Tuesday, July 21, 2015

رادیو و تلویزیونهای استعماری و توافق هسته ایاین روزها رادیو و تلویزیون های استعماری نظیر بی بی سی و صدای آمریکا بعد از توافق هسته ای دم گرفته اند و با دمیدن شیپور از دهانه گشادش به دفاع از آخوندهای حاکم پرداخته اند  .
این صداهای کثیف با شیادی اینگونه به مردم القا می کنند که بعد از توافق جمهوری اسلامی  با شیطان بزرگ دیگر اپوزیسیون سرنگون طلب  معنی و مفهومش را از دست داده است و هر تغییری باید در چارچوب همین آخوندهای  شارلاتان که در برابر استکبار جهانی کرنش و تعظیم کرده اند صورت پذیرد . 
این بنگاه های استعماری می گویند که دیگر امکان خیزشی مانند سال 88  وجود ندارد و این مصالحه آخوندها با غرب راه را بر هر تغییر و تحول بنیادی در ایران بسته است .
آنها که بعد از آزاد شدن دارایی ها بلوکه شده ایران بوی کباب را از دورها شنیده اند و بازارهای بکر اقتصادی ،  فضا را مساعد دیده اند تا در غارت سرمایه های این مملکت برای اربابانشان خیز بردارند و با حمله و هجوم به فرزندان ملتی در زنجیر که خواهان براندازی آخوندها در باندهای اصلاح طلب و اصولگرایش میباشند چراغ سبز به ملاها  نشان دهند .
این صداهای کثیف هرگز سخنی از حقوق بشر و شکنجه و شلاق و اعدام فرزندان این آب و خاک به میان نمی آورند تا مبادا ملاهای حاکم به آنها اخم و تخم کنند ، اگر هم گهگاهی از زبانشان در می رود آن را ماستمالی می کنند .
آنها آنقدر خرفت نیستند که نفهمند  این آخوندهای زن ستیز در باره حقوق زنان و حجاب اختیاری نه تنها  ذره ای کوتاه نمی آیند بلکه بر ابعاد آپارتاید جنسیتی خواهند افزود و دوباره گشت های ارشاد بیشتری را در کوچه و خیابانها گسیل خواهندداشت تا در کارهای خصوصی مردم فضولی کنند و آنها را به رعب و وحشت بیندازند
آنها آنقدر خنگ نیستند که نفهمند که این رژیم  مانند 4 دهه گذشته کمترین روزنه ای برای آزادی این مردم در بند باز نخواهد کرد و نه تنها اجازه فعالیت دگر اندیشان را نخواهد داد بلکه بر ابعاد سرکوبش خواهد افزود .
آنها آنقدر احمق نیستند که نفهمند که حقوق اقلیت های مذهبی  باز هم زیر پا گذاشته خواهد شد و بر میزان فقر و فاقه  افزوده . و بیکاری و اعتیاد و فحشا و دهها دردهای اجتماعی که ریشه در اعماق همین نظام دارد
رهبر نظام به صراحت گفته است که یک گام از سیاست تروریستی خود کوتاه نخواهد آمد و همچنان آتش جنگ و تفرقه را در منطقه و هر کجای جهان که قدرتش را داشته باشد برافروخته خواهد داشت . 
این رادیو و تلویزیونها اما  برای پیش بردن خط و خطوط اربابانشان با آنکه از زیر و بم این سیاست ها آگاهند اما چشم بر همه این حقایق  بسته اند چرا که بقول معروف به توپچی و سرباز و مجریان این برنامه ها سال ها مواجب داده اند تا یک روز که همین امروز باشد علیه منافع ملت ایران به  کار آیند .