Saturday, May 27, 2017

پیدایش روزه در اسلامپیامبر اسلام نمیدانست روزه چیست و آن را  از یهودیان آموخت
ﺍﺯ ﻣﺤﻤﺪ ﺟﺮﯾﺮ ﻃﺒﺮﯼ ﺁﻭﺭﺩﻩﺍﻧﺪ ﮐﻪ ‏« ﺑﻮ ﺟﻌﻔﺮ ﮔﻮﯾﺪ : ‏«ﺩﺭ ﻫﻤﯿﻦ ﺳﺎﻝ‏(ﺳﺎﻝ ﺩﻭﻡ ﻫﺠﺮﺕ ‏) ، ﺭﻭﺯﻩ ﻣﺎﻩ ﺭﻣﻀﺎﻥ ﻣﻘﺮﺭ ﺷﺪ ﻭ ﺑﻪﻗﻮﻟﯽ ﺍﯾﻦ ﺑﻪ ﻣﺎﻩﺷﻌﺒﺎﻥ ﺑﻮﺩ. ﻭ ﭼﻨﺎﻥ ﺑﻮﺩ ﻭﻗﺘﯽ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺁﻣﺪ، ﺩﯾﺪ ﮐﻪ ﯾﻬﻮﺩﯾﺎﻥﺑﻪ ﺭﻭﺯ ﻋﺎﺷﻮﺭﺍ ﺭﻭﺯﻩ ﻣﯽﺩﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﺍﺯ ﺁﻥﻫﺎ ﺳﺒﺐ ﭘﺮﺳﯿﺪ، ﮔﻔﺘﻨﺪ : ‏« ﺍﯾﻦﺭﻭﺯﯼ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﺁﻝﻓﺮﻋﻮﻥ ﺭﺍ ﻏﺮﻕ ﮐﺮﺩ ﻭ ﻣﻮﺳﯽ ﻭ ﻫﻤﺮﺍﻫﺎﻥﻭﯼ ﺭﺍ ﻧﺠﺎﺕ ﺩﺍﺩ. ‏» ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻓﺮﻣﻮﺩ : ‏« ﺣﻖ ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯽ ﺍﺯ ﺁﻥﻫﺎﺑﯿﺸﺘﺮ ﺍﺳﺖ ‏» ﻭ ﺁﻥ ﺭﻭﺯ ﺭﺍ ﺭﻭﺯﻩ ﺩﺍﺷﺖ ﻭ ﺑﮕﻔﺖ ﺗﺎ ﮐﺴﺎﻥ ﻧﯿﺰ ﺭﻭﺯﻩﺑﺪﺍﺭﻧﺪ. ﻭ ﭼﻮﻥ ﺭﻭﺯﻩ ﻣﺎﻩ ﺭﻣﻀﺎﻥ ﻣﻘﺮﺭ ﺷﺪ، ﻧﮕﻔﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺭﻭﺯ ﻋﺎﺷﻮﺭﺍﺭﻭﺯﻩﺩﺍﺭ ﺷﻮﻧﺪ ﻭ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻣﻨﻊ ﻧﻔﺮﻣﻮﺩ. ‏»
ﺗﺎﺭﯾﺦ ﻃﺒﺮﯼ، ﺟﻠﺪ ﺳﻪ، ﺻﻔﺤﻪﯼ ۹۴۲ .