Friday, July 31, 2015

احمد خاتمی مسئولان کشورهای غربی که به ایران می آیند صریحا بگویند که اسرائیل باید از صحنه روزگار محو شوداحمد خاتمی از ذلت و خفتی که در زیر پا گذاشتن خطوط قرمز در مذاکرات هسته ای احساس میکند ، اینروزها دیوانه شده است و حرفهایی میزند که مرغ پخته را به خنده وا میدارد  .


احمد خاتمی: ما از مسئولان‌مان انتظار داریم صریحاً به برخی از وزرای کشورهای غربی که اینجا می‌آیند بگویند که اسرائیل باید از صحنه روزگار محو شود 
به گزارش ایسنا، آخوند احمد خاتمی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته تهران با اشاره به سفر وزرای خارجه کشورهای غربی به ایران، گفت: برخی از وزرای کشورهای غربی که می‌آیند در اینجا هم با کمال پررویی بر مواضعشان اصرار می‌کنند. فابیوس به صراحت مصاحبه کرده و گفته مواضعش درباره اسرائیل همان است. ما از مسئولان‌مان انتظار داریم صریحاً به اینها بگویند که اسرائیل باید از صحنه روزگار محو شود. تقاضای ما از مسئولین این است که با پشتیبانی این ملت مطلقاً از مواضع خود عقب نشینی نکنند که ان‌شاءالله نخواهند کرد. خاتمی تصریح کرد: وزرای خارجه کشورهای اروپایی اگر می‌خواهند بیایند، بیایند. ما دروازه کشور را به روی دنیا نبسته‌ایم و نمی‌بندیم. اما اگر می‌خواهند با این ملت دوست شوند توبه نصوح داشته باشند و از مواضع خصمانه خود دست بردارند. وی افزود: در مذاکرات اخیر همین وزیر امور خارجه فرانسه دل ملت(؟) ایران را خون کرد. در همین مذاکرات در حمایت از رژیم صهیونیستی خودش را کشت. اگر ملت ایران ملت بزرگی است- چنانکه او در مصاحبه‌اش گفته- حریم این ملت بزرگ را نگه دارند. حریم این ملت این است که با دشمنان این ملت دوست نباشید و اینچنین به رژیم صهیونیستی دل و قلوه ندهید. -