Wednesday, May 28, 2014

سنگسار وحشیانه یک زن حامله پاکستانی در مقابل دادگاه

 به گزارش گاردین ، یک زن 25 ساله پاکستانی بنام فرزانه پروین ،  در مقابل ساختمان دادگاه لاهور روز سه شنبه 6 خرداد توسط 20 تن از اعضای خانواده اش از جمله پدر و نامزد سابق و برادرانش با آجر و سنگ  بطرزی شنیع و فجیعانه سنگسار شد و در بیمارستان به علت ضربات سنگین بر سرش جان داد .

این زن به گفته موکلش بیش از 3 ماه باردار بوده است . محمد عظیم پدرش اظهار کرده است که با ازدواجش ناراضی بوده است و دخترش با این عمل حرمت خانوادگی را لکه دار کرده است .
به گفته پلیس زمانی که فرزانه اقبال منتظر باز شدن درهای دادگاه عالی شهر لاهور برای رسیدگی به پرونده اش بود ناگاه 12 مرد که همگی از اعضای خانواده اش بودند با سنگ بسویش حمله و هجوم کردند .

این پدر به اتهام قتل دخترش هم اکنون در بازداشت بسر میبرد و پلیس پاکستان سرگرم تحقیقات در مورد افرادی که در این جنایت شرکت داشته اند میباشد .
ضیا اعوان وکیل حقوق بشر پاکستانی در مورد قتل های ناموسی گفت که با این نوع متهمان برخورد جدی نمیشود و آنها در دادگاههای پاکستان بیشتر تبرئه یا محکوم  به حبس های ناچیز میگردند  .


***

آمار  قتل های ناموسی در ایران اسلامی نیز بسیار بالا میباشد و بصورت تصاعدی افزایش مییابد . اعضای خانواده ها با این کشتار های فجیعانه میخواهند به قول خودشان لکه ننگ را از دامان خانواده بشویند . جالب توجه است که کسانی که به این امر شنیع مبادرت میورزند به عمل خود افتخار هم میکنند و از جانب قوم و خویشان  مورد تشویق هم قرار میگیرند . 
 
در ماده ۶۳۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی آمده است: «هرگاه مرد همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و علم به تمکین زن داشته باشد می‌تواند در‌‌ همان حال آنان را به قتل برساند و در صورتی که زن مکره (مجبور) باشد فقط می‌تواند مرد را به قتل برساند . »