Monday, February 10, 2020

به توپ بستن مجرمین در عهد قاجار


روی عکس کلیک کنید

اعدام با توپ در زمان قاجار یعنی ایران
زندانی را به توپ بستند و مردم زیادی برای تماشای مراسم اعدام آمدند. قسمت پشت و میانی بدن او، درست در مقابل لوله توپ قرار داشت. زمانی که توپ فیر شد، هر قسمت از اعضای بدن زندانی به یک‌طرف پرتاب شد.
اما گاهی مراسم اعدام آن‌ طور که مقامات می‌خواستند، پیش نمی‌رفت. در یک اعدام دسته‌جمعی که در سال ۱۸۵۷ میلادی در منطقه فیروز پور ایران اتفاق افتاد، به جای کارتریج سیاه که از مواد اصلی شارژ توپ به شمار می‌رفت از گریپ شات استفاده شد. این ماده به‌اندازه توپ‌های اصلی قدرت نداشت. این باعث شد اعدامیان درست کشته نشوند و بیشترشان به‌شدت زخمی شدند. تکه‌های گوشت اعدامیان بر روی زمین افتاده بود ولاشخورها از آن تغذیه می‌کردند. دولت بریتانیا از توپ برای اعدام هندی‌ها استفاده زیادی کرد. 


تصویر بالا مربوط به شهر شیراز و سال ۱۸۹۰ میلادی می‌ باشد.
عکس را جورج کارتر گرفته است

No comments:

Post a Comment