Sunday, October 11, 2015

درسهایی که مسلمانان باید از کافران بیاموزند
من هر چه بالا و پایین کردم و چپ و راست ،  در کله گچم فرو نمی رود که چرا یک مسلمان از هر فرقه ای که باشد از :

شیعیه علویه، ابدیه، شیعیه، اسحاقیه، زیدیه، عباسیه، امامیه، ناوسیه، تناسخیه، لاعنیه، راجعیه، مرتضیه علوی
خارجیه ازرقیه، ریاضیه، ثعلبیه، جازمیه، خلفیه، کوزیه، کنزیه، معتزله، میمونیه، محکمیه، سراجیه، اخنسیه
جبریه مضطریه، افعالیه، معیه، تارکیه، بحثیه، متمنیه، کسلانیه، حبیبیه، خوفیه، فکریه، حسبیه، حجتیه
قدریه احدیه، ثنویه، کیانیه، شیطانیه، شریکیه، وهمیه، رویدیه، ناکسیه، متبریه، قاسطیه، نظامیه، متولفیه
جهمیه معطلیه، مترابصیه، متراقبیه، واردیه، حرقیه، مخلوقیه، عبریه، فانیه، زنادقیه، لفظیه، قبریه، واقفیه
مرجئه تارکیه، شائیه، راجیه، شاکیه، نهمیه، عملیه، منقوصیه، مستثنیه، اثریه، مدعیه، مشبهه، حشویه
هفت فرقه کرامیه، هریه، حالیه، باطنیه، اباحیه، براهمیه، اشعریه
متفرقه سوفسطائیه، فلاسفه، سمنیه،وحدت اسلامی و مجوسیه 

از میان اینهمه کشورهای مسلمان به کشورهای  ملحد غربی مثل آلمان که رهبرش  یک زنی است که  آبجو می خورد  و نعوذ بالله لخت و مادر زاد به دریا در ملاءعام می رود و صدراعظم مملکتی از خدا بی خبر می باشد پناه می برند . در صورتی که کشورهای اسلامی در روی دریایی از نفت نشسته اند و روزانه میلیاردها دلار پول مفت پارو می کنند . 
این پناهندگان به جای اینکه تصویر مبارک ولی امر مسلمین جهان آیت الله خامنه ای یا پادشاه عربستان یا شیخ و شیوخ دیگر کشورهای عربی را که از نواده پیامبر اسلام هم میباشند در دست بگیرند عکس آنگلا مرکل را که آزادی و کرامت انسانی را رعایت کرده است  در دست می گیرند و فریاد میزنند :
تا خون که در رگ ماست آنگلا مرکل رهبر ماست 

البته تا آنجا که به انسانیت بر میگردد همه انسانها از هر رنگ و گروه و قوم و نژاد برابرند و حقوق تساوی دارند اما موضوع این است که آنها وقتی به این کشورهای از خدا بی خبر فرار می کنند به جای آنکه به قوانین جوامع غربی و آداب و رسومشان احترام بگذارند در همان بدو ورود شروع میکنند به نعره کشی که ای وای آنها به ما گوشت حلال در ناهار و شام نمی دهند و به شریعت توهین می کنند . 
و مغول وار به حمله و هجوم می پردازند و هر چه را که در سر راهشان قرار دارد نیست و نابود میکنند .
 در یکی از همین کمپ های پناهندگی در آلمان پناهندگان نزدیک بود سر از تن یک ایرانی که قرآن را پاره کرده بود جدا کنند . اگر پلیس ها به داد این فرد نمی رسیدند بی شک این مسلمانان خشمگین و بی خرد آنها را مانند فرخنده زنده زنده در آتش می سوزانند .
آیا این عمل به طور ضمنی یا صریح و آشکار  دال بر این موضوع نیست که این کشورهای ملحد غربی سگشان شرف دارد به این رهبران کشورهای مسلمان که با همه محدودیت ها و مشکلات ،  آزادی و کرامت انسانی را رعایت کردند  .