Sunday, February 02, 2020

احمد شاه قاجار - اگر در سوییس کلم فروشی کنم بهتر است تا در چنین مملکتی پادشاه باشم

محمد تقی بهار می‌نویسد: «وقتی که بنا بود شاه ایران در مجلس ضیافت پادشاه انگلستان در باب قرارداد ۱۹۱۹ که انگلیس آن را منعقد ساخته بود صحبت کند … پس از آن که صورت نطق پادشاه انگلستان را برای شاه آوردند و قرار شد که جوابی تهیه شود شاه از حسن قبول آن سرباز زد و گفت: کسانی که پول گرفته‌اند تصدیق کنند، من هرگز تصدیق نخواهم کرد!... همان شب ناصر الملک به شاه گفته بود: کار خودت را ضایع کردی! شاه نیز پاسخ داده بود که:
اگر در سوییس کلم فروشی کنم بهتر است تا در چنین مملکتی پادشاه باشم
احمدشاه قاجار در طول تاریخ ایران اولین شاهی بوده که با شکایت از یک رعیت و روزنامه‌نگار(فرخی یزدی) در دادگاه حاضر شد.
زمانی که رضا خان احمد شاه قاجار رو کنار زد آتاتورک به احمد شاه پیشنهاد داد که با کمک سپاه ترک حکومتش را پس بگیرد. اما احمد شاه نپذیرفت و گفت در شاهان قاجار رسم نیست ملک خود را با لشکر اجنبی پس بگیرند.

2 comments:

 1. این اراجیف و دروغها را کی گفته?
  در شاهان قاجار رسم نیست ملک خود را با لشکر اجنبی پس بگیرند??????!!!!!!!!
  مگه بابای کثافتش ممدعلی شاه قاجار با کمک ارتش روس به تهران حمله نکرد که حکومتش را پس بگیره?
  درضمن در قضیه قرارداد ۱۹۱۹ خود اجمدشاه هز انگلیسها پول گرفت و درضمن ایشون از انگلیس حقوق ماهیانه دریافت میکرد.

  ReplyDelete
 2. چند وقت پیش رفته بودم سوئیس. وقتی به ایران برگشتم به همسرم‌ گفتم حاضرم توی سوئیس پیک موتوری باشم، ولی بچه هامون اونجا بزرگ بشن و تحصیل کنن. الان که اینو خوندم خیالم راحت شد که تنها نیستم

  ReplyDelete