Sunday, July 29, 2018

کاخ سفید به حسینیه تبدیل می شود یا ... مهدی یعقوبی
 زمانی آتش به اختیاران و مقامات ریز و درشت نظام شعار سر میدادند که میخواهیم کاخ سفید را به حسینیه تبدیل کنیم   . آنها به صراحت می گفتند که  این وعده دیر و زود دارد و سوخت سوز ندارد .
آیت الله خمینی هم تا درست 16 روز پیش از اعلام رسمی قعطنامه 598 سازمان ملل حتی سخن گفتن از صلح را خیانت به اسلام و رسول الله می دانست اما  وقتی که پایه های نظام در خطر قرار گرفت  در یک چرخش 180 درچه پذیرش قعطنامه صلح را اراده و خواست خداوند قلمداد کرد .

تاریخ 40 ساله جمهوری اسلامی پر است از این الدرم بلدرم کردنها  اما وقتی که سنبه پر زور می شود با خفت دستهایش را بالا می برد و جام زهر را سر می کشد .
در رابطه با مذاکرات هسته ای  هم همین روند ادامه داشت تا زمانی که اروپا و امریکا روند استمالت و مغازله با رهبران نظام را دنبال می کردند آنها واق واق می کردند و  قشقرق به راه می انداختند  اما وقتی که ترامپ مواضع سختی در رابطه با آنها اتخاذ کرد ابتدا توپ و تشر رفتند و بعد که دیدند این تو بمیری از آن تو بمیری ها نیست .  سکوت و در واقع خفه خون گرفتند .
آخوندها بهتر از هر کسی میدانند در زمانی که تحریم ها  و بحران های تسلسلی اقتصادی کمر نظام را شکسته است توان مقابله با آمریکا و متحدانش راندارند . بخصوص در زمانی که بالایی ها نمی توانند  به شیوه گذشته حکومت کنند و پایینی ها کارد در استخوان نمی خواهند .
ترس حاکمان مستبد از این است که با اولین شلیک نیروهای نظامی آمریکا مردم به جای اینکه به دشمنان فرضی و تصنعی نشانه بروند سر ماشه را بچرخانند و به سمت آنها نشانه بروند.  در اعتراضات خیابنی بارها و بارها شعار میدادند و میدهند که:
روبه میهن پشت به دشمن
دشمن ما همینجاست دروغ میگن آمریکاست

 آنها میترسند که به جای آنکه کاخ سفید را به حسینیه تبدیل کنند بر فراز حسینیه ها پرچم شیر و خورشید ایران به اهتزاز در بیاید .
رگ رگ است این آب شیرین آب شور
 در خلائق می‌رود تا نفخ صور


 آمریکا را به جمهوری اسلامی تبدیل می کنیم و آب و برق و خانه مجانی به آنها می دهیم

No comments:

Post a Comment