Thursday, September 06, 2012

دست دادن رئیس جمهور به یک زن نامحرم و بدحجاب


یکی از علائم ظهور آقا صاحب الزمان که بطور مکرر و پی در پی در احادیث آمده است  دریدن پرده حیا و بدحجابی و یا استغفرالله بی حجابی میباشد.
همانطور که در عکس مشاهده میکنید رئیس جمهور مسلمان مصر محمد مرسی در حال دست دادن به یک زن بی حجاب و نامحرم میباشد . به حقیقت اگر آنها هم یک ولایت فقیه در بالای سر خود داشتند هرگز با اینگونه صحنه هایی که اشک خون از چشمان علمای اعلام در می آورد مواجه نبودیم .

 ترفند رئیس جمهور دروغگوی مملکت اسلامی ایران در دست ندادن به یک زن ژاپنی .
در زندانهای مخوف دستور تجاوز به زنان و مردان بیگناه میدهد و در مجامع بین المللی جانماز آب میکشد .