Wednesday, March 14, 2018

سخنان بزرگان- استیون هاوکینگگذشته نیز مانند آینده، پدیده‌ای نامتناهی است و فقط می‌تواند به‌عنوان طیفی از احتمالات شناخته شود.

بعد زمان پیش از بیگ بنگ

 پیش از انفجار بزرگ یا بیگ بنگ چیزی بعنوان بعد زمان همانند شکل کنونی آن وجود نداشته است.
«برای درک این تئوری ریموت کنترل جهان را بردارید و دکمه به عقب رفتن را فشار دهید. همانطور که دانشمندان می‌گویند، جهان به‌طور مداوم در حال منبسط شدن است و همینطور که شما دکمه عقب را می‌زنید جهان نیز منقبض‌تر و منقبض‌تر می‌شود. اگر به اندازه کافی عقب بروید یعنی نزدیک به ۱۳/۸ میلیارد سال (لحظه محاسبه شده تقریبی پیدایش جهان) می بینید که جهان به اندازه یک اتم کوچک شده است.»
که در داخل این ذره زیراتمی بسیار کوچک و بی‌نهایت متراکم و با انرژی بالا که بعنوان «تکینگی» شناخته می‌شود، قوانین فیزیک نظیر بعد زمان و مکان فاقد عملکرد هستند و معنایی ندارند.
زمان به صورت معنای شناختی نوع بشر، پیش از آغاز جهان وجود نداشته است بلکه حالتی خمیده(منحنی) داشته. از نظر او زمان «همیشه به هیچ نزدیک و نزدیک‌تر می‌شده است اما هیچ‌گاه تبدیل به هیچ نشده است.» در نتیجه «بیگ‌بنگ هرگز از عدم به وجود نیامده و تنها این موضوع از دیدگاه نوع بشر پیچیده بنظر می‌رسد.»
رخدادهای قبل از بیگ‌بنگ مشخص نیستند زیرا عواقب قابل مشاهده ای ندارند و هیچ راهی برای اندازه‌گیری آن اتفاقات وجود ندارد و برای همین است که ممکن است آن را از تئوری خارج کرده و بگویند که زمان با بیگ بنگ آغاز شده است.No comments:

Post a Comment