Wednesday, October 29, 2014

زن جهان انسان و هرگز غیرت و ناموس نیست


این یه عکس طنز است که با همسرم گرفتم خیابون خیلی شلوغ بود ایستادیم عکس گرفتیم

شعر تازه ای از مهدی یعقوبی

زن جهان انسان و هرگز غیرت و ناموس نیست
مرد سالاری بجز اندیشه ای منحوس نیست
شاهکار خلقت و آیینه دار زندگیست
در حصار خانه ها چون برده ای محبوس نیست
ای خدا هستی اگر بشنو خروشم را به خشم !؟
زن بهشتت فاحشه یا حوری فردوس نیست