Monday, December 18, 2017

توهم زمانمنبع اسپونتیک

توهم زمان
روزی روزگاری جمله جادویی برای شروع هر قصه زیبایی است.اما قصه خود زمان چی هست؟مردم میگن زمان مثل برق میگذره، زمان ثروته، ما زمان رو حروم میکنیم، وقت میکشیم. ما سعی میکنیم زمان رو ذخیره کنیم، اما ما واقعا در مورد زمان چی میدونیم؟ خب مثل این رودخونه زمان به نظر در جریان میاد بدون پایان از یک لحظه به یک لحظه دیگر و جهت گذر زمان همیشه در یک جهت رو به آینده به نظر میاد ولی این ممکنه درست نباشه.
کشفیات قرن گذشته نشان میده که ما اکثرا تصوراتی که از زمان داریم هیچی بیشتر از یک توهم نبوده.برخلاف تجربه روزانه ما زمان ممکنه جاری نباشه، گذشته ما ممکنه از بین نرفته باشه و آینده ممکنه الان وجود داشته باشه. این بازگو کننده این واقعیت است که زمان میتواند تند یا کند شود. اتفاق هایی که ما فکر میکنیم که در یک جهت رخ میدهند امکان دارد در جهت عکس هم اتفاق بیفتد. چطور ممکنه!
ما چطور میتونیم در مورد مسئله ای که انقدر برای ما آشناست تا این حد در اشتباه باشیم و اگر زمان چیزی که ما فکر میکنیم نیست پس چه چیزی میتونه باشه؟ حالا ما چطوری میتونیم رازی عمیق و توهم آور مثل زمان را رمزگشایی کنیم؟
یک راهش اندازه گرفتنشه و استفاده از ساعت در هر شکل سایز و نوع اما انستیتو استاندارد و تکنولوژی کولورادو بهترین جاست اگر واقعا میخواهید بدانید ساعت چند است…

No comments:

Post a Comment