Saturday, July 11, 2015

اینجا ایران نیست اینجا مملکت اسلامی آخوندهاست15000 امامزاده ، هزاران هزار مسجد و اماکن مقدسی که مروج خرافات و جهل و جنایات مقدس هستند ، 360 روز عزاداری در سال و کشتن شادی ها ، ویران کردن آثار باستانی ایران و جایگزین کردن فرهنگ اشغالگران و دشمنان ایران و ایرانی در این آب و خاک ، اینهمه عمامه به سر که مثل مور و ملخ در کوچه و خیابانها ریخته اند و مثل قارچها هر روز و شب سبز می شوند . فقر و گرسنگی ، میلیونها معتاد ، اینهمه دزدها و رواج بزهکاری ، فرار مغزها ، رشد نجومی رمال و روضه خوان و دعاخوان و جن گیر و امام زمانها ، پر شدن زندانها ،  نمایندگان دزد و قاتل در مجلس ، ائمه جمعه بیسواد و درنده ، رسانه های مزد بگیر و در خدمت جهل ، خشکسالی هراس آور و مرگ دریاچه ها و رودها و کشتار جنگلها ،  آمار وحشتناک فحشا حتی در دختران 9 تا 11 ساله ، سرکوب زنان و آزاداندیشان ،  رئیس جمهور دروغگو و ولایت فقیه منتخب خدا که عار میداند که به مردم پاسخ گوید و تنها به الله جوابگو می باشد .
و دهها و صدها و هزاران امراض و مفاسد دیگر بیانگر این است که مملکت را « بگا » داده اند  و در این آب و خاک دیگر نه از تاک نشانی مانده است و نه از تاک نشان .