Monday, November 16, 2015

نماینده مجلس - جمهوری اسلامی می تواند امنیت فرانسه را تامین کندعلی وکیلی راد تروریست و قاتل شاپور بختیار، در فرودگاه امام
با حلقه های گل بر گردن مورد استقبال مقامات کلیدی جمهوری اسلامی قرار می گیرد

محمد کوثری «نماینده مردم تهران!» و رئیس کمیته دفاعی مجلس شورای اسلامی: به دولت فرانسه هم توصیه می‌کنیم که اگر نمی‌توانند امنیت مردم خود را در مقابل تروریست‌های داعش تامین کنند، می‌تواند این مهم را به مستشاران نظامی ( آدمکشان حرفه ای ) ایران که اکنون در سوریه و عراق در حال مبارزه هستند، بسپارند . پزشک قانونی علت مرگ شاپور بختیار را ضربات کارد توسط آدمکشان جمهوری اسلامی اعلام کرد. در گردن بختیار جای ۱۳ ضربه کارد بود. ضربه ها را با کارد آشپزخانه زده بودند. کتیبه ۵ زخم بزرگ در ناحیه جگر و قلب و ستون فقرات داشته و مقدار زیادی زخم های کوچک که با کارد نان بری ایجاد شده بودند. تکه شکسته کارد زیر جسد به دست آمد. حمله به قدری سریع بوده که قربانیان هیچ گونه دفاعی نکرده اند.