Monday, July 20, 2015

فرمانده کل سپاه - قطعنامه شورای امنیت در تناقص با خطوط قرمز نظام استدر حالی که چند ساعتی به تصمیم قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل باقی نمانده است ، فرمانده کل سپاه پاسداران سرلشکر محمد علی جعفری وارد جنگ و جدالهای باندهای حکومتی شد و گفت : 
 بعضی موارد مندرج در پیش‌نویس قطعنامه‌ای که شورای امنیت سازمان ملل قرار است در مورد توافق هسته‌ای با ایران تصویب کند، به ویژه موارد مربوط به توانمندی تسلیحاتی ایران "در تناقض با خطوط قرمز مهم جمهوری اسلامی ایران است و"هیچ‌گاه مورد پذیرش ما نخواهد بود".
او ادامه داد : امیدواریم شورای امنیت سازمان ملل وقت خود را برای تصویب چنین پیش‌نویسی به بطالت نگذراند .
این در حالی است که جمهوری اسلامی در ماراتن مذاکرات هسته ای که زیر نظر مستقیم آیت الله خامنه ای بوده است ، خطوط قرمز خود را زیر پا گذاشته بود و حتی اجازه داده بود که از تاسیسات نظامی بازدید و با دانشمندان هسته ای نیز مذاکره کنند  . آنها با این عقب نشینی ذلت بار به 4 دهه مرگ بر آمریکا که شعار محوری شان بوده است و با آن آب و نان میخوردند ، به دلیل بحران های مرگبار  پشت پا زده اند . 
 پا گذاشتن فرمانده کل سپاه پاسداران در جنگ و جدال های هسته ای و دست رد به سینه دولت روحانی زدن نشاندهنده عمق تضادها میان باندهای مافیایی جمهوری اسلامی میباشد که بعد از سر فرودن آوردن در برابر شیطان بزرگ و مذاکره با او مانند مار زخمی بخود پیچیده و احساس حقارت و سرخوردگی می کنند . 
در همین مورد شریعتمداری در سرمقاله کیهان نوشت :
 اگر مجلس شورای اسلامی یا شورای عالی امنیت بعد از بررسی متن توافق وین به این نتیجه برسند که بخش‌هایی از آن با منافع ملی کشورمان در تعارض است و یا در آن، خطوط قرمز اعلام شده از سوی ایران رعایت نشده است، نتیجه این بررسی با عرض پوزش فقط برای ثبت در تاریخ ارزش دارد... چرا که با تصویب قطعنامه شورای امنیت و قبل از انجام این بررسی‌ها، متن توافق وین الزام‌آور شده و مفاد آن از سوی کشورمان پذیرفته شده است .
در پیش نویس قطعنامه شورای امنیت ، ایران به مدت هشت سال از تولید و آزمایش "موشک های بالستیکی که برای حمل کلاهک های هسته ای طراحی شده باشند  منع می شود .
این سخنان تند و بی پرده فرمانده سپاه پاسداران که از سازش با شیطان بزرگ و پشت پا زدن به آرمانهای خمینی احساس شرم و حقارت می کند ،  بار دیگر کودتای نظامی در ایران را بر سر زبانها انداخته است .