Thursday, January 06, 2011

شیخ زنگوله به پا ( 1 )


انگار که وزارت خارجه جمحوری !!؟ اسلامی عقل و گهش با هم قاطی شده است . در خبرها آمده است که سرپرست وزارت خارجه با ارسال نامه ای به لارنس کانون ، وزیر خارجه کانادا ، از نقص حقوق بشر نسبت به ایرانی ها انتقاد کرده است و تذکر داده است که پلیس کانادا شیوه فاشیستی و خشن نسبت به خارجی ها و شهروندان ایرانی دارد .
سرپرست این طویله به ایرانیان هشدار داد تا در سفر به کانادا جوانب احتیاط را رعایت کنند . یعنی همان کلماتی را که دول خارجی در نقص حقوق بشر بارها و بارها به جم حوری ! اسلامی گوشزد کرده اند  آنها با پاتک پاسخ میدهند . واقعن که مرغ پخته را به خنده می اندازد .  فقط در یک هفته بیش از 40 نفر را در شهر های ایران اعدام کرده اند . آن هم در زمانی که در مرکز دارالخلافه رهبرش ادعا میکند که فتنه پایان پذیرفته است و در زیر گوش او آیت الله دیگری جیغ و ویغ میکشد که فتنه بزرگتری در راه است .
در واقع این عمله ولایت دست پیش میزند تا پس نیفتند .  حکومتی خونریز که عکاس ایرانی تبار مقیم کانادا یعنی زهرا کاظمی را به دلیل عکسبرداری از نمای خارجی زندان اوین در روز روشن  کشته است .  آنوقت از کانادا میخواهد تا حقوق بشر را رعایت کند . از سوی دیگر تذکر میدهد که پلیس آن کشور در جلوگیری از روند ناامنی جدیت و اراده  لازم را ندارد . لابد منظورش این است که سر بازداشتی ها را در کاسه های مستراح نمی گذارد یا خون محکومان را قبل از اعدام نمی کشند ، دست و پا قطع نمی کنند . چشم از حدقه در نمی آورند و باید از ماموران امنیتی اسلامی بیاموزند تا باتون به آنجای بیگناهان  فرو کنند .
آقای سرپرست امور خارجه ! با زنگوله بستن به پای تابوت و جیرینگ جیرنگ کردن آنهم در جاده های خاکی نمی توانی برای این رژیم آبرو بخری . شما در آبهای لجن گرفته ای که از سرتان گذشته در حال دست و پا زدن هستید .
 ایرانی هایی  که از شر شما جلای وطن و ترک دیار کرده اند به خیر شما احتیاجی ندارند شما جز شر به آنها نرسانده اید . هنوز خون انسانهایی که در اقصا نقاط جهان با حرکات بزدلانه تروریستی کشته اید میجوشد . نام شما مرداف ننگ و نفرت بر زبان ایرانیان است . این کاسه کوزه های شکسته را جمع کنید و بساط مارگیری را در همان نماز جمعه ها پهن کنید تا جهان بر شما بخندد . با این پوست عوض کردن های مارگونه نمی توانید ماهیت درنده تان را بپوشانید .  
از این تیرها بیشمار شما در تاریکی انداخته اید تا مرغی را در هوا به سیخ بکشید اما هر بار این تیرها نه تنها به هدف نخورد بلکه بر گشت و به آنجای تان که نباید اصابت میکرد ،  اصابت کرد ، و هنوز که هنوز است از درد آن روز و شب  آه و ناله سر میدهید . دستهایتان در خارج از کشور آغشته به خون پاکترین فرزندان این آب و خاک است . آنها را با ساطورها قصابی کرده اید یا گلوله به مغزهایشان  خالی کرده اید . طشت رسوایی تان از بام سالهای سال است که بر زمین افتاده است . تاکتیک فرار به جلویتان دردی را دوا نخواهد کرد . خانه هایی را که بر آب بنا شده اند فرو خواهند پاشید ، چه رسد کاخهای شما که در خون گرسنگان و ستمدیدگان بنا گردیده است .
 1 - شیخ زنگوله بپا
آخوند لاابالی در منهیات شرع . در افسانه آمده است که شیخی ناپارسا بخاطر فریب عامه زنگوله بپا می بست که به هنگام راه رفتن مورچه ها آوای زنگ بشنوند و بگریزند و زیر پای او تباه نشوند ولی شیخ در باطن فاسدی بود بی همتا .
                                                 لغت نامه دهخدا
                                                                       ********
اسلام در ایران

روز ولنتاین ممنوع
لازم به یاد آوری میباشد که روز ولنتاین را در ایران اسلام زده روز ازدواج
علی با فاطمه دختر محمد نامگذاری کردند .

No comments:

Post a Comment