Monday, September 08, 2014

سکس درمانینظر آیت الله خامنه ای در باره سکس درمانی 

پرسش:
در شاخه های روان شناسی علمی است به نام س ک س درمانی در این علم به درمان اختلالات جنسی (انحرافات، نارسایی ها و مشکلات هویت جنسی) می پردازد.
با توجه به این که این اختلالات می تواند سازمان روانی یک فرد یا یک خانواده (عامل بسیاری از طلاق ها) را به بزند. مشاور ناگزیر است در جلسات درمانی خود به شکل مکشوف در این باره سخن بگوید با توجه به نکات یاد شده و با لحاظ این که جلسات مشاوره غالبا طولانی مدت است وآیا
1.بیان تکنیک های سکس درمانی از سوی متخصص اشکال دارد؟
2. اگر متخصص با مراجع از جنس مخالف باشند چه طور( یکی مرد و دیگری زن)؟
3. دادن فیلم هایی که روش ها و روابط صحیح زناشویی را آموزش می دهند بدون مشخص بودن عورت زن و مرد در فیلم اشکالی دارد؟
4. آیا متخصص می تواند به افرادی که تحریک جنسی ندارند و در روابط زناشویی سرد هستند دیدن فیلم های مبتذل و شو و...را توصیه کند؟

پاسخ:
با سلام و عرض ادب و احترام
1.اگر سوال در مورد فقط بيان س درماني باشد در صورتي اين كار ضرورت داشته باشدو جنس مخالف نباشدو بدون قصد ریبه و همراه با اطمینان به عدم وقوع در فساد باشد اشکال ندارد والاّ جایز نیست. 1
2.باید از متخصص جنس مخالف در این امر اجتناب کرد. 2
جوابِ3و4)جايز نيست.3


1. منبع اجوبه الاستفتائات رهبری ص318 س:1330.
2. اجوبه /س/1197 و1303.
3. اجوبه/س/1204.