Sunday, June 18, 2017

مسجد مختلط محرم و نامحرم با حجاب و بی حجاب در آلماندرهای این مسجد به روی همجنسگرایان باز است
Germany opens its first liberal mosque in Berlin; men-women, Shia-Sunni can pray together
یک مسجد عجیب در آلمان راه اندازی شده که احتمالاً موجب اعتراض بسیاری از مسلمانان و علمای اسلامی خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، یک مسجد در برلین افتتاح شده که هدف خود را گسترش رویکردهای لیبرالی از اسلام معرفی کرده است. این مسجد پیش نماز زن دارد و زنان و مردان دوشادوش یکدیگر به نماز می ایستند.
پیش نماز مسجد «ابن رشد- گوته» در برلین یک زن آمریکایی-مالزیایی به نام «آنی زونه وِلد» است که خود اذان را با صدای بلند می خواند.
بانیان این مسجد که هشتادوهشتمین مسجد در برلین به حساب می آید می گویند قصد دارند درهای آن را به روی همجنسگرایان نیز باز کنند.
German-Turkish lawyer, author and activist Seyran Ates (R) readies the prayer area prior to an inaugural friday payer at the Ibn Rushd-Goethe-mosque in Berlin on June 16. Men and women can pray together at the mosque, which is also open to LGBT Muslims.