Sunday, July 22, 2012

18 ماه زندان برای نماینده اسلامگرای مصر به اتهام سکس در خودرو
بنظر میرسید که بر خلاف تبلیغات رسانه های حکومتی ، هنوز که هنوز است انقلاب مقدس اسلامی ایران به مصر صادر نشده است . بدینجت روزانه خبرهای ناگواری از آن مملکت که قرنها فرعونیان بر آن حاکم بوده اند به گوش میرسد و ضربات جبربان ناپذیری به شئونات اخلاقی جامعه میزند .
اگر اندیشه های امام راحل از سنگسار و دست بریدن و . . . که در کتاب تحریر الوسیله متبلور میباشد به آن مملکت صادر شده بود ، دیگر این خبرهای ناگوار را هرگز نمی شنیدیم . 
در ایران اسلامی روزانه میلیونها آخوند صیغه میکنند و آشکار و نهان از سر و پستان و زیر شکم دختران کم سن و سال تا پیرزنان 80 ساله ،  بالا و پایین میروند و آب از آب تکان نمی خورد . اما در مصر یک نماینده به اتهام بوسیدن یک ضعیفه در خودرو دستگیر میشود و شرمساری در سطح جهانی برای اسلام و مسلمین ببار می آورد .
راستی را اگر قانون مقدس و طلایی صیغه که سنت النبی لقب گرفته است در آن کشور به اجرا می آمد آیا ما باز هم با چنین مسائلی روبرو میشدیم . 
در برزیل دیپلمات ایرانی انگشت به آنجای یک دختر بچه در استخر میکند و در ایران درجه میگیرد و نماینده ولایت فقیه در استان میشود ، در زندان تجاوز میکند وزیر میشود ، اعدام میکند امام جمعه میشود .  راستی را تا کی باید دندان روی جگر گذاشت و صبر کرد تا کی .

به گزارش بی بی سی ، یک نماینده اسلامگرای افراطی در مجلس منحل شده مصر به اتهام زیر پا گذاشتن موازین اخلاقی در جامعه مجرم شناخته شد . 
این نماینده سلفی های مصر در حین داشتن رابطه جنسی در خودروی خود دیده شد بود . علی ونیس نماینده سلفی در دادگاه به اتهام بر قراری روابط جنسی با یک دانشجو و حمله به یک پلیس به 18 ماه زندان محکوم شده است .
این نماینده حزب نور در مجلس بود که پس از رای دادگاه قانون اساسی توسط شورای نظامی حاکم منحل شد .

No comments:

Post a Comment