Friday, October 31, 2014

18 سال به بالا - کشتن شترها در روز عاشورا برای رفع بلا در اصفهان


ویدیو و عکسها را ببینید تا بفهمید که چگونه آخوندها به گسترده ترین شکل به ترویج خرافات در ایران می پردازند تا مردم را تحمیق کنند 

  نحر شتر(قربانی کردن) در روز عاشورا-اصفهان

 18 +   حمله شتر گردن زده و خشمگین به تماشاچیان در روز عاشورا

شترکشی یا قربانی کردن شتر در نزد مسلمانان شیعه در بعضی از شهرهای ایران از اهمیت و ارج و قرب بالایی برخوردار
 است . و این شترها را به همراه علم و کتل و به سوی قتلگاه  از پیش معین شده میبرند

می خواستند سرش را ببرند . خودش این را می دانست . او معنی کاسه آب و چاقو را می فهمید . با مادرش هم همین کار را کردند . آبش دادند و سرش را بریدند .ترسیده بود . گردنش را گرفته بودند و می کشیدند . قلب قرمزش تند تند میزد . کمک می خواست . فریاد میزد و صدایش تا آسمان هفتم بالا می رفت . خدا فرشته ای فرستاد تا گوسفند بی تاب را آرام کند . فرشته آمد و نوازشش کرد و گفت : " چقدر قشنگ است این که قرار است خودت را ببخشی تا زندگی باز هم ادامه پیدا کند . آدم ها سپاسگزار توان و قوت قدم هایشان از توست . تاب و توانشان هم . تو به قلب هایشان کمک میکنی تا بهتر بتپد ، قلب هایی که می توانند عشق بورزند . پس مرگ تو ، به عشق کمک می کند .تو کمک میکنی تا آدم امانت بزرگی را که خدا برشانه های کوچکش گذاشته بر دوش کشد . تو و گندم و نور ، تو پرنده و درخت همه کمک میکنید تا این چرخ بچرخد ، چرخی که نام آن زندگی است گوسفند آرام شد و اجازه داد تا چاقو گلویش را ببوسد ... او قطره قطره بر خاک چکید ، اما هر قطره اش خشنود بود ، زیرا به خدا ، به عشق ، به زندگی کمک کرده بود
ایمیل دریافتی
 
بنظر شما این نوع مراسم در ترویج مردم به خشونت و اسیدپاشی بخصوص در اصفهان تاثیر دارد

پس از کشتن شتر مردم به قتلگاه هجوم می اوردند و مقداری از خون و پوست و گوشت و حتی موهای او را بر می داشتند و به عنوان تیمن و تبرک همراه خود می بردند و عقیده داشتند که تا سال دیگر هر درد و رنج و بیماری از انان به دور خواهد بود .


یکی دیگر ازعقاید عامه ی مردم بالاخص زنان باردار ی که زمان وضع حملشان گذشته شده بود این بود که با همان حالت بارداری چندین مرتبه اززیر شکم شتر قربانی می رفتند و بر می گشتند تا نوزاد انان هر چه زودترو با سلامتی کامل به دنیا بیاید