Wednesday, August 01, 2018

بوی الرحمان نظام و ورجه وورجه های اصلاح طلبان - مهدی یعقوبیبوی الرحمان و تعفن شدید نظام مقدس جمهوری اسلامی حتی اصلاح طلبان حکومتی را به غثیان و تهوع وا داشته است.
شرایط انفجاری جامعه و تغییرات بنیادی که مردم خواهان آن هستند موهای تن تخم و ترکه آخوندها  را از  وحشت سیخ کرده است  تا جایی که آقای امیر احمدی به خامنه ای پیام داده است که از اریکه قدرت فرعونی اش پایین بیاید و حکومت را به دست افرادی لایق بسپارد .
براستی افراد کارآمد در این نظام چه کسانی هستند . در نظام مقدس اسلامی هر که دزد و فاسدتر و جنایتکارتر باشد پست های کلیدی تری در اختیارش خواهد بود .

ترجیع بند امیر احمدی در پیام به رهبر جمهوری اسلامی این است که برای خروج از بن بست مرگباری که مواجه شده اند از کم ترین هزینه  و گزینه استفاده کند و از حاکمیت سیاسی به حاکمیت مدنی جایگاه قبل از انقلاب عزیمت کند.
امیر احمدی که برای کاندیداتوری انتخابات ریاست جمهوری ایران در 1393 و 1396 ثبت نام کرده بود در نامه اش دلیل و علت این عزیمت و خروج عزتمندانه را  نجات ایران قلمداد کرده است .
او در این نامه آورده است که در صورت تن ندادن به تغییر و توافق ملی  در حالی که نظام در لبه پرتگاه نیستی قرار دارد ایران به سرنوشت سوریه دچار خواهد شد .
این استاد دانشگاه که انگار خودش را  به نادانی  زده است در پایان یادآور شده است که من بر این باورم که شما منافع مردم ایران را بر منافع نظام اسلامی ترجیح میدهید
امیر احمدی انگار فراموش کرده هست که حفظ نظام اوجب واجبات است و بقول علمای اسلام از جان امام زمان هم واجب تر . برای همین بود که نظام به کمک دیکتاتور سوریه رفت و نیم میلیون مردم آن کشور را به خاک و خون کشیده است و یا بقول رئیس جمهور خودش حسن روحانی در طول 40 سال جز شکنجه و زندان و اعدام نداشته است .

مردم ایران و فرهنگ غنی اش نه تنها برای آخوندها پشیزی ارزش ندارد بلکه دشمن سرسخت آن بشمار می روند و مانند سپاهیان خونخوار صدر اسلام هر جا رد و نشانی از آن باشد کمر به نابودی اش می بندند .

دکتر هوشنگ امیر احمدی همین راهبرد و راه برون رفت از بحرانها را به به سرداران سپاه انقلاب اسلامی ایران  یاد آوری کرده است و بطرز مضحکی پرسیده است:
 لطفا به دو سوال زیر جواب صریح بدهید: اول، آیا این دید من درست است که شما یک نیروی ملی، عملگرا و مدرن هستید؟ و دوم، اگر یک وقت مجبور شوید، تکرار کنم مجبور شوید، بین حفظ نظام و حفظ ایران یکی را انتخاب کنید، گزینش شما کدام یک خواهد بود، ایران یا نظام روحانیون؟ لطفا یکی را انتخاب کنید و نگوئید هر دو.
احساس قلبی من این است که انتخاب شما ایران است


آیا این نامه یک فریب و ترفند برای حفظ نظام  در شرایطی که جامعه ایران به بشکه های باروت بدل شده است می باشد یا یک ساده لوحی هالو وار که قصابان حاکم بر ایران را افرادی قلمداد می کند که برای منافع مردم حاضرند از تخت قدرت پایین بیایند . حتی یک بچه ساده لو که الفبای سیاست را خوانده باشد به این طرح راهبردی پوزخند می زند.

No comments:

Post a Comment