Tuesday, April 03, 2018

زنان شاعره و تحریک جنسی

فتاوای آیت الله العظمی صافی گلپایگانی (مدظله)

سؤال 1670 -گاهى اوقات مشاهده ميشود زنان شاعره با حضور در برنامه‌هاى شب شعر، به قرائت سروده‌هاى خود كه معمولاً با احساسات شاعرانه و تغيير صداها و حركتهاى موزون دستها كه مستلزم جلب توجه به متن شعر است همراه ميباشد مى‌پردازد. . . و برخى موارد در كنفرانسها و سمينارها از سخنرانان زن استفاده ميشود كه هيچ اجبارى به حضور آن سخنران خاص جلسه نيست و ميتوان از خطباى مرد ديگر استفاده نمود نظر حضرتعالى در اين خصوص چيست؟
جواب:قال الله تعالى فَلاٰ تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ اَلَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ برنامه‌هاى مرقوم چون غالبا ساده و بى‌پيرايه انجام نمى‌شود و از تهييج و تحريك افرادى كه به فرمايش قرآن در دل بيمارى دارند مصون نيست و متضمن اختلاط زن و مرد و مفاسد بسيار است، مجاز نيست و گرايش به تشكيل اين مجالس از وسوسه‌هاى شيطانى و تسويلات نفس اماره است.


سؤال 1669 -صحبت با همراه خود در معابر (مسيرهاى رفت و آمد مثلاً خانه تا
مدرسه) در صورتى كه نامحرم صداى ما را بشنود آيا از لحاظ شرعى اشكال دارد؟
جواب:صحبت به نحو متعارف اشكال ندارد ولى اگر طورى صحبت كنيد كه نحوۀ صحبت نظر شنوندۀ نامحرم را جلب مى‌كند جايز نيست. و اللّٰه العالم
===========
سؤال 1670 -گاهى اوقات مشاهده ميشود زنان شاعره با حضور در برنامه‌هاى شب شعر، به قرائت سروده‌هاى خود كه معمولاً با احساسات شاعرانه و تغيير صداها و حركتهاى موزون دستها كه مستلزم جلب توجه به متن شعر است همراه ميباشد مى‌پردازد. . . و برخى موارد در كنفرانسها و سمينارها از سخنرانان زن استفاده ميشود كه هيچ اجبارى به حضور آن سخنران خاص جلسه نيست و ميتوان از خطباى مرد ديگر استفاده نمود نظر حضرتعالى در اين خصوص چيست؟
جواب:قال الله تعالى فَلاٰ تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ اَلَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ برنامه‌هاى مرقوم چون غالبا ساده و بى‌پيرايه انجام نمى‌شود و از تهييج و تحريك افرادى كه به فرمايش قرآن در دل بيمارى دارند مصون نيست و متضمن اختلاط زن و مرد و مفاسد بسيار است، مجاز نيست و گرايش به تشكيل اين مجالس از وسوسه‌هاى شيطانى و تسويلات نفس اماره است.

سؤال 1671 -گوش دادن به صداى زن نامحرم در موارد زير چه حكمى دارد؟
الف) گفتگوى معمولى ب) خنده و گريه ج) آوازخوانى د) قرآن‌خوانى.
جواب:در آوازه‌خوانى جائز نيست ولى در موارد ديگرى كه در سؤال ذكر شده چنانچه معرض تلذّذ و فتنه نباشد مانعى ندارد.
سؤال 1672 -آيا در صورتى كه امام مرد و مأمومين زن باشند وجود مكبّر زن اشكال دارد؟
جواب:محل اشكال است.
سؤال 1673 -اگر كسى از راه تلفن مزاحم شود و با او دوست و با او حرف بزند از نظر اسلام اشكال دارد؟
جواب:صحبت زن با اجنبى اگر با ريبه و لذت باشد حرام است
سؤال 1674 -استماع صداى زن در موارد ذيل چه حكمى دارد؟
الف) قرآن ب) سرود ج) همخوانى
جواب:در هر موردى كه معرضيت براى انگيزش شهوت و تحريك اجنبى داشته باشد جايز نيست و غالباً معرضيّت دارد.
سؤال 1675 -قرآن خواندن يا سرود و دكلمه خواندن دختران دانش‌آموز در حضور معلمان مرد چه حكمى دارد؟
جواب:دختران و بانوان از خواندن سرود بصورت دسته جمعى خوددارى نمايند. و اللّٰه العالم
سؤال 1676 -شنيدن صوت. . . قرآن زن براى مرد (به صرف استماع كلام خدا) چطور است؟ تواشيح و همخوانى چطور؟
جواب:اگر غناء نباشد و التذاذ و ريبه نيز در بين نباشد اشكال ندارد.
سؤال 1677 -دخترى هستم 15 ساله هشت ماه است كه خداوند سعادت حفظ 176 آيه از سورۀ مباركۀ بقره را به روش ترتيل حفظ هستم. در مهد قرآن شهرستان ما كه چند شاخه هم شده است (در زمان و مكانهاى مختلف براى دخترها و پسرها) هرچند وقت يك بار آقايانى از استان جهت سنجش وضع كلاسها به مهد آمده و از ما پرسشهايى مى‌كنند. از نظر شما خواندن قرآن من براى اين افراد كه مسلماً نامحرم هستند اشكال دارد يا خير؟
جواب:اقدام شما به حفظ و تلاوت قرآن و ان شاء اللّٰه تقيد به ساير امور مذهبى قابل تقدير است و من جهت موفقيت امثال شما دعا مى‌كنم و اما نسبت به قرآن خواندن زن با صداى بلند كه مرد نامحرم آن را مى‌شنود در صورتى كه معرض ريبه و تلذذ باشد اشكال دارد. و اللّٰه العالم
سؤال 1678 -خواندن قرآن توسط زن نزد مردان چه حكمى دارد؟
جواب:اگر معرض التذاذ مرد اجنبى باشد جائز نيست «و لا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض» بطور كلى اجراء اين برنامه‌ها از سوى زنها با حضور مردها غالباً خالى از رجحان و در بعض موارد معرض ريبه و تهييج و حرام است بر حسب بعض روايات جز در موارد ضرورت يا براى حوائج متعارف توصيه شده است كه زن در حضور مرد اجنبى سكوت نمايد.
سؤال 1679 -آواز دسته جمعى زنان چه حكمى دارد؟
جواب:براى خودشان و براى محارمشان اگر غنا نباشد اشكال ندارد.
سؤال 1680 -خوانندگى زن براى زنان چه حكمى دارد؟
جواب:اگر غنا نباشد و همراه با استفاده از آلات لهو نباشد اشكال ندارد.
سؤال 1681 -خوانندگى زن اگر بصورت محزون باشد، در نزد مردان چه حكمى دارد؟
جواب:براى غير شوهر به هر نوعى كه معرض ريبه و التذاذ و تهييج شهوت باشد جائز نيست


سؤال 1671 -گوش دادن به صداى زن نامحرم در موارد زير چه حكمى دارد؟
الف) گفتگوى معمولى ب) خنده و گريه ج) آوازخوانى د) قرآن‌خوانى.
جواب:در آوازه‌خوانى جائز نيست ولى در موارد ديگرى كه در سؤال ذكر شده چنانچه معرض تلذّذ و فتنه نباشد مانعى ندارد.
سؤال 1672 -آيا در صورتى كه امام مرد و مأمومين زن باشند وجود مكبّر زن اشكال دارد؟
جواب:محل اشكال است.
سؤال 1673 -اگر كسى از راه تلفن مزاحم شود و با او دوست و با او حرف بزند از نظر اسلام اشكال دارد؟
جواب:صحبت زن با اجنبى اگر با ريبه و لذت باشد حرام است
سؤال 1674 -استماع صداى زن در موارد ذيل چه حكمى دارد؟
الف) قرآن ب) سرود ج) همخوانى
جواب:در هر موردى كه معرضيت براى انگيزش شهوت و تحريك اجنبى داشته باشد جايز نيست و غالباً معرضيّت دارد.
سؤال 1675 -قرآن خواندن يا سرود و دكلمه خواندن دختران دانش‌آموز در حضور معلمان مرد چه حكمى دارد؟
جواب:دختران و بانوان از خواندن سرود بصورت دسته جمعى خوددارى نمايند. و اللّٰه العالم
سؤال 1676 -شنيدن صوت. . . قرآن زن براى مرد (به صرف استماع كلام خدا) چطور است؟ تواشيح و همخوانى چطور؟
جواب:اگر غناء نباشد و التذاذ و ريبه نيز در بين نباشد اشكال ندارد.
سؤال 1677 -دخترى هستم 15 ساله هشت ماه است كه خداوند سعادت حفظ 176 آيه از سورۀ مباركۀ بقره را به روش ترتيل حفظ هستم. در مهد قرآن شهرستان ما كه چند شاخه هم شده است (در زمان و مكانهاى مختلف براى دخترها و پسرها) هرچند وقت يك بار آقايانى از استان جهت سنجش وضع كلاسها به مهد آمده و از ما پرسشهايى مى‌كنند. از نظر شما خواندن قرآن من براى اين افراد كه مسلماً نامحرم هستند اشكال دارد يا خير؟
جواب:اقدام شما به حفظ و تلاوت قرآن و ان شاء اللّٰه تقيد به ساير امور مذهبى قابل تقدير است و من جهت موفقيت امثال شما دعا مى‌كنم و اما نسبت به قرآن خواندن زن با صداى بلند كه مرد نامحرم آن را مى‌شنود در صورتى كه معرض ريبه و تلذذ باشد اشكال دارد. و اللّٰه العالم
سؤال 1678 -خواندن قرآن توسط زن نزد مردان چه حكمى دارد؟
جواب:اگر معرض التذاذ مرد اجنبى باشد جائز نيست «و لا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض» بطور كلى اجراء اين برنامه‌ها از سوى زنها با حضور مردها غالباً خالى از رجحان و در بعض موارد معرض ريبه و تهييج و حرام است بر حسب بعض روايات جز در موارد ضرورت يا براى حوائج متعارف توصيه شده است كه زن در حضور مرد اجنبى سكوت نمايد.
سؤال 1679 -آواز دسته جمعى زنان چه حكمى دارد؟
جواب:براى خودشان و براى محارمشان اگر غنا نباشد اشكال ندارد.
سؤال 1680 -خوانندگى زن براى زنان چه حكمى دارد؟
جواب:اگر غنا نباشد و همراه با استفاده از آلات لهو نباشد اشكال ندارد.
سؤال 1681 -خوانندگى زن اگر بصورت محزون باشد، در نزد مردان چه حكمى دارد؟
جواب:براى غير شوهر به هر نوعى كه معرض ريبه و التذاذ و تهييج شهوت باشد جائز نيست


No comments:

Post a Comment