Thursday, December 31, 2015

سرکوب و کشتار ایرانیان توسط امام اول شیعیاندر سالهای آخر خلافت عثمان نیز که دستگاه خلافت دستخوش ضعف و تزلزل بود این گونه زد و خوردهای محلی همچنان وجود داشت. چنانکه در دوره خلافت پرآشوب علی نیز چون بصره و کوفه در دست وی بود ازین دو لشکرگاه کار فتوح همچنان دنبال می‌شد. چنانکه بعد از کشته شدن عثمان باز اهل استخر سر به شورش برآوردند و عبدالله بن عباس به فرمان علی عصیان آنها را در خون فرونشاند. ماهوی سوری مرزبان مرو به کوفه آمد و علی به دهقانان و اسواران و دهسالاران نامه نوشت و دستور داد تا جزیه خویش را به او پرداخت کنند. اما چندی بعد اوضاع خراسان آشفته. اهل نیشابور پیمان شکستند و از پرداخت جزیه و خراج امتناع کردند. علی لشکری به خراسان فرستاد و نیشابور را گرفت و مرو را نیز به صلح بازگشود با اینهمه، در پایان دوران خلافت وی خراسان همچنان آشفته بود و آشوب‌ها و جنگ‌های عراق و شام آن ولایت را نیز آشفته می‌داشت. اهل هر ناحیه عامل خویش را برکنار نمودند و علی ناچار شد برای رفع این آشوب زیاد بن ابیه را به ولایت فارس و کرمان منصوب کند. زیاد به هوشیاری، آن دو ولایت را امن کرد و به آشوب و شورش پایان داد .


زرین کوب، تاریخ ایران بعد از اسلام، ۳۵۰و۳۵۱

بعد از کشته شدن عثمان بن عفان در شورش سال ۳۵ هجری قمری (۵۶۲-۵۶۳ میلادی)، مردم اصطخر تصمیم به شورش گرفتند که عبدالله بن عباس به دستور پسر عمویش، علی بن ابی طالب، خلیفه چهارم، شورش اصطخر را در خون فرونشاند. مدتی نه چندان بعد، علی زیاد بن ابیه را برای سرکوب شورش فارس و کرمان در سال ۳۹ هجری (۶۵۹ میلادی) فرستاد. مردم نیشابور هم در خلافت علی معاهده خود را شکسته و از دادن جزیه و خراج سر باز زدند. خلیفه سپاهی فرستاد تا آنها را به فرمانبرداری بازگرداند .
زرینکوب در کتاب تاریخ ایران کمبریج در حالی که در سالهای ۴۱-۳۵ هجری/۶۱-۶۵۶ میلادی، مسلمانان مشغول جنگهای داخلی بودند، اکثر مناطق ایران از کنترل امپراطوری عرب خارج شد. حتی بازماندگان سلسله ساسانی تلاشهایی برای بازیابی حکومتشان در شهرهای طخارستان و نیشابور انجام دادند. مسلمانان با تکیه بر خراج و مالیات موفق شدند دوباره کنترل مناطق آشوب زده را در دست گرفته و شورشها علیه والیان و افراد تحت حمایت آنان را بخوابانند. هپتالیان شهرهای بادغیس، هرات و فسانج همانند اهالی نیشابور از دادن مالیات به حاکمان عرب سر باز زدند. مردم شهر زرنگ هم مقر حکومتی حاکم خود را سرنگون کردند. از طرفی دیگر بدویان عرب نیز به شهرهای سیستان حمله برده و آنجا را تصرف کردند. در سال ۳۶ هجری/۷-۶۵۶ میلادی، فرمانهای علی به اشخاص برجسته محلی مبنی بردادن خراج به ماهویه مرزبان مرو باعث بروز شورشهایی در شرق خراسان علیه حکومت علی گردید و تا مرگ علی ادامه داشت.

بعد از جنگ صفین، هنگامی که علی مشغول شورشهای خوارج در عراق و فارس بود، مردمان مناطق جبال، فارس و کرمان در سال ۳۹ هجری/۶۵۹ میلادی از دادن مالیات سرباز زده و شروع به شورش کردند که روز به روز شدت می‌یافت و مردم این مناطق مامورین جمع آوری مالیات را از شهرهای خود بیرون راندند. زیاد بن ابیه برای سرکوب شورشها فرستاده شد و توانست شورش مردم اصطخر را سرکوب کرده و فارس و کرمان را آرام کند. علی همچنین نیرویی کمکی به نیشابور فرستاد تا شورش آنجا را نیز آرام کند.

بنوشته کرون٬ پیروز فرزند یزدگرد سوم موفق شد بعنوان شاه ایران در محلی که منابع چینی آن را جی لینگ نامیده‌اند مستقر شود که جی لینگ احتمالاً زرنج در سیستان بوده است. به تلاش پیروز در منابع اسلامی در هنگامی که از شورش زرنج٬ بلخ٬ بوشنج٬ و خراسان در هنگام جنگ‌های داخلی مسلمانان در زمان خلافت علی نوشته اند٬ اشاره شده است. این منابع خود پیروز را بیاد ندارند. اما نوشته اند که هنگامی که خٌلید بن کعث ٬ فرماندار جدید منصوب شده توسط علی برای خراسان٬ به نیشابور رسید. شنید که فرمانداران شاه ساسانی (عمال الکسری) از خراسان از کابل به خراسان آمده اند و خراسان شورش نموده است.[۱۲]کرون، می نویسد که در سال ۳۰ هجری/ ۶۵۰ یا ۳۱ هجری قمری/ ۶۵۱ میلادی (دوران خلافت عثمان) عبدلله ابن عامر٬ فرماندار بصره پس از فتح شهر جور عازم استخر شد تا این شهر را دوباره فتح کند. او قصد کرد تا به عنوان تنبیه جان تمام ساکنان شهر را بستناند. او بقولی چهل هزار و بقولی دیگر صد هزار و به عبارتی بسیاری را کشت. او بیشتر اشراف و اسواران نجیب زاده را نیز نابود نمود. تمام اینها مانع نشد که مردم استخر دوباره در زمان خلافت علی قیام نکنند.

 دانشنامه ایرانیکا مایکل مورونی

Wednesday, December 30, 2015

من ایرانم من ایرانم من ایرانبه دریاهای خون بی گناهان
هزاران پیکر بی جان به میدان
به شمشیرت که گشتم من مسلمان
دلم اما نیاورده است ایمان
من ایرانم من ایرانم من ایران


در آتش صد هزاران خانمان را
تجاوز دسته جمعی دختران را
شکنجه روز و شبها عاشقان  را 
جنایت در پس الله و قرآن
من ایرانم من ایرانم من ایران

تو دینت نزد من یعنی که شمشیر
پیامت پیش من یعنی که زنجیر
طنین بردگی توهین و تکفیر
به خونم نام تو یعنی که سرطان
من ایرانم من ایرانم من ایران


کبوترهای ما را سر بریدید
گلوی مادرانم را دریدید
به هر گستر که وحشت آفریدید
به مثل گرگهای تیز دندان
من ایرانم من ایرانم من ایران

خدا را در دل مردم که با زور
نماز و روزه را با ضرب ساطور
شکسته هر کران طنبور و سنتور
سر افتاده در هر سو که غلتان
من ایرانم من ایرانم من ایران 

به من گفتی که موسیقی حرام است
بشر آیین ما تنها غلام است
و سرپیچی جوابش قتل عام است
خروشیدم ولی با بانگ عصیان
من ایرانم من ایرانم من ایران

هنوزم دین و آیینم که عشق است
شراب آتشین در خون من هست
هنوزم شعر خیامم کند مست
برقصم با خدایم زیر باران
من ایرانم من ایرانم من ایران

دلم آکنده از صدها ترانه
لبم گلبوسه های عاشقانه
من آزادم جهان تا جاودانه
به زانو در نمی آیم به میدان
من ایرانم من ایرانه من ایران

قسم بر ماه و خورشید و ستاره
که بر خیزم خروشان من دوباره
کنم زنجیرها را پاره پاره 
بغرم خشمناکان مهد شیران
من ایرانم من ایرانم من ایران


مهدی یعقوبی


Monday, December 28, 2015

انصار حزب الله معاون رئیس جمهور را فاحشه نامید

در این جوابیه تند  یالثارات به اظهارت مولاوردی با طعنه آمده که باید از دیوار شکسته و زن سلیطه ترسید .
داعشی های انصار حزب الله در این جوابیه زن ستیز و پرخاشگرانه همچنین آورده اند : 
 اگر بناست معاونت امور زنان ریاست جمهوری، پس از مسافرت به کشورهای حوزه اسکاندیناوی، با تقلید از الگوی فنلاند برابری جنسیتی در ایران و خاورمیانه برقرار کند، لااقل برای اثبات حُسن‌نیت و صداقت به کفّار فنلاند، شایسته بود همانطور که برای به رسمیت شناختن روسپیگری زنان، نشست برگزار می‌کنند در نشست بعدی فکری هم به حال رسمیت شناختن روسپیگری مردان کنند .
رسانه های رژیم این جوابیه را به دلیل اهانت رکیک و جنسی غیر قابل انتشار دانستند .

Sunday, December 27, 2015

تصور کن نمی شد انقلابی
تصور کن نمی شد انقلابی
وطن از دست اینها فاضلابی
تصور کن که ملاهای امروز
به  آن شکل و شمایل های مرموز
همانهایی که ایران را ربودند
در آب و خاک ما اکنون چه بودند!؟ 

جناب جنتی با آن مقامش
که عزرائیل می ترسد زنامش
چه شغلی میهن زیبایمان داشت
کسی او را که آدم هم نپنداشت
جناب شیخ پشم الدینِ مصباح
همان معروف در عالم به تمساح
سرش در آخوری در حوزه مشغول
در احکام حدث یا  غائط و بول
جناب حاتمی با آنهمه پشم
نماز جمعه ها دائم که در خشم 
به آن ترکیب زشت و صورت زرد
به جز عرعر سر منبر چه میکرد
جناب سیدعلی وافور در دست
کنار منقلش هر روز و شب مست
میان کوچه ها اندر گدایی 
به فال قهوه  و مشگل گشایی
جناب کوسه اکبر خان قاتل
به آن عمامه خون با اراذل
رخش را روز و شب شش تیغه میکرد
مساجد دختران را صیغه میکرد

میان جامعه انگل که بودند
در اعماق لجن ها می غنودند
سراسر نکبت و جهل و نباهی
عزا و ناله و مرگ و سیاهی
به چشم دیگران جز شر نبودند 
به قدر و ارزش یک خر نبودند

مهدی یعقوبی


Tuesday, December 22, 2015

نگاه کردن به عکس کودکی زن نامحرم جایز نیستآیت الله  شبیری زنجانی در آخرین فتوایش گفته است ، نگاه کردن به عکس کودکی زن باعث تحریک و نعوظ شدن آلت مردان گشته و از این لحاظ جایز نیست .

علما و مراجع خیلی خیلی محترم جهان اسلام اهمیت ویژه ای برای کودکان بخصوص مسلمان قائل هستند و به بر خلاف غرب کافر که به آنها بلحاظ مادی اهمیت قائل است در اسلام بر عکس به لحاظ معنوی و روحی به آنها نگاه میکند ، چرا که مادیات بقول امام خمینی مال خر است .
به همین لحاظ در جمهوری مقدس اسلامی سن فحشا به 9 سال رسیده است .
 براساس آمارهای  نظام مقدس ( ولایت فقیه ) 
800 هزار کودک ایرانی ازدواج کرده‌اند! آخرین آمارهای ازدواج کودکان در کشور نشان می‌دهد دختران بیش از پسران در فهرست ازدواج زودهنگام قرار می‌گیرند
 در قوانین شرعی  ایران سن ازدواج برای دختران ۱۳ و برای پسران ۱۵ سال است اما پدر یا "ولی قهری" می‌تواند فرزند زیر ۱۳ سالش را حتی اگر 9 سال داشته باشد به عقد کسی ( پیرمرد 70 ساله )  دربیاورد تا در راستای رهنمودهای طلایی رهبر مملکت اسلامی جمعیت شیعه ایران به 150 میلیون در چند سال آینده برسد . 

***
به گزارش دیگربان آیت الله شبیری زنجانی این فتوا را در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه «آیا نگاه کردن به عکس کودکیِ زن نامحرم جایز است؟» صادر کرده است.

در این فتوا به صراحت آمده اگر «عکس کودکی با تصویر فعلی او {زن} شباهت بسیار دارد به طوری که دیدن آن باعث تصور چهره فعلیِ وی می‌شود، جایز نیست.»

در این فتوا همچنین اضافه شده اگر تماشای عکس کودکی زنان نامحرم «باعث تحریک شهوت نشود و مفسده دیگری هم نداشته باشد، اشکال ندارد.»

۱۰ مهر ماه امسال نیز جعفر سبحانی یکی دیگر از مراجع تقلید قم اعلام کرد «زن بدون اذن شوهر نمی‌تواند مسافرت کند.»

چندی پیش نیز لطف‌الله صافی گلپایگانی از مراجع تقلید قم گفته بود فرهنگ «پاک» اسلام برای زن، همین خانه‌داری است که برخی گمان می‌کنند بیکاری است

Monday, December 21, 2015

رویای توبا یاد تو جانم پر از گلهای خوشبو می شود
این آسمان سرشار از بال پرستو می شود
تا می چکد رویای تو نم نم به بام خانه ام
مانند ماه و برکه ها قلبم که جادو می شود
در برگریزان ناگهان آغوش جنگل گل فشان
زیبا به مثل چشم های بچه آهو می شود
تا خاطرات می درخشد خلوت تنهایی ام
باغ حیاط کوچکم لبریز شب بو می شود
توفان بی پایان آتشهای سوزان در دلم
ذرات جانم شعله ور یکسر همه او می شود
در اوج های بیکران در بی نهایت پرزنان
روح از تن تبدار من  در هیات قو می شود
تا می نشیند نام تو بر دشتهای خاطرم
دور و برم آکنده از گیلاس و لیمو می شود
رنگین شبم از نورها  از مستی انگورها
از نغمه های عاشقی هر سو هیاهو می شود
تا قاب عکست را بغل در خلوت خود می کشم
هر لحظه ، کندوی عسل خوشرنگ و خوشرو می شود
ای بیکران در بیکران خورشیدها اعماق جان
با تو جهانم جاودان بی مرز و بی سو میشود

مهدی یعقوبی


Friday, December 18, 2015

احمد خاتمی کمیته ای مخفیانه در حال تعیین رهبر پس از مرگ خامنه ای استپس از حمله و هجوم های رسانه های اصولگرا به هاشمی رفسنجانی پس از  سخنانش در مورد تعیین رهبر پس از مرگ آیت الله خامنه ای اینبار احمد خاتمی به میدان آمده است و پس از ثبت نام در پنجمین دوره انتخابات خبرگان رهبری اظهار داشت :
کمیته‌ای با حفظ اصول رازداری درباره افراد واجد شرایط رهبری تحقیق می‌کند .

امام جمعه موقت تهران با اشاره ضمنی به رفسنجانی که گفته بود :  مجلس خبرگان رایزنی برای انتخاب جانشین آیت الله علی خامنه ای، رهبر دینی جمهوری اسلامی را آغاز کرده است ، اظهار داشت  که جناح مقابل در حال مچ گیری خامنه ای است و میخواهند روند نظارت بر کار رهبری را از مسیر خود خارج کنند .

این خبرها که در گذشته تابو در چارچوب نظام جمهوری اسلامی محسوب میشد و تنها در رسانه های خارجی منعکس . بار دیگر خبر مرگ خامنه ای را بر سر زبانها انداخته و موجب تب و تاب و اختلاف در میان مهره های کلیدی نظام شده است .

Wednesday, December 16, 2015

آخوند اگر نباشد ایران
آخوند اگر نباشد ایران
ایران بشود دمی که ویران
انبوه بلای آسمانی
نازل بشود به حکم یزدان
دیگر چه کسی که صیغه خواند
در مشهد و قم به نرخ ارزان
ای وای اگر نباشد آخوند
ارکان خدا شود که لرزان
از مرده خوران نماند آثار
از اینهمه هر کجا دعاخوان
بی دینی و رقص و شادمانی
آید به مثال سیل و توفان
این دخترکان که با مینی ژوب
ظاهر بشوند در خیابان
برچیده شود که گشت ارشاد
مانند زباله کوی و میدان
از جنبش موی بی حجابان
بر باد رود که دین و ایمان
اوضاع جهان ما بگردد
از زیر و زبر که نابسامان
بحران عظیم خشکسالی
از سوی خدا شود دو چندان
هر گوشه شراب ناب نوشند
لبخند به روی لب فراوان
عمامه به سر شود در این خاک
احشام و به مثل چارپایان
آخوند اگر نباشد ای وای
بر باد رود که ختنه سوران
دیگر چه کسی که روضه خواند
با آنهمه پشم و روی گریان
خالی بشود مساجد ما
مرغابی رود که از فسنجان
بیکینی به پا زنان به دریا
موهای رها به شانه افشان
از دیدنشان قسم به ملا
کافر بشود که هر مسلمان
باید بروند و کشک سایند
در حجره که شورای نگهبان
ملا که اگر نباشد ای وای
آید به غضب خدای رحمان
آزاد پرندگان بگردند
از ظلمت  بیکران زندان
لب بر لب هم نهاده عشاق 
با خنده به زیر چتر باران
در کنج طویله های مجلس 
یونجه ندهد کسی به حیوان
آیات عظام را ببندند
این فتنه گران به بند تنبان
بر گرده خاتمی گذارند
هنگام نماز جمعه پالان
ممنوع شود که روضه خوانی

ایران بشود دوباره ایران

مهدی یعقوبی
 مهدی یعقوبی


Monday, December 14, 2015

این جانوران رهبر ماینداین جانوران رهبر مایند
در خون خلایق به صفایند
زنها همه در دیده آنها 
پایین تنه و لای دو پایند
از رنج شما مردم محروم
لم داده دل قصر طلایند
از صیغه و سکس و جنده بازی
سوزاک به حوزه مبتلایند
با علم نوین استخاره
در رفع گرانی همه جایند
درپنجه شان پرچم الله
در خلوت خود فکر زنایند
امت همگی یکسره گوسفند
یا زیر نشیمن متکایند
در ثروت غارت شده خندان
با شیرجه در حال شنایند
با پشم حنا کرده به چهره
شب تا به سحر فکر ریایند
اسلام عزیزشان که پول است
قاتل به پس نام خدایند
سرهای بریده در کف دست
در مسجد و منبر به دعایند
با ریش و سبیل شپش آلود
از جنبل و جادو سر پایند
با آنهمه مال و پول و ثروت
هر گوشه به مانند گدایند
از دوز و کلک جهل و خرافات
تنها همه در حال بقایند
عمامه به سر بر سر منبر
مانند سگ هار بلایند
با وعده دنیای پس از مرگ
از پیر و جوان را که بگای...

مهدی یعقوبی


بهار می آید
بهار می آید  سپیده دم از راه
شکوفه خواهد زد  درخت سیب آنگاه
دوباره گنجشکان که لانه می سازند
به شاخه های سبز  به شانه ی درگاه
به جنگل و صحرا  نگاه آهوها
به گستر رویا  پرت دهد ناگاه
کبوتران رقصان در آسمان گردند
و بادبادکها  به روی بندرگاه
تپیدن دلها  چه عالمی دارد
شکفتن گلها به منظری دلخواه
به برکه خاموش بگیرمت آغوش
به هرم دستانم  به زیر چتر ماه
چه روز و شبهایی شقایق کوهها
 به برف و یخبندان تو را کشیدم آه
نگفتمت خورشید جوانه خواهد زد
و دود خواهد شد که ظلمت جانکاه

مهدی یعقوبی
Friday, December 11, 2015

عاشقانه 48 - مهدی یعقوبی
« دوستت دارم »  را 
اولین بار که من
به گل خوشبویی
بر لب چشمه آبی گفتم
و پس از آن ناگاه 
پر گرفتم در اوج
واژه ها روی لبانم نت موسیقی شد
ماه را در آغوش 
می فشردم بی تاب
خلوت و تنهایی
در رگانم همه توفان شراب

دوستت دارم را
اولین بار که من روی لبم آوردم
خوشه هایی از نور
بر سرم باریدند
و به راهم  هر سو
کوه و صحرا همه می رقصیدند

آتش سوزانی
شعله ور شد به دلم
و پر از یاس سفید
شد سراسر بغلم
Tuesday, December 08, 2015

همین اینجاست همین اینجا جهنمعزا اندر عزا پشت سر هم 
علم های سیاه و اشک و ماتم
قمه بر سر زدن ماه محرم
بهشت و حوریان و آب زمزم
نمک بر زخمها بر جای مرهم
 همین اینجاست همین اینجا جهنم


همین وجدان خواب آلوده ما
زنان تن فروش اینجا و آنجا
سه ملیون مفتی و آخوند و ملا
جنایت در پس قرآن و الله
دچار مرگ تدریجی دمادم
همین اینجاست همین اینجا جهنم


خریت تا به کی هم میهن من
خرد در مغز ما قد یک ارزن
در آوار لجن ها تا به گردن
پرستش مذهب و آیین دشمن
همه وادادگی بر جور و بر غم
همین اینجاست همین اینجا جهنمچه شد اینگونه بی مقدار گشتیم
ولایت پیشه ، نکبت بار گشتیم
طناب چوبه های دار گشتیم
اسیر شیخک خونخوار گشتیم 
فرو افتاده از چشمان عالم 
همین اینجاست همین اینجا جهنمتفو بر ما چه نامردیم نامرد
زده زانو ، رخ و رخساره ها زرد
هزار و چارصد سال هی عقبگرد
خیانت اینچنین آیا کسی کرد
کمرها گشته از بار ستم خم
همین اینجاست همین اینجا جهنم

مهدی یعقوبی


Monday, December 07, 2015

شعار دروغه دروغه در سخنرانی آخوند روحانی به مناسبت 16 آذر
 قبل از حضور روحانی در دانشگاه شریف،  مراسم مداحی  برگزار شد 
روحانی در این سخنرانی  به وضعیت سرکوب و فضای رعب و وحشت در زیر سلطه حاکمیت ولایت فقیه یاد کرد و گفت که دوره ای بود که حتی کسی جرئت نداشت بگوید روز 16 آذر و جنبش دانشجویی  . سران نظام از این کلمه  میترسیدند و به لرزه می افتادند 
او گفت :  از شما می‌پرسم آیا سال 90 ، 91 و 92 برای 16 آذر می‌توانستیم به این راحتی اجتماع داشته باشید؟ حالا که سال 93 و 94 است همه دنبال 16 آذر هستند. یک زمانی بود که کسی جرات نمی‌کرد بگوید جنبش دانشجویی.
 اگر از لحاظ شاخص دانشگاه 94 با 91 فرق نکرده باشد حتما ما به عنوان دولت یازدهم محکوم هستیم. البته ممکن است با حد مطلوب فاصله داشته باشیم و برخی از نقدها که می‌شود درست است.
ما به نقطه مطلوب چه در اقتصاد و چه در سلامت که آمارها نشان می‌دهد مردم راضی هستند به نقطه مطلوب نرسیده‌ایم.
او به طرز مضحک و خنده داری  ادامه داد  اینکه برخی می‌گویند در ایران مقامات بر دو دسته انتخابی و انتصابی هستند را تهمت دانست و گفت: همه مقامات در ایران یا مستقیم با آرای ملت و یا غیرمستقیم انتخاب می‌شوند.

وی در باره سلاح های راهبردی و هزینه بودجه های مملکتی که اکثریت آن در زیر فقر بسر می برند افزود:  این دولت در طول دو سال در بنیه دفاعی در سلاح‌های راهبردی کاری که انجام داده به اندازه 10 سال قبل بوده است. پس معنایش این نیست که ما داریم مذاکره می‌کنیم، بنیه دفاعی‌مان را قوی نکنیم و هیچ وقت به فکر جنگ نباشیم.

روحانی با بیان اینکه جنگ وقتی رخ نمی‌دهد که ما صددرصد آماده باشیم و گرنه جنگ بر ما تحمیل می‌شود، گفت: ما همزمان با پیروزی در مذاکرات برجام مهم‌ترین موشک‌مان را آزمایش کردیم و شما این را مشاهده کردید.

ما فضای امن می خواهیم نه فضای امنیتی باشد ممکن است ! هنوز هم فضا امنیتی باشد من نمی پسندم
 او با ارائه آمار ساختگی و دروغین در حالی که گرسنگی بیداد می کند و کارد به استخوان مردم رسیده است اظهار داشت :  آغاز این دولت تورم نقطه به نقطه 45 درصد بود امروز تورم در حال تک رقمی‌شدن است یعنی 36 واحد درصد در ظرف دو سال کاهش تورم داریم.
 در سال 91 ما در عمق رکود بودیم در سال 92 به منهای 1.9 رساندیم. در سال 93 رشد اقتصاد مثبت 3 شد.امسال سال سختی است و ممکن است آمار از لحاظ اقتصادی پایین باشد ولی مثبت خواهد بود.
همچنین در بخشی از صحبت‌ها اظهار کرد: مسیر دولت در وزارت علوم تغییر نکرده است و از فرجی دانا تا فرهادی نباید فرقی بکند. عده‌ای از دانشجویان شعار «مرگ بر فتنه‌گر» ‌سر دادند و عده‌ای با شعار «یا حسین، میرحسین» و «روحانی دوستت داریم» به حمایت از رئیس‌جمهور پرداختند.

روحانی حتی یک کلمه همه در باره  دستگیری های شاعران و نویسندگان و رشد تصاعدی شکنجه و اعدام سخن نگفت .
در این سخنرانی پلاکاردی دیده نمی شد  در پایان مراسم هم ساندیس خورهای دانشجو شعار مرگ بر فتنه گر و بسیجی واقعی همت بود و باکری سر دادند .


Sunday, December 06, 2015

قم
این شهر که دائم به اذان است
چادر به سر پیر و جوان است
هر گوشه دعا خوان به فغان است 
در حجب و حیا ورد زبان است
عمامه به سر کوی و کران است 
 قم شهر خرافات جهان است

در بوم و برش صیغه شرعیست
کوی و کمرش صیغه شرعیست
در پشت درش صیغه شرعیست
گاوان و خرش صیغه شرعیست
هر باکره نرخش که گران است
قم شهر خرافات جهان است

در قعر کثافات بگندد
بر هر که به جز خود که بخندد
آزاده به زنجیر ببندد
جز جهل و جنون را نپسندد
از فتنه گران بس نگران است
قم شهر خرافات جهان است

در کوی و گذر بام و در آخوند
هر محتکر و حیله گر آخوند
آدمکش و هر جانور آخوند
بی تربیت و  بی پدر آخوند
هر گوشه یکی عقد کنان است
قم شهر خرافات جهان است

دینش همه بر تیغه شمشیر
آزادی انسان شده زنجیر
زن در نظرش باعث تحقیر
شغلش همه رمالی و جن گیر
در دیده ملا که جنان است
قم شهر خرافات جهان است

با مردم بی یاور و محروم 
نان گشته سر سفره شان گم 
در چنبره ی عقرب و کژدم
در گور خرافات و توهم
از ظلم و ستم ناله کنان است
قم شهر خرافات جهان است

هر شیخ بسی خوش خط و خال است
در آینه ها شکل موال است
شهوت همه مانند شغال است
خمس ار بدهی دزدی حلال است
آب کمرش در فوران است
قم شهر خرافات جهان است

این شهر که دینش همه پول است
شیاد و سخن چین و فضول است
دوز و کلک آیین و اصول است
مردانگی تنها به شوشول است
پایین تنه اش امن و امان است
قم شهر خرافات جهان  است
مهدی یعقوبی


Saturday, December 05, 2015

به بهانه سالگرد درگذشت حکیم عمر خیام: نابغه‌ پرسشگرای مفتی شهر ز تو پرکارتریم
با این همه مستی ز تو هشیارتریم
تو خون کسان خوری و ما خون رزان
انصاف بده کدام خونخوارتریم

غیاث‌الدین ابوالفتح عُمَر بن ابراهیم خَیّام نیشابوری معروف به خیام، فیلسوف، ریاضی‌دان، ستاره‌شناس و رباعی‌سرای دوره سلجوقی است.
در جهان خیام به عنوان یک شاعر، ریاضیدان و اخترشناس شناخته شده‌است. هرچند که اوج شناخت جهان از خیام را می‌توان پس از ترجمه شعرهای وی به وسیله ادوارد فیتزجرالد دانست. این در حالی است که بسیاری از پژوهشگران شماری از شعرهای ترجمه‌شده به وسیله فیتزجرالد را سروده خیام نمی‌دانند و این خود سبب تفاوت‌هایی در شناخت خیام در نگاه ایرانی‌ها و غربی‌ها شده‌است. تأثیرات خیام بر ادبیات غرب از مارک تواین تا تی. اس الیوت او را به نماد فلسفه شرق و شاعر محبوب روشنفکران جهان تبدیل کرده‌است.

در سال ۱۸۷۵ میلادی گارسن دوتاسی خاورشناس معروف فرانسوی تعداد ۱۰ رباعی از خیام را به فرانسه برده بود ولی ۱۰ سال بعد کنسول فرانسه که زبان فارسی را خوب می‌دانست ولی به فلسفه و اندیشه و اعتقاد خیام آگاهی نداشت خیام را یک «صوفی» معرفی کرد و تعداد زیادی از رباعیات خیام و منسوب بدو را به فرانسه برد. همین بی خبری از فکر خیام موجب شد که تئوفیل گوتیه او را شاعری رند حساب کند. نظر گوتیه نسبت به خیام و شرح و تفصیل اشعارش موجب شد که فرانسویان نسبت به این شاعر ایرانی علاقهٔ زیادی نشان دهند.
ویکی پدیا

صادق هدایت در ترانه های خیام می نویسد :
گویا ترانه‌های خیام در زمان حیاتش به واسطهٔ تعصب مردم مخفی بوده و تدوین نشده و تنها بین یکدسته از دوستان همرنگ و صمیمی او شهرت داشته یا در حاشیهٔ جنگ‌ها و کتب اشخاص باذوق بطور قلم‌انداز چند رباعی از او ضبط شده، و پس از مرگش منتشر گردیده است

از مهم‌ترین خدمات خیام، تنظیم گاهشماری ایرانی است. نقش خیام در حل معادلات درجه سوم و مطالعات‌اش درباره اصل پنجم اقلیدس نام او را به عنوان ریاضی‌دانی مطرح ثبت کرده‌است. به توضیح دکتر غلامحسین مصاحب به نقل از جرج سارتن: «خیام اول کسی است که به تحقیق منظم علمی در معادلات درجات اول و دوم و سوم پرداخته، و طبقه‌بندی تحسین‌آوری از این معادلات آورده‌است، و در حل تمام صور معادلات درجه سوم منظما تحقیق کرده، و به حل (در اغلب موارد ناقص) هندسی آن‌ها توفیق یافته، و رساله وی در علم جبر، که مشتمل بر این تحقیقات است، معرف یک فکر منظم علمی است؛ و این رساله یکی از برجسته‌ترین آثار قرون‌وسطائی و احتمالاً برجسته‌ترین آن‌ها در این علم است.»

یک جام شراب صد دل و دین ارزد
یک جرعه می مملکت چین ارزد
جز باده لعل نیست در روی زمین
تلخی که هزار جان شیرین ارزد


Monday, November 30, 2015

زن باشی اگر میهن من کار تو زار استدر میهن من دولت جاکش سر کار است
بر گرده مردم به جنایت که سوار است
هر عاشق و آزاده سر چوبه دار است
در کوچه و پسکوچه سراسر سگ هار است
با زوزه به هر گوشه به دنبال شکار است
زن باشی اگر میهن من کار تو زار است

در مملکت ما همه دزدان که پلیسند
کلاش و قرمساق و شکمباره رئیسند
با ظاهری از ریش و عباهای نفیسند
در باطنشان وحشی و خونخوار و خبیثند
در دیده شان جنس مونث که حمار است
زن باشی اگر میهن من کار تو زار است

در مکتب و در مذهبشان عشق گناه است
ممنوع پس پنجره ها چهره ماه است
آوار غم و غصه به هر عمق نگاه است 
لبخند به زنجیر شب تار و سیاه است
آثار تبر بر تن گیتار و سه تار است
زن باشی اگر میهن من کار تو زار است

آن مرجع تقلید که خوش نقش و نگار است
عمامه به سر بر سر منبر به هوار است
دائم به دعا دور و بر سنگ مزار است
از مرگ امامان عرب زار و نزار است
او صیغه ده ساله بغل در شب تار است
زن باشی اگر میهن من کار تو زار است

بر روی سرت کوی و گذر کیسه زباله
از ظلم و ستم ، غصه و غم گشته مچاله
سر منشاء هر فتنه به هر برگ رساله
در خانه خود مشت و لگد ، گریه وناله
از روز تولد به جهان یکسره خوار است
زن باشی اگر میهن من کار تو زار است

حتی به  بهشت هم بشوی حوری دوباره
یک برده جنسی شده هر گوشه کناره
آغوش دو صد مفتی و ملا به اجاره 
این وعده خدا داده به مومن که هماره 
یعنی به بهشت هم زن بیچاره حصار است
زن باشی اگر میهن من کار تو زار است


مهدی یعقوبیSunday, November 29, 2015

بعضی از انقلابیون در سال 1357 دنبال چه می گشتند !؟حمله  به مشروب فروشیها در انقلاب سال 1357
آنها همچنین به سینماها حمله و هجوم میکردند 
عده ای از آنها که شمارشان به صدها تن می رسید ، روسپیان را در « شهر نو » آتش زدند و زنده زنده سوزاندند
همان کاری را که آخوندها ادامه دادند

Saturday, November 28, 2015

این روزها همه از پروژه نفوذ می گویندنفوذ
شنیدم آخ و اوخی خانه شیخ
بدیدم آلت مردی نعوظ است
یکی از آن زنان نازنینش
کنار پنجره در حال قوز است
بگفتم با خودم ملا که اکنون
به روی منبر مسجد هنوز است
پس این بیگانه اندر خانه اش کیست
گمانم پیرمرد پینه دوز است
و یا بادا زبانم لال « دژمن »
درون خانه در حال نفوذ است

مهدی یعقوبیFriday, November 27, 2015

ما خریم و ما خریم و ما خریمگلباران محل فرود هلی‌کوپتر خامنه‌ای در گچساران

وب‌سایت محلی "آفتاب جنوب" که اخبار گچساران را پوشش می‌دهد، در گزارشی تصویری از گلباران محل فرود هلی‌کوپتر علی خامنه‌ای در منطقه عشایری "دریلا" در ۲۵ کیلومتری گچساران خبر داده است.

در این مراسم که عصر روز سه‌شنبه (۳ آذر-۲۴ نوامبر) برگزار شد، ابتدا در محل فرود آمدن هلی‌کوپتر خامنه‌ای در حدود سه دهه قبل، گل قرار گرفت و سپس در همان محل، سیاه‌چادر عشایر برپا شد.

آن‌گونه که "آفتاب‌جنوب" نوشته، در این مراسم، «مسوولان استانی و محلی و جمعی از عشایر و متعمدین ایلات گچساران» حضور داشتند.محل نشستن آیت الله خامنه ای تبدیل به مکان مقدس شده استSunday, November 22, 2015

ما امت گوسفندیم - مهدی یعقوبی
« خود گوزی و خود خندی »به به چه هنرمندیم   ما امت گوسفندیم
شب تا به سحر بع بع ، در حال غرولندیم      ما امت گوسفندیم
در گوشه هر منبر بر سر زده می نالیم      ما کور و کر و لالیم
در قعر کثافت ها پشتک زده خرسندیم     ما امت گوسفندیم
یک عده به آزادی  پیمان شرف بستند      از ظلم و ستم رستند
ما جان و دل خود را  بر کاه و علف بندیم      ما امت گوسفندیم
باید که یکی قلدر ،  دائم سر ما باشد       یا سرخر ما باشد
با گله ای از کفتار عمری که به پیوندیم      ما امت گوسفندیم
درگیر نجاست ها ، تسلیم خرافاتیم        آفات در آفاتیم
ما معجزه عالم  ، ماتحت خداوندیم        ما امت گوسفندیم
هی ناله و هی زاری ، هی قصد خودآزاری     مانند خر گاری
از چاله به چاه هر دم خود را که درافکندیم     ما امت گوسفندیم
گویی که به جای مغز انگار پهن داریم     یا مشتی لجن داریم
از پنجه پا تا سر  تا خرخره در گندیم      ما امت گوسفندیم
آنان که به گا دادند این مملکت ما را     با لشکری از ملا
گشتند همه آغا ! از بس که خردمندیم     ما امت گوسفندیم
40 سال که ملایان ریش همه خندیدند      ریدند و همه ریدند 
ما در پس شان خندان اندر طلب قندیم     ما امت گوسفندیم
هر گاه که یک گرگی آمد سر بام ما     فردا شد امام ما
گور خودمان را ما با پنجه خود کندیم     ما امت گوسفندیم

مهدی یعقوبی


Tuesday, November 17, 2015

شعر تازه ای از مهدی یعقوبی
به ستاره گان شبانگاه
لب برکه های زیبا
به نگاه بچه آهو
به طلوع نقره ماه

به شکوه دره و کوه
به سپیده در بهاران
به نسیم صبحگاهی
غزل زلال باران

به طنین جویباران  به کنار دشت و صحرا
ابدیت نگاهت  به کرانه های رویا

به قناریان عاشق 
سر شاخه های سرسبز
به شکوفه های نارنج
که به شانه های بادند 
پر و بال شاپرکها که همیشه شاد شادند 
به ترنمات مستی
به شراب سرخ شیراز 

به لهیب آرزوها
به دل پرندگانی که میان موج و توفان
به شبانه پر گشودند
و به لب سرود خورشید
دل رعدها سرودند

که به عهد هر گل سرخ 
به همیشه من بمانم
و از عشق جاودانه
دم مرگ خود که حتی 
سر دار هم بخوانم 

مهدی یعقوبی


خر من، از کره‌گی دُم نداشت
مردی خری ديد که در گل گیر کرده بود و صاحب خر از بيرون كشيدن آن خسته شده بود.
براي كمک كردن دُم خر راگرفت، وَ زور زد،
دُم خر از جای كنده شد.!
فریاد از صاحب خر برخاست كه « تاوان بده»!..

مرد برای فرار به كوچه‌اي دويد، ولی بن بست بود.
خود را در خانه‌اي انداخت، زنی آنجا كنار حوض خانه نشسته بود و چيزي
مي‌شست و حامله بود.
از آن فریاد و صدای بلند، زن ترسيد و بچه اش سِقط شد.!
صاحبِ خانه نيز با صاحب خر همراه شد.

Monday, November 16, 2015

نماینده مجلس - جمهوری اسلامی می تواند امنیت فرانسه را تامین کندعلی وکیلی راد تروریست و قاتل شاپور بختیار، در فرودگاه امام
با حلقه های گل بر گردن مورد استقبال مقامات کلیدی جمهوری اسلامی قرار می گیرد

محمد کوثری «نماینده مردم تهران!» و رئیس کمیته دفاعی مجلس شورای اسلامی: به دولت فرانسه هم توصیه می‌کنیم که اگر نمی‌توانند امنیت مردم خود را در مقابل تروریست‌های داعش تامین کنند، می‌تواند این مهم را به مستشاران نظامی ( آدمکشان حرفه ای ) ایران که اکنون در سوریه و عراق در حال مبارزه هستند، بسپارند . پزشک قانونی علت مرگ شاپور بختیار را ضربات کارد توسط آدمکشان جمهوری اسلامی اعلام کرد. در گردن بختیار جای ۱۳ ضربه کارد بود. ضربه ها را با کارد آشپزخانه زده بودند. کتیبه ۵ زخم بزرگ در ناحیه جگر و قلب و ستون فقرات داشته و مقدار زیادی زخم های کوچک که با کارد نان بری ایجاد شده بودند. تکه شکسته کارد زیر جسد به دست آمد. حمله به قدری سریع بوده که قربانیان هیچ گونه دفاعی نکرده اند.Sunday, November 15, 2015

تیتر شرم آور روزنامه وطن امروز


بعد از دیدن این ویدیو شاید نظرتان از شرم آور بودن تیتر بر گردد آیت الله خمینی در این ویدیو بر خلاف کسانی که حملات مرگبار تروریستی در پاریس  را بی ارتباط با اسلام میدانند تاکید می کند که در صدر اسلام نیز چنین بوده است .

همچنین در کتابهای تاریخی اسلامی نمونه های زیادی از این ترورها در صدر اسلام بخصوص علیه روشنفکران و شاعران آنهم به دستور مستقیم پیامبر اسلام و امام اول شیعیان به چشم می خورد . 
Saturday, November 14, 2015

برگی از تاریخ - کتاب سوزی ایرانیان توسط مسلمانان صدر اسلامابن خلدون مورخ بزرگ عرب و جامعه شناس مشهور درباره کتاب سوزی ایرانیان توسط مسلمانان چنین میگوید:

ایرانیان به سبب عظمت کشورشان که کوله بار چندین قرن تسط بر جهان را در بر داشتند و تمدنی کهن را در خود جای داده بودند و به سبب استمرار پادشاهی شان - شان علوم عقلی نزداشان بسیار بزرگ و دامنه اش گسترده بود در زمانی که ایران فتح شد کتابهای بسیاری از کتابخانه ها بدست آمد . در نتیجه سعد ابی وقاص به عمر ابن خطاب نامه نوشت تا درباره کتابها تصمیم گرفته شود که در اختیار مسلمان قرار گیرد . عمر پاسخ داد که همه کتابها را در آب بریزید و یا آنکه آتش بزنید . زیرا اگر چیزهایی در آنها باشد که برای راهنمایی و هدایت انسانها باشد - ما را الله هدایت کرده است و نیازی به آنان نیست . اگر هم گمراهی باشد که الله ما را از اینها نجات بدهد پس به دستور عمر همه کتابها نابود گشت و هیچ برای ایرانیان باقی نماند . برادر سعد که این امر برایش ممکن نبود و دید که او باید در جنگ باشد و برادرش در نعمتهای ایران قوطه ور اینگونه او را ملامت میکند.

ما جنگیدیم تا الله پیروزی فرستاد - ولی سعد در دروازه قادسیه نشست - ما در حالی برگشتیم که زنهای بسیاری بی شوهر شدند ولی زنان سعد شوهر داشتند .