Sunday, May 11, 2014

زن ریش دار قاتل امام زمان

زن ریش دار
خواننده اتریشی کونشیتا ورست برنده مسابقه یورو ویژن 2014


بهوش باشید ، کم کم دارد گفته های بزرگان اسلام به حقیقت می پیوندد
امیدوارم که سکولاریستها و جوانان غربزده و هزاران هزار بیخدا و بی دین و ملحد و کافر و مخالف ولایت فقیه از این حوادث درس بگیرند و بخود بیایند و و چشمهای خود را باز کنند .