Friday, August 03, 2018

هیچ انقلابی بدون ظهور ایدئولوژی جدید شکل نمی‌گیرد - مهدی یعقوبی هیچ انقلابی بدون ظهور ایدئولوژی جدید شکل نمی‌گیرد
برینتون 

آخوندهای اشغالگر هرگز و هرگز با پای خود گورشان را از سرزمین ما گم نخواهند کرد . وجود و لاوجودشان  با این حاکمیت گره خورده است . آنها بهتر از هر کسی میدانند که اگر این بار به دست مردمی که از ظلم و جنایت هایشان به ستوه آمده اند به زباله دانی تاریخ سپرده شوند . دیگر نمی توانند در این سرزمین کمر راست کنند و داغ ننگی ابدی بر پیشانیشان حک خواهد شد . آنها بارها و بارها این حقیقت سوزان را با صدای رسا به زبان آوره اند . به همین دلیل سهل و ساده این جنایتکاران از اریکه قدرت به پایین نمی آیند بلکه باید با همان زبانی که دهه ها با مردم صحبت کرده اند یعنی زبان زور آنها را از تخت جبروت به پایین کشید .
درست در این شرایط حاد است که اصلاح طلبان حکومتی یا همان سوپاپ های اطمینان برای نجات رژیم بحران زده با وعده و وعیدهای صد من یک غاز به میدان می آیند تا رود خروشان اعتراضات سراسری را از مسیر خود منحرف کنند و بار دیگر رژیم را از لبه پرتگاه نیستی نجات دهند . بنا بر این خیلی مهم است که پس از چند دهه زخم های عمیقی که جنبش مردمی از این رفرمیست ها دیده است با قاطعیت در برابرشان بایستند و شعار اصلاح طلب و اصولگرا دیگه تمومه ماجرا را ادامه دهد و آن را تعمیق ببخشد چرا که بدون تغییرات ساختاری و پیکره سیاسی که پیشدرآمد تغییرات عمیق تر اجتماعی و اقتصادی است همان آش خواهد بود و همان کاسه .


یک نقطه کلیدی
آنارشیست ها از آنجا که توان یک مبارزه دشوار را ندارند با لجاجت می خواهند روند طبیعی مبارزه را بهم بزنند و مراحل نبرد در راه آزادی را بسوزانند . یعنی همان هدفی را که دشمن در پی آن است . تا زمانی که مردم به صورت گسترده به میدان نیامدند و توازن قوا به این سمت نچرخید باید سنجیده عمل کرد و هشیار بود تا در دام دشمن نیفتاد و مردم را از خیابانها مایوس و منفعل به خانه نفرستاد. در عصر انقلاب در ارتباطات  و تغییرات شگرف در فکر و اندیشه،  اراده گرایی های ایده آلیستی جز ضرر و زیان به تحولات شتابان جامعه بحران زده در پی ندارد . تهور و جسارت را باید با خرد و تفکر درهم آمیخت و بی گدار به آب نزد .


تغییرات ساختاری
آخوندها و ایدئولوژی آنها  در این اعتراضات مظهر تنفر عمومی هستند باید به این نکته انگشت گذاشت و در تاریکی های جهل و خرافات نورافکن به روی آن انداخت . ملایان در 1400 سال و بخصوص در این 4 دهه دشمن ایدئولوژیک خود را در بطن جامعه پرورانده اند ایدئولوژیی ای که از بنیاد با آنها مخالف است و دین و مذهب در آن نقشی ندارد .
در تظاهرات سراسری دیگر شعارهای  الله و اکبر و یا حجت بن الحسن (عج)، ریشه ظلمو بکن و ... که در بطن خود استبداد مذهبی و همزاد عقیدتی دیگری را می پروراند به چشم نمی خورد و یا اگر از سوی مرتجعین یا ستون پنجم تکرار می گردد بسرعت در دریای متلاطم شعارهای مردمی که از دین و مذهب عاصی شده اند غرق می گردد .
به انسان به انسانیت تکیه کنیم و قبول کنیم که از آسمانها کسی به نجات ما بر نمی خیزد به دستهای خود برای تغییر  ایمان بیاوریم به تفکراتی که حصارهای رنگ و نژاد و جنسیت را می شکند و دریچه اش به افقی درخشانتر باز می شود . No comments:

Post a Comment