Monday, January 17, 2011

خمینی حیوانی درنده که از نو باید شناختاین روزنامه در تاریخ سی فروردین 1359 چاپ شده ، 5 ماه قبل از جنگ ، خمینی در رویای تشکیل امپراطوری اسلامی ارتش عراق را به شورش فرا خواند .
او خوب میدانست که حکومت اسلامی جز با سرکوب خونین مردم در داخل و صدور تروریسم در خارج به دلیل عقب ماندگی تاریخی نمی تواند دوام بیاورد . همین کاری را که  خامنه ای در کهریزکی کردن مخالفان در داخل و ترور حریری رئیس جمهور لبنان و کشت و کشتار در عراق و ... در خارج  توسط مزدورانش دنبال میکند .
خمینی در 31 فروردین 1361 گفته بود : « ما باید از راه شکست عراق به لبنان برویم . ما می خواهیم که قدس را نجات دهیم لکن بدون نجات کشور عراق از این حزب منحوس نمی توانیم . مقدمه آن این است که  لبنان را نجات بدهیم » .
      
                                                             *****************


                      آیا خامنه ای هم مانند بن علی فرار خواهد کرد؟No comments:

Post a Comment