Monday, July 01, 2013

متن کامل مصاحبه اوریانا فالاچی با خمینی


 خانم فالاچی به خمینی میگوید من میخواهم در مورد خیلی مسائل سوال کنم. مثلا همین چادری که مجبور کردید برای این مصاحبه من بپوشم و آنرا بر زنان ایرانی اجبار کردید  من فقط به لباس اشاره نمیکنم بلکه به آنچه این لباس بیان می کند اشاره میکنم، منظور من آن آپارتایدی است که زنان ایرانی پس از انقلاب اسلامی وارد آن شده اند. آنها نمی توانند همراه مردان در دانشگاه درس بخوانند، نمی توانند با مردان کار کنند، نمی توانند با مردان در دریا و استخر شنا کنند آنها باید همه چیز را جدا از مردان انجام دهند و چادر بپوشند. راستی چطور می توان با چادر شنا کرد؟ 

 خمینی در جواب می گوید هیچ کدوم از این مسائل به شما ربط ندارد! اگر لباس اسلامی دوست ندارید ، لازم نیست بپوشید چرا که این لباس برای خانم های جوان و محترم است! فالاچی در جواب می گوید لطف دارید شما امام! حالا که اینطور گفتید، همین الان این کهنه احمقانه و قرون وسطایی را در می آورم!از شما میپرسم آیا زنی که در زندگی اش این لباس قرون وسطایی را نپوشیده است، و گردن و گوش خود را به مردان نشان داده است و در جبهه ها (پارتیزان های ایتالیایی ضد فاشیست) نیز همراه مردان جنگیده است، یک خانم پیر و محترمی هست یا نه؟! خمینی پاسخ می دهد نمی توانم بگویم زندگی شما درست یا غلط بوده یا نبوده اما من می دانم این حجاب برای زنان زندگی سالم آورده است! و قوانین ما معتبر است. فالاچی پاسخ می دهد همان قانون هایی که ازدواج با ٤ زن را اجازه می دهد؟خمینی می گوید قانون چند همسری مترقی است و به نفع خود زنان نوشته شده است. فالاچی می گوید اما این قانون ها ١٤٠٠ سال پیش نوشته شده اند، آیا فکر نمی کنید جهان حرکت کرده است؟ چرا نوشیدن الکل یا گوش دادن به موسیقی گناه است و جرم؟ کشیش های ما هم آواز میخوانند هم مشروب می نوشند، آیا گناهکارند؟ آیا پاپ گناهکار است؟خمینی میگوید قوانین کشیش های شما برای من اهمیتی ندارد و سپس گناه دانستن مشروب و موسیقی را توجیه می کند. فالاچی می پرسد، حتی موسیقی بتهون و بک و وردی هم حرام است؟ خمینی پاسخ می دهد این اسم ها چیست؟ من نمی شناسم! برخی موسیقی ها مثل سرود های ملی و نظامی آزاد هستند و  ....