Friday, July 27, 2018

اگر برده ها از گرفتاری خود خبر داشتند
هریت تابمَن در ایالت مریلند در یک خانواده برده به دنیا آمد در سنین کودکی به کار بردگی گمارده شد. در سن ۲۴ سالگی با یک مرد سیاه‌پوست آزاد ازدواج کرد. در سن ۲۹ سالگی از محل سکونت خود به ایالت فیلادلفیا گریخت. پس از مدتی برای نجات خانواده خود به زادگاهش بازگشت.
وی در سفرهای مکرر خود به بیش از ۳۰۰ برده کمک کرد تا به ایالت‌های شمالی فرار کنند. بطوریکه برای دستگیری او جایزه تعیین شد. پس از شروع جنگ داخلی آمریکا در سال ۱۸۶۱، هریت ابتدا به عنوان پرستار و آشپز و سپس به عنوان دیدبان و پیش‌آهنگ مسلح در ارتش متحد شمال خدمت کرد. پس از مدتی به عنوان اولین زن، فرماندهی یک عملیات نظامی را برعهده گرفت که منجر به آزادی ۷۰۰ برده گردید. وی پس از جنگ به نگهداری از خانواده خود پرداخت و همچنین در جنبش مبارزه برای حقوق زنان شرکت جست.در زمانیکه برده داری در آمریکا رایج بود
زن سیاه پوستی به نام هریت تابمن
گروهی مخفی به راه انداخته بود
که بردگان را فراری می داد.
بعدها از او پرسیدند:
سخت ترین مرحله کار شما برای
نجات بردگان چه بود؟
او عمیقا به فکر فرو رفت و گفت:
قانع کردن یک برده به اینکه تو
برده نیستی و باید آزاد باشی
هرگز تماشاگر بی عدالتی و حماقت نباش.
مرگ فرصت فراوانی برای
سکوت به تو خواهد داد...

کریستوفر هیچنز

No comments:

Post a Comment