Saturday, October 25, 2014

ریحانه جباری را داعشی های جمهوری اسلامی در حالی که بیمار و تب داشت به دار آویختندریجانه 26 ساله در زمان قتل 19 سال داشت و از 20 سالگی در زندان جمهوری اسلامی بسر می برد .
حکم قصاص با حضور اولیای دم در زندان رجایی شهر در حالی که ریحانه بیمار و تب داشت
 به اجرا گذاشته شد . با اعدام ریحانه که مظهر بی گناهی در ایران و جهان شناخته میشود . هزاران هزار نفر در اقصا نقاط جهان اشک ریختند و ننگ و نفرین  به این جمهوری بربریت و توحش اسلامی فرستادند . رژیمی که از اعماق لوش و لجن قرون وسطا سر بلند کرده است و تنها با کشتار بی گناهان و تروریسم  زنده است .