Monday, July 13, 2015

نیروی انتظامی - مبادا در جشن توافق هسته ای شئونات اسلامی را زیر پا بگذارید


شادی مردم بعد از انتخاب حسن روحانی


آخوندهای حاکم میخواهند با شیادی توافق احتمالی هسته ای را پیروزی جلوه دهند و جار و جنجال های تبلیغاتی بپا کنند . امت همیشه در صحنه و فراموشکارهم که همیشه حاضر است در هر موقعیتی پرچم خرچنگ نشان جمهوری اسلامی آخوندها را بر دوش خود بیندازد و به کوچه و خیابان بریزد و دست بزند و شادی .  
در این میان سعید منتظرالمهدی سخنگوی نیروی انتظامی گفته است که مردم باید شادی را در چارچوب قانون و شئونات اسلامی بر پا کنند و محرم و نامحرم را در ماه مبارک رمضان رعایت .
تا آنجا که به ملت ایران بر می گردد از رفع تحریم ها تنها حزب الله لبنان و بشار اسد و دار و دسته اش در سوریه و تروریست های اسلامی بهره خواهند برد و مشتی دزد در راس حکومت اسلامی ملاها .
جمهوری اسلامی در بن بست مرگباری که گیر کرده بود برای نجات خود دست به سازش با شیطان بزرگ !؟ و اقمارش زده است ، آنهم با لگد زدن بر آرمانهای خمینی که مذاکره را خط قرمز و  ناموس این نظام میخواند .
او به صراحت گفته بود که مذاکره با شیطان خیانت به اسلام است 
حتی اگر در تمام آمریکا مسجد بسازند و بالای گلدسته ها شعار الله اکبر قرار دهند هیچ وقت شعار مرگ بر آمریکارا فراموش نکنید و با او مذاکره .

اما از آنجا که حفظ نظام اوجب واجبات است و برون رفت از بن بست های مرگبار و از همه بدتر خطر شورش مردم به جان آمده . رژیم مجبور شد به این ذلت تن دهد .
از این توافق احتمالی هسته ای آبی برای مردم ایران گرم نخواهد شد و باز هم بر  آمار بیکاری و ابعاد گرانی و سرکوب و زن ستیزی و اعدامها افزوده خواهد شد و وضعیت حقوق بشر که اصلا مساله آمریکا و دوستانش در این مذاکرات نبوده است و نیست بدتر .
این توافق پیروزی برای ملت ایران نیست بلکه جمهوری اسلامی برای بقای خود مجبور شد که تن به این مذاکره بدهد آنهم با پشت پا زدن به خطوط قرمز خود .
نباید منتظر یک قطره آزادی از این توافق و زندگی بهتر برای مردم ایران بود . تا آخوندها در این مملکت قدرت را در دست دارند همین آش هست و همین کاسه .