Wednesday, July 08, 2015

انتظارات خنده دار مردم از آخوندها بعد از توافق هسته ای


 شادی مردم پس از انتخابات حسن روحانی ، همان آخوندی که می خواست بعد از 100 روز با استعانت از قوه ماورالطبیعه روحانیت ! اوضاع و احوال اقتصادی را دگرگون کند 


نمی دانم از یک سوراخ چند بار باید گزیده شد تا در کله خود فرو کرد که در این مذاکرات هسته ای آبی برای ملت ما گرم نخواهد شد . 
 اکنون در آستانه توافق هسته ای با شیطان بزرگ ولگد مال کردن خطوط قرمز نظام !؟ توسط خود اراذل و اوباش حکومتی ، امت همیشه در صحنه سر از پا نمی شناسند و آماده اند که به خیابانها بریزند و از بابت پیروزی دست افشانی و پایکوبی کنند .

این مردم خیال میکنند بعد از اینکه شیطان بزرگ و حکومت ملاها به توافق هسته ای رسیدند ایران بهشت برین می شود و یک دلار مثل قبل از انقلاب سال 1357 به هفت تومن خواهد رسید و برق و گاز مجانی و خانه های رایگان به همه خواهند داد . 
نزدیک به 40 سال است که این مردم ساده و فراموشکار هر سال و ماهی از این چاله به آن چاه می افتند و له و لورده میشوند . ولی باز هم از این همه حوادث درسی نیاموخته اند و برای هزارمین بار آخوندها بر پشت  شان سوار شده اند و گوشت و خونشان را خورده و نوشیده اند
ما مردمی هستیم که حافظه تاریخی نداریم و  گذشته چراغ آینده ما نیست  . 

هرکه ناموخت از گذشت روزگار 
نیز ناموزد زهیچ آموزگار