Monday, July 09, 2018

انقلاب در انقلاب - مهدی یعقوبیانقلاب در انقلاب
در ایران انفجاری عظیم تر از سرنگونی جمهوری اسلامی در پیش است .انقلابی که در مقایسه با براندازی  این نظام  بسی پرشکوه تر وعمیق تر است .
زلزله ایی مهیب که دو طیف نیروهای مذهبی را از منتهی الیه راست گرفته تا منتهی الیه چپ به وحشت انداخته است و مجبورشان کرده است تا دست به دعا بر آسمان بر دارند .
جوانان ایرانی در حال گذشتن از خطوط قرمزی هستند که در طول قرون متمادی چون یوغ بندگی بر گردنشان انداخته بودند . آنها در حال شکستن تابوهایی هستند که در طول تاریخ نه تنها که جسم شان را استثمار میکرد بلکه با جاذبه و هاله سحرآمیزی که بر روح و روانشان انداخته بود عقل و خردشان را فلج و از خود بیگانه کرده بود.

با انقلاب سیاسی و شکستن سد آخوندها این سیل عظیم و ویرانگر در اعماق جامعه به خروش در خواهد بود و بعد از 1400 سال با اسلام سیاسی صفر صفر خواهد کرد .

ماله کشان مذهبی که با شم غریزی خود از مدتها قبل علائم  وقوع این زلزله را حس کرده اند . از هم اکنون در حال ساختن خاکریز و سنگر در برابر این سیل بنیان کن برآمده اند تا این نسل بی پروا را با مهندسی فرهنگی به بیراهه و سراب سوق دهند .
 اما متاسفانه زمان به ضرر آنها به پیش می رود .
سرعت انفجاری در دنیای ارتباطات و پیشرفت های تکنولوژی بحدی است که آنها را در زیر چرخهای عظیم الجثه خود له و لورده می کند و دروازه های دنیای جدیدی را در افقها می گشاید .
جوانان ایرانی دریافته اند که اسلام اصیل و محمدی همان اسلامی است که آخوندها می گویند و در این زمینه با همه ریاکاری صداقت بسی بیشتر در ارائه اسلام از منورالفکران مذهبی دارند  چرا که سخنان خود را بر اساس اسناد و شواهدی که در کتاب های تاریخی آمده است عرضه میکنند . از قرآن و سنت رسول الله . 

ما از این سونامی عظیم و پرشکوه و رویگردانی جوانان از خرافاتی که با مذهب اسلام عجین شده است استقبال می کنیم و معتقدیم که باید دست دین از سیاست کوتاه شود و پس قرنها  دمش را روی کولش بگذارد و در پستوی تاریک همان خانه ها و مساجد به زندگی خفیف و خزنده خود ادامه دهد .

No comments:

Post a Comment