Wednesday, November 20, 2013

سخنان امروز خامنه ای بوی خون میدادسخنان امروز خامنه ای بوی خون میداد وبه صراحت  آب پاکی به روی دست کسانی ریخت که در محیط مجازی به حلوا حلوا کردن نظام دیکتاتوری و روند سازش با آمریکا می پردازند . او با سخنان شدیداللحن  آنهم تا ساعاتی قبل از مذاکرات هسته ای ژنو نشان داد که   راه حل جنگ را برای فرار و سرپوش بحرانهای انفجاری که جامعه را فرا گرفته است  بر مولفه های دیگر برگزیده است  چرا که این رژیم عقب مانده و قرون وسطایی که مواضع و سیاست هایش از آبشخور 1400 سال گذشته آب میخورد و مبانی اش از شرع مقدس و احکام جزمی بنا شده است  ، از حل بحرانهای مرگبار در همه ابعاد جامعه بخصوص اقتصادی عاجز است .

خامنه ای  که برای «۵۰ هزار» فرمانده بسیج از سراسر کشور در مصلای تهران سخنرانی می‌کرد  بر طبل دشمنی با آمریکا و اسرائیل کوبید و خطوط قرمزش را به عناصر مذاکره کننده گوشزد کرد و طابق النعل بالنعل سیاست دوران طلایی خمینی را که آمریکا را شیطان بزرگ مینامید و تمام مصیبت های جوامع بشری را از  سیاست های خصمانه اش میدانست  برگزید .

بنظر میرسد که خامنه ای از پیش با خبرهای جاری در رسانه ها و گزارشهای سری ، دست های مذاکره کنندگان را از پیش خوانده است و میدانست که آنها به نقاط قرمز نظام دست گذاشته اند و اطلاعات تازه ای در باره پیشبرد سیاست خطرناک اتمی و تروریستی دست یافته اند همان اطلاعاتی که راه گریز و از این ستون به آن ستون رفتن گماشتگانش را می بندد .  بر این اساس نایب امام زمان بی گدار به آب نزده است  و با  جار و جنجالهای جدید  خواست تا خبر اصلی را بخواباند .
او بیشتر از هر کسی به پیامد و  بازتاب سخنان خود که تشدید تحریم ها و فشارها و انزوای  بین المللی  برای  رژیم را در پی دارد آگاه است اما از آنجا که طشت رسوایی اش در ادامه سیاست های هسته ای از پشت بام به زمین افتاده است برای همین به سیم آخر زد و در سخنانش حتی از خمینی هم فراتر رفت و اسرائیل را سگ هار نجس منطقه نامید که با حکومت نامشروعش جز شر چیزی برای دنیا به ارمغان نداشته است .
خامنه ای در حالی این رژیمها را نامشروع و شر خواند که آیت الله های دور و برش روز شب در بوق میکنند که این حکومت نماینده الله میباشد و خدا آن را انتخاب میکند و رای مردم را در عمل به پشیزی حساب نمیکنند .

او اشاره کرد که خطوط استراتژیک رژیم در قبال دولت ایالات متحده آمریکا « استکبار جهانی » همان است که از ازل بوده است و تا ابد ادامه خواهد داد تنها در تاکتیک ها برای فریب دادن دشمنان نظام دست به مانور میزند از این رو تندگرایان برای مذاکرات اتمی ایران با گروه 1 + 5 جیغ و داد براه نیندازند و عصبانی نشوند و آنها را سازشکار ننامند و دندان به جگر بگذارند و صبر پیشه گیرند ، سیاست راهبردی رژیم همان است که بود و در به همان پاشنه میچرخد و این بحث و فحص ها در مذاکرات هسته ای جز حیله و ترفند چیزی دیگری نیست .

خامنه ای با این سخنان شدیداللحن و غیرمودبانه با خطاب کردن نحس و نجس و سگ هار و حرامزاده و وحوش ( که از زبان یک رهبر مذهبی و نماینده الله و نایب امام زمان بعید است )  گزینه جنگ را حتی بصورت صوری که علیه منافع مردم ایران است برای برون رفت از بحرانهای انفجاری انتخاب کرده است .  او با این سخنان بار دیگر نشان داد که این رژیم سرکوب گر و تروریست استحاله پذیر نیست و از اصول گرا تا اصلاح طلبان حکومتی سر و ته یک کرباسند و تمامی سیاست هایشان بر ضد مردم ایران و حفظ و بقای حکومت است .