Friday, March 01, 2019

انیشتین در حالی‌ که متأهل بود، اقلاً با شش زن دیگر ارتباط جنسی و سکس داشت
عشق اینشتین نسبت به زنان و داستان عشق او با «خانم جاسوس روسی»

sputniknews
البرت اینشتین، هنگام کار در پوهنتون پرینستون امریکا، بر زنی عاشق شد که کارمند اسبق کا جی بی او را «اجنت استخبارات شوروی» خوانده است.


رادریگو الونسو (Rodrigo Alonso) در نشریه «ABC.es» اسپانیه می نویسد، به همه معلوم است که البیرت اینشتین نه تنها بزرگترین دانشمند زمان خود، بلکه یکی از سمبول های قرن XX محسوب میشود. مولف تئوری نسبیت نه تنها بر کشفیات زیادی علمی دست یافته بود، بلکه او اشتهای اقناع ناشدنی شهوت داشت که مزاحم حفظ وفاداری او به دو همسر خود میلییوا ماریچ و ایلزا اینشتین (Mileva Mariç y Elsa Einstein) میشد.

 او با تعداد زیادی زنان روابط نزدیک جنسی برقرار نموده بود که در جمله آنها مارگاریتا کاننینکووا، مظنون به جاسوسی به نفع اتحاد جماهیر شوروی، نیز شامل بود.

همسر مجسمه ساز
دانشمند نامی از تهدیدهای گریخت که در اروپا در حال تکوین نازیزم بروز نمودند و در محیط علمی، جای که امن بود، مسکن گزین شد. او در پوهنتون پینسلوانیا لقب پروفیسور فزیک کسب کرد و در آنجا طی سال های بعدی کار میکرد.
در داخل این پوهنتون مشهور امریکایی او به مارگاریتا کانینکووا فزیکدان نابغه آشنا شد. آنها را شوهرش، مجسمه ساز مشهور شوروی سرگی کونینکوف، باهم آشنا ساخت که به پریستون جهت کار بالای مجسمه نیم تن دانشمند افسانوی آمده بود. در همین وقت اینشتین بر همسر مجسمه ساز عاشق شد.
راجع به روابط کانینکووا و اینشتین از نامه های دانشمند معلوم گردید که در لیلام Sotheby´s در سال 1998 به معرض فروش گذاشته شدند. نام این زن همچنان در کتاب سوداپلاتوف کارمند اسبق کا جی بی نیز ذکر شده که در آن معشوقه اینشتین یاداوری میشود که مولف او را اجنت استخبارات شوروی می خواند که در امریکا فعالیت میکرد.

او در سال ۱۹۳۱ در نامه‌ای به مارگوت، دخترخونده‌اش، می‌نویسد: درست است که M مرا در سفر به انگلستان همراهی کرد و این تعقیب او دگر خارج از کنترل است. سوای تمام دیگر بانوان، من تنها با خانم L ارتباط دارم که فردی کاملاً بی‌ضرر و مناسب است

No comments:

Post a Comment