Saturday, January 01, 2011

قوت گرفتن خبر دستگیری موسوی و کروبیاین روزها دوباره عاشقان سینه چاک ولایت مطلقه داد و هوار سر میدهند که سران فتنه سال 88 را دستگیر کنید . در این راستا نمایندگان  ولایت در طویله ای که اسمش را مجلس شورای اسلامی گذاشته اند کفن پوشیدند و سر و سینه زنان  فریاد مرگ بر سران فتنه را سر دادند .
  عباس جعفری دولت آبادی ، دادستان تهران ، با پای برهنه به صحنه این سناریوی مسخره دوید و محاکمه سران فتنه را قطعی خواند . او اظهار داشت که فتنه گران مجرم هستند و اتهام آنها بیشتر از آن است که فکر میکننند .  این نظام است که برای آنها شرط میگذارد نه آنها . 
مهدی کوچک زاده نماینده مجلس که از وردست های دستچین شده ولایت میباشد میگوید : « توبه خاتمی با این وضع قبول نیست . » .
 حجت الاسلام مجتبی ذوالنور در حسینیه ثارالله کرمان هم اظهار لحیه میکند که : « رفسنجانی و خانواده اش فتنه را شکل دادند » . 
حسینیان هم گفته است :  « اگر با سران فتنه و اعوان و انصارش سازش کنید خون بسیجی ها و سربازان گمنام و هتک حرمت به عاشورا را چه جوابی خواهید داد   »  .  منظور از بسیجی ها همان وحوشانی میباشند که مردم را در روز و روشن لت و پار کردند .
نماینده شازند در مجلس : « موسوی ، کروبی و خاتمی فتنه گران یزید صفت اند » .
با این تفاسیر بنظر میرسد که استوانه های نظام می خواهند همه طیف های مخالف را با یک چوب برانند . آنها معتقدند که اگر چه فتنه گران اعضای یک خانواده  و عقد برادری و خواهری با هم بسته بودند اما اکنون  تبدیل به عقرب زیر فرش بیت خامنه ای گشته اند . 
از سوی دیگر طیف سعید منتظری فرزند حسینعلی منتظری از « عواقب فاجعه بار »  دستگیری خبر میدهد و دعوت به آشتی ملی و مصالحه میکند و به نظام هشدار میدهند که نیروی سوم فارغ از دسته بندی و باندبازی های مافیایی حاکم به میدان خواهد آمد و چه و چه خواهد شد و بقول معروف نگذارید که خر پایش از چاله به چاه رود چرا که این مخالفان اصلی یعنی مردم نه تنها خر را با آخور که حتی از مرده ی  در گور شده ی امام راحل هم نخواهند گذشت .
این فاکت و نمونه ها همه و همه نشان از قوت گرفتن این خبر و آتش تهیه برای دستگیری آقایان موسوی و کروبی میباشد . آتشی که حتی عبا و عمامه های رفسنجانی و خاتمی را گرفته است .
واقعیت این است که خامنه ای ، خمینی نیست . او با همه ادا و اطوارهایی که در می آورد . اتوریته امام جانگوز را ندارد . خمینی بنی صدر را برکنار و  آیت الله منتظری را  حبس خانگی کرد . کشتارها براه انداخت . مردم بیگناه را در تنور جنگ جزغاله کرد و با سرافکندگی جام زهر را سرکشید و اتفاقی باید و شاید رخ نداد .
 خامنه ای اما تنها  با شارلاتانیسم خود را به عنوان امام و ولی امر مسلمین جهان به امت حقنه میکند . مردم او را در تظاهرات سال گذشته سکه یک پولش کردند . بنا بر این برای اینکه پاشنه آشیل خودش را بپوشاند زمان می خرد  . زمینه چینی میکند تا حتی آن خرانی را ( رفسنجانی و خاتمی )  که از خری باز مانده اند یال و دمشان را با حداقل هزینه ببرد و کله پایشان کند .   
از حقیقت نباید گذشت که ظل الله خامنه ای در این حیله و ترفند موفق بوده است و در یکسال گذشته سران فتنه بخصوص موسوی را اخته کرده است . او بقول دوستان افغانی جز اعلامیه پرتاب کردن کار دیگری انجام نداده است . خودش با زبان اشهد بارها گفته است که نمی خواهد نظام را سرنگون کند اگر چه به او اتهام براندازی زده شده است . مدینه فاضله یا شهر خورشیدش آرمانهای سیاه و قرون وسطایی آیت الله گور به گور شده خمینی سفاک است . تا اینجا هم مردم هل شان دادند و آنها با بنزین خالی پا روی ترمز گذاشته بودند که نمی خواهند بیشتر حرکت کنند و فی الواقع آچمز شده بودند .


 این رژیم به کسی رحم نمی کند . این نظام  با مادر خود زنا کرده است و با قوم و خویشان خود یعنی همین رهبران مصالحه جو به زبان گلوله سخن میگوید و میخواهد آنها را سر به نیست کند ، چه رسد به نیروی مردم .
کلید معادله جنبش ما در تشکل و سازماندهی میباشد . این انقلاب هنوز بی رهبر است .

No comments:

Post a Comment