Tuesday, November 05, 2013

عکسی از مراسم 13 آبان


این زن محجبه از کجا جلوی پایش را در راهپیمایی 13 آبان می بیند 
در احادیث آمده که تنها امام همانطور که از جلو میبیند از عقب هم میبیند