Tuesday, March 13, 2018

آیا تا به حال شده که به باور هایت شک کنیروزی در یک مدرسه چند ملیتی در حومه وین از دانش آموزی هندی تبار خواستم که به پای تخته بیاید و سوال درسی را جواب دهد. پس از اتمام به دانش آموز گفتم : آیا من اجازه دارم یک سوال شخصی از شما بپرسم؟
دانش آموز هندی گفت: بله.
گفتم : شما پیرو دین سیک هستید و برخی از حیوانات نظیر گاوها و یا موشها را مقدس و سمبل دینی میدانید. آیا تا به حال شده که به باورهایت شک کنی و با خودت بگویی شاید این باورها درست نباشد ؟
دانش آموز هندی تبار گفت : من در تمام طول عمرم همانند خانواده و خویشاوندان و اجدادم پیرو دین سیک بودم و این دین را موجب آرامش و رسیدن به کمال میدانم. به من همواره گفته اند که در دینم ثابت قدم باشم و به آن شک نکنم. دین من سبب نجات است. از نظر من این دیگران اند که باید به باورهایشان شک کنند. و از باطل دست بکشند.
خطاب به سایر دانش آموز ها گفتم : در بین شما از پیروان سایر ادیان هم حضور دارند. آیا به شما هم در خانواده گفته اند که دینتان مایه نجات است و دیگران در راه باطل اند ؟
دانش آموزان یهودی و کاتولیک و مسلمان هم این گفته ها را تایید کردند!

خاطرات ملانی کلاین روانشناس اتریشی
 نویسنده مقاله معروف "رشد یک کودک"


No comments:

Post a Comment