Sunday, October 18, 2015

اوباما دستور لغو تحریم های ایران را صادر کردآدم باید خیلی خرفت باشد که فکر کند با دستور لغو تحریم های ایران بعد از سازش آیت الله خامنه ای با شیطان بزرگ وضعیت  مملکت اسلامی ایران بهتر میشود و رفاه و رونق اقتصادی نصیب مردم  .
آدم باید مغز خر خورده باشد که فکر کند که پس از عملیاتی شدن توافق ،  وضعیت اجتماعی و سیاسی مردم در زنجیر ایران رو به بهبودی میرود و روند نوینی از دموکراسی در این مملکت آغاز خواهد شد . 

همانطور که در خبرها آمده بارک اوباما در روز تصویب برجام دستور لغو تحریم های ایران را صادر کرد  به گزارش خبرگزاری فرانسه  اوباما در پیامی به دولتش دستور برداشتن قدم‌های لازم برای لغو سریع و مناسب تحریم‌ها برای اجرای برجام بر اساس قوانین آمریکا را صادر کرد. باراک اوباما به وزارت‌خانه‌های خزانه‌داری، امور خارجه، تجارت و انرژی دستور داد تا اقداماتی را برای رفع تحریم‌های ایران به عنوان بخشی از توافق هسته‌ای که در ماه ژوییه به دست آمده است را بردارند. اتحادیه اروپا و آمریکا روز یکشنبه 26 مهرماه در پایان فرصت 90 روزه بررسی برجام در پایتخت‌های کشورهای ایران و 1+5 دستور قانونی لغو تحریم‌ها علیه ایران را صادر کردند. امروز یکشنبه از سوی دو طرف به نام "روز تصویب" نام‌گذاری شده است و از روز دوشنبه اقدامات برای عملیاتی ساختن برجام شروع می‌شود. در عین حال علی‌اکبر صالحی رییس سازمان انرژی اتمی روز یکشنبه به ایسنا گفت که ایران بعد از اطمینان از صدور لغو تحریم‌ها از هفته آینده و با دستور رییس جمهوری اقدامات هسته‌ای خود را شروع می‌کند. قرار است فدریکا موگرینی و محمد جواد ظریف در پایان روز یکشنبه بیانیه مشترکی را صادر کنند .

رژیم ایران اگر چه در برابر شیطان بزرگ به غلط کردن افتاده است و از خطوط سرخ عبور ،  اما هرگز حتی به اندازه یک سر سوزن و یک قطره از سرکوب مردم کوتاه نخواهد آمد . ساختار ولایت فقیه و نظام سرکوب گر حاکم طوری بنا شده است که حتی دادن یک قطره آزادی به این مردم در بند ،  کلیت نظامش  با سر به زمین خواهد کوبید . 
 همانطور که خمینی گفته بود : « حفظ نظام از اوجب واجبات است » .

و بر اساس همین رهنمود با این که بارها گفته بود : « صلح با صدام خیانت به رسول الله است خیانت به قرآن است »  
در راستای حفظ نظام به این خیانت تن داد و جام زهر را سر کشید .

رژیم کنونی هم  در راستای اسلاف تاریخی اش همین مسیر را دنبال میکند تا با پشت پا زدن به اصول و خطوط قرمزش به هر قیمتی که شده این نظام را در این شرایط بحرانی سر پا نگهدارد .

برای رفع تحریم ها توسط شیطان بزرگ و اقمارش که برای تاراج این مملکت صف کشیده اند نخست باید به قصاب اسد و حزب الله لبنان و دیگر سازمانهای تروریستی تبریک گفت که اگر هم دری به تخته بخورد و اوضاع و احوال اقتصادی بهتر شود جیب آنها مانند دولتمردان فاسد  پر خواهد شد و گرنه یک ریال حتی به جیب مردم ایران نخواهد رفت .