Tuesday, January 26, 2016

ایتالیا برای حفظ بیضه اسلام مجسمه های عریانش را برای روحانی پوشاند .


زنان لخت و عور ایرانی آنهم در شهرهای نظیر مشهد و قم برای زائران مسلمان کشورهای همسایه حلال است

ایتالیا برای حفظ بیضه اسلام مجسمه های عریانش را در استقبال از آخوند روحانی پوشاند .
وقتی که غارت نفت و دیگر ثروت های طبیعی و بدست آوردن بازارهای جدید در میان باشد دولت های اروپایی و استعماری حاضرند چادر بر روی مجسمه های لخت خود بیندازد تا از بیضه اسلام حراست کنند و حتی یک کلمه در باره نقض حقوق بشر توسط جانیان حاکم در ایران حرف نزنند . 

آخوند حسن روحانی در سفرش به ایتالیا ضمن گفتگوهای دوجانبه با   ماتئو رنتسی، نخست وزیر ایتالیا از قصر کاپیتول (کامپیدولیو) در رم دیدن کرد و برای اینکه چشمش به مجسمه های لخت نیفتد مقامات ایتالیایی آن را در داخل جعبه قرار دادند . 

البته در ازای این کار و عمل خیر و شرعی رئیس جمهور جمهوری اسلامی گویا از او برای زیارت به مشهد دعوت به عمل آورد تا علاوه بر فیض معنوی به لذت دنیوی یعنی صیغه های باکره هم نائل آید .
البته در شهرهای مقدس ایران بر خلاف کافرستان غرب روی دختران صیغه ای در ملاء عام چادر و یا جعبه نمی اندازند بلکه لخت و مادر زاد مانند عکس فوق در معرض دید زائران قرار می گیرند .