Friday, September 14, 2012

اشک تمساح وزارت امور خارجه از نقص حقوق بشر در کانادادر حالی که در مناطق زلزله زده مردم در وضعیت بحرانی بسر  میبرند و از سرما می لرزند و آب و برق و سرپناهی ندارند . در حالی که  نظام ضد ایرانی بجای پرداختن و حل و فصل فقر و گرسنگی همه هم و غمش ساختن مساجد و امامزاده های بی پایان و فرستادن کمکهای مادی و معنوی بسوی تروریست های اسلامی در اطراف اکناف جهان میباشد . وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی فیلش هوای هندوستان کرده و برای نقص سیستماتیک حقوق بنیادین بومیان کانادا  گلو پاره میکند و خشتک جر میدهد .

به گزارش  اداره کل اطلاعات و مطبوعات وزارت خارجه  ، وزارت امور خارجه به مناسبت پنجمین سالگرد تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر مردمان بومی ، خواستار توجه جامعه بین الملل به وضعیت وخیم بومیان کانادا شد .
وزارت امور خارجه در بیانیه اش ادامه میدهد :
لذا جمهوری اسلامی ایران ، دولت کانادا را به پایبندی به تمامی تعهدات داخلی و بین المللی خود در قبال بومیان از جمله مفاد اعلامیه جهانی حقوق بومیان فرا خوانده و مصرانه میخواهد اقدام های ملموسی برای رفع کامل شکاف عمیق استانداردهای زندگی بومیان و غیر بومیان از جمله در زمینه بهداشت ، مسکن آب ، آموزش ، امنیت و موارد مشابه انجام دهد .
بدیهی است تا زمانی که اثبات پایبندی به تعهدات یاد شده و تامین حداقل های فوق الذکر برای بومیان به عمل نیامده دولت کانادا فاقد هر گونه مشروعیتی برای طرح ادعاهای حقوق بشری نسبت به دیگر کشورها بوده و هر گونه ادعای رژیم هارپر در این زمینه صرفا تلاش برای فرافکن و انحراف افکار عمومی نسبت به مشکلات گسترده حقوق بشری در این کشور تلقی خواهد شد .

این اشک تمساح ریختن برای نقص حقوق بشر در اقصا نقاط جهان بخصوص کانادا که این روزها پسوند جهانخوار را هم به آن اضافه کردند و پرچم هایش را سربازان گمنان امام زمان به دستور از ما بهتران در کوچه و خیابانهای شهر می سوزانند در حالی صورت میگیرد که از سر تا قاعده هرم نظام بارها با دبدبه و کبکبه اعلام کرده اند که  مفاد اعلامیه  جهانی حقوق بشر با احکام جهانشمول اسلام تناقض و منافات دارد و باید احادیث و روایت کونشویی و جماع و حد و رجم اسلامی را جایگزین آن کرد .
 از قدیم و ندیم گفته اند که چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است .  ایران رکورد دار اعدام و زندان خبرنگاران در جهان میباشد و با این تاکتیک لو رفته فرار به جلو این وزیر ولایی نمی تواند وضعیت را باژگونه جلوه دهد . جامه دریدن و عوعو کردن عناصر ریز و درشت نظام در واقع از نقص سیستماتیک حقوق بشر در کانادا که ایران رکورد دار و رتبه نخست را در جهان دارد ، نیست بلکه در سوزش از بستن لانه جاسوسی جمهوری اسلامی  میباشد .


در مناطق زلزله زده مردم از سرما میلرزند و از کمکهای مردمی جلوگیری می شود .