Monday, September 08, 2014

ترس طلبه ها از پوشیدن عبا و عمامهآخوندهای ریز و درشت جمهوری اسلامی از نفرت شدید مردم ایران از آنها جرئت پوشیدن عبا و عمامه را ندارند چرا که مردم به جان آمده آنها را نماد و سمبل اینهمه فقر و گرانی و سرکوب و هزاران درد و رنج دیگر میدانند . آنها بخوبی آگاهند که اگر حادثه ای رخ دهد و دوباره مردم به خیابانها بریزند دیگر از تخم و ترکه آنها چیزی  باقی نخواهد ماند و مانند اسلاف تاریخی خود به زباله دانی تاریخ ریخته خواهند شد .


علی‌اکبر رشاد٬ رئیس شورای مدیریت حوزه علمیه استان تهران از طلبه‌ها خواسته در پوشیدن لباس روحانیت به حرف مردم و واکنش‌های آن‌ها توجهی نکنند.

آقای رشاد در آئین عمامه گذاری طلاب مدرسه علمیه «امام رضا» این خواسته را مطرح کرده و گفته از «مشقات» و «سختی‌های» لباس روحانیت اطلاع دارد.

وی افزوده «لباس روحانیت هویت یک روحانی است»٬ اما «گاهی به اقتضای زمان و مکان ضروری است این لباس بر تن فردی نباشد چرا که در محیطی پوشیدن این لباس وهن این لباس است.»

به گفته رشاد «لباس روحانیت برای تمامی زمان‌ها و مکان هاست» و «یک طلبه باید شأن لباس روحانیت را حفظ کند و همیشه این لباس را بر تن داشته باشد.»

رئیس شورای مدیریت حوزه علمیه استان تهران در بخش دیگری از سخنان خود برخی طلاب به خاطر استفاده نکردن مدام از لباس روحانیت انتقاد کرده و گفته «این حالت زیبنده شأن روحانیت نیست.»

منبع : دیگربان


وبلاگ نامه های حوزوی نیز چندی قبل نوشته بود که : 
بعد از تاسیس جمهوری اسلامی جامعه میان روحانیت و نظام سیاسی رابطه این همانی برقرار کرد و از این رو کاستی‌های نظام سیاسی را به پای روحانیت گذاشته است .

در ادامه این نوشته آمده است :  هنگامی که طلبه‌ها میان مردم می‌روند باید سرزنش اختلاس را بجان بخرند؛ در مقابل گران شدن شیر باسخگو باشند؛ دائم باید متلک‌ها و نگاه‌های پر کینه برخی‌ها را پذیرا باشد و از این رو برخی از طلاب برای فرار از چنین مسئله‌هایی تمایلی ندارند لباس روحانیت را بپوشند .