Wednesday, July 25, 2018

سیاست مشکوک و یک بام و دو هوای ترامپ - مهدی یعقوبیسیاست مشکوک و یک بام و دو هوای ترامپ
مردم ما خاطرات تلخی از اعتماد به سران کشورهای غربی دارند . بخصوص از انگیس و آمریکا . نمودهای تاریخی گواه این ادعاست.  آنها در نقاط عطف و مواقع ضروری در راستای منافع کشورشان پشت دوستان صمیمی خود را خالی کردند و در واقع خنجر زدند . کارتر که خود را حامی شاه قلمداد میکرد  با خمینی بده و بستان داشت ، اوباما یک خنجر از پشت در خیزش مردم در سال 88 بود . اروپا هم کژدار و مریز حرکت میکرد و میکند
ترجیع بند دائمی و خط مشی آقای ترامپ اما همانطور که خودش گفته است در جهت مردم به جان آمده ایران است . او نسبت به رئیس جمهورهای گذشته مواضع سخت و سفت تری نسبت به سران جمهوری اسلامی گرفته است.

 البته که باید از مواضعش در مسیر سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی استفاده کرد اما نباید مبانی استراتژیک خود را بر خط مشی و سیاست های آنها قرار داد . بخصوص در زمانی که او سیاست یک بام و دو هوا در پیش گرفته و به استمالت از همین جنایتکاران حاکم می پردازد . حاکمانی که به مثل روز روشن است که دروغ می گویند و دیپلماسی و تاکتیک هایشان در سمت و سوی بیرون آمدن از مخمصه ای است که در آن گیر کرده اند.

 ترامپ در سخنانی در جمع کهنه سربازان آمریکایی تاکید کرد: "من از توافق هسته ای عقب کشیدم و ایران دیگر کشور سابق نیست.
او همچنین گفته است :سخت گیری هایش با جمهوری اسلامی ایران، باعث احتیاط بیشتر مسئولان ایرانی شده است و او آماده است با مقام‌های ایران دیدار کند و «هیچ پیش شرطی» هم در این زمینه ندارد.

 برای کسی که الفبای سیاست را خوانده باشد می داند که این سخنان ترامپ دروغ محض است . رژیم جمهوری اسلامی برای برون رفت از بن بست های مرگباری که گرفتار شده است ، مثل همیشه با شگرد کهنه و لو رفته اش به مانور می پردازد چرا که شعار اصلی آنها این است که :
«حفظ نظام از اوجب واجبات است». این رژیم برای بقای خود حاضر است تنبان خود را هم در برابر شیطان بزرگ در بیاورد چنانکه در جنگ با صدام در آورد و جام زهر را نوشید.

از قدیم و ندیم گفته اند عوامل خارجی به اعتبار عوامل داخلی اثر می کنند . مخالفان نظام و فعالان سیاسی باید بر پای خود یعنی مردم ایران تکیه کنند چرا که آنها ستونهای اصلی قیام در راستای به زباله ریختن این نظام هستند . شالوده تغییر اگر بر آنها متکی نباشد. هر تغییر و تحول صوری که صورت پذیرد به ضد خود یعنی منافع مردم ایران بدل خواهد شد .
مردم خوشباور ایران  ضربات جانکاهی را در چند دهه گذشته از اصلاح طلبان قلابی حکومتی و دولت های غربی خورده اند و  هربار از چاله به چاه افتاده اند. اگر این بار هم همان داستان تکرار شود یاس و تردیدها چند برابر خواهد شد . نگذاریم این سناریو های سیاه و خنجرهای از پشت به دلیل عدم آمادگی ذهنی در شرایط انفجاری جامعه یا همان شرایط عینی تکرار شود.

No comments:

Post a Comment