Tuesday, October 21, 2014

میخواهمت بنوشم مثل شراب شیراز


 ایسنا :
  ترانه‌های عاشقانه با سانسور از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران مواجه شده است و «ورود واژگانی چون بوسه و آغوش در ترانه های عاشقانه  ممنوع است. » .میخواهمت غزلخوان ،  رقصنده زیر باران
بی روسری درآیی  در کوچه های تهران
لب بر لبم گذاری در بیشه زار مهتاب
آغوش من بخندی  با گیسوان افشان
الماس دیده ات را  بر دیده ام بدوزی
من تا ابد به چشمت  پر بر کشم فروزان
محبوبه های شب را  در دامنت بریزم
با صد سبد ترانه  در نور صبحگاهان
بر شانه ی لطیفت  سر تا سحر گذارم
با عشق بیکرانه  بر پله های ایوان
میخواهمت ببویم  در دشتی از گل سرخ
با بود و با نبودم  در عطر نوبهاران
میخواهمت بنوشم مثل شراب شیراز
تا قطره های آخر با بوسه های سوزان
با تو بر آسمانم  گل روز و شب ببارد
حتی به برگریزان سبزم همیشه رویان

مهدی یعقوبی