Thursday, November 20, 2014

عاشقانه های مهدی یعقوبی


عاشقانه های 15 ، 16 ، 17

من در آقاق سکوت
هوس گل چیدن
به سر باغ خیالت دارم
هوس پر زدن از این قفس تنهایی
به فراخای دوچشمان زلالت دارم

در تو من گمشده ام
در تبسم هایت
شعر بی واژه لبخند رخ زیبایت
در تو من گمشده ام
در محبت هایت
من جهانم شده است
هرم رویاهایت