Sunday, March 08, 2015

صادرات ایران به همت دولت تدبیر و امید افزایش یافتصادرات ایران به همت رییس جمهور حسن روحانی افزایش یافت . 
بر خلاف تبلیغات ضد انقلاب و رادیوهای استکباری برای سیاه نمایی وضعیت اقتصادی مملکت اسلامی ایران ، خبر رسیده است که با دوراندیشی و سیاست های واقع گرایانه دولت تدبیر و امید و استفاده از قوه ماورالطبیعه روحانیت ،  صادرات ایران از زمانی که آقای حسن روحانی روی کار آمدند علاوه بر صدور دختران تن فروش آنهم کم سن و سال و قاچاق مواد مخدر به غرب کافر و تروریست در منطقه ، صدور کلیه هم اگر نگوییم نجومی به صورت تصاعدی افزایش یافته است و مردم ایران خود را به آب و آتش میزنند تا خود را به خارج از کشور برسانند و کلیه های خود را به فروش برسانند . 
رییس هیات مدیره انجمن بیماران کلیوی ایران گفت گزارش ها به این انجمن حاکی از این است که عده ای از طریق کردستان به خارج از کشور برای فروش کلیه خود اعزام می شوند.
مصطفی قاسمی در نشست خبری روز جهانی کلیه در تهران در پاسخ به سوال خبرنگار ایرنا با اعلام این مطلب افزود ما نمی دانیم این افراد به کجا سفر می کنند و این که به چه دستگاه یا نهادی این گزارش را بدهیم تا جلو ادامه فروش کلیه در خارج را بگیرد.
در این راستا دکتر سید احمد تارا مدیر کل دفتر خدمات بیمارستانی و مدیریت بالینی وزارت بهداشت ، درمان و آموزشی پزشکی نیز در نشست مزبور این خبر را تایید یا تکذیب نکرد اما اظهار داشت که در این راستا گزارشی نداریم .