Sunday, November 15, 2015

تیتر شرم آور روزنامه وطن امروز


بعد از دیدن این ویدیو شاید نظرتان از شرم آور بودن تیتر بر گردد آیت الله خمینی در این ویدیو بر خلاف کسانی که حملات مرگبار تروریستی در پاریس  را بی ارتباط با اسلام میدانند تاکید می کند که در صدر اسلام نیز چنین بوده است .

همچنین در کتابهای تاریخی اسلامی نمونه های زیادی از این ترورها در صدر اسلام بخصوص علیه روشنفکران و شاعران آنهم به دستور مستقیم پیامبر اسلام و امام اول شیعیان به چشم می خورد .