید ساخت .
بنده در این روزهای یوم الله ، استخاره کرده ام و بحول و قوه الهی  خوب آمد ، برای همین استخاره  ما مقام اول را در جهان در چند روز گذشته در اعدام و  رده سوم را در قلع و قمع رسانه ها و سایت های استکباری بدست آوردیم که با تلاش مضاعف سعی میکنیم در سال آینده در این زمینه  هم مقام اول را بدست بیاوریم . ما باز هم ثابت کردیم که آزادترین کشور جهان هستیم ( لبیک یا خامنه ای )