Saturday, January 15, 2011

آیا خامنه ای هم فرار خواهد کرد .


در حالی که زین العابدین بن علی رئیس جمهوری که 23 سال در تونس حکومت میکرد گریخته است . ولی فقیه از ترس سرنگونی پا برهنه و شتابزده به طرف چاه جمکران رفت تا با امام زمان مشورت کند . 
اعتراضات در ظاهر از آنجا شروع شده بود که جوان فارغ التحصیل دانشگاه برای گذران زندگی خود در خیابانی سبزی میفروخت اما پلیس گاری سبزی فروشی را مصادره کرد و بدنبال بی نتیجه ماندن کوششهای وی برای پس گرفتن آن خود را در مقابل یک ساختمان دولتی آتش زد . همان کاری که دهها و صدها بار در ایران صورت گرفته است .
اعتراضات عمومی در تونس مانند انقلابات کلاسیک ،  باید و شاید دارای تشکیلات و سازماندهی مکفی نبوده است . در ظرف دو هفته اقتدار 23 سال دیکتاتوری فرو پاشید و مردم در خیابانها به پایکوبی پرداختند . 

خبرگزاری ها نقل کرده اند که فرار حقیرانه رئیس جمهور تونس که کشورش با ثبات ترین کشوره قاره آفریفا لقب گرفته بود . آرامش بر باد رفته دولتمردان جمهوری اسلامی را آشفته تر کرده است. آنها خوب میدانند که مانند گاو پیشانی سفید جایی را در جهان ندارند که فرار کنند . دستانشان از خون هزاران زن و مرد بیگناه خونین است . اوباشانی نظیر خامنه ای و احمدی نژاد اگر مانند موش در چاه جمکران هم پنهان شوند ، مردم خشمگین دمشان را خواهند گرفت و به دست عدالت شان خواهند سپرد . خیلی دیر شده است . واقعه ای که از آغاز سال 57اتفاق افتاده است جز با سرنگونی تام و تمام راه علاج دیگری ندارد .
آنها آنروز که جیک جیک مستانشان بود  راهپیمایی مسالمت آمیز مردم را با گلوله پاسخ دادند . در زندانها زن و مرد را به تخت شکنجه بستند و تجاوز کردند و کشتند وفکر زمستانشان را نمی کردند .
 رئیس جمهور تونس مثل ولایت مطلقه اسلامی کودن و کر و کور و لال نبود تا دید اوضاع قمر در عقرب است ، پشت میکروفون رفت و قول آزادی و رفع سانسور از رسانه ها و اینترنت و پایین آمدن قیمت کالاهای اساسی را داد که دیگر دیر شده بود . مردم به خیابان ها ریختند و  ماندند و جور و پلاس دیکتاتور را به سنگفرشها ریختند . آنها بار دیگر ثابت کردند که وقتی ملتی بخواهد مقاومت کند ، هیچ نیرویی را تاب ایستادگی در برابرشان نیست چه رسد در ایران که مشتی درنده که عقلشان پاره سنگ بر میدارد . لمپن ها و اوباشانی که در قرن 21 خود را ظل الله و نایب امام زمان میدانند .
با این همه کشتار و زندان و فقر و فلاکت  ، گمان نکنم که حتی به مرده خمینی هم مردم رحم کنند . از هم اکنون باید او را نبش قبر کنند تا در آتش قهر مردم بارگاه شیطانی اش نسوزد .
ایران اما تونس نیست . هر چه که بود ، بن علی  ، دست هایش را بالا برد و بند کفشهایش را سفت کرد و فلنگ را بست و بطور موقت جای امنی را پیدا کرد . اما روضه خوان های حاکم و آخوندهای پلید  بدنبال حمام خون میباشند . یعنی آخرین حربه دیکتاتورها .
فکر میکنید ، این رهبر فکسنی  که امام خامنه ای خطابش میکنند کدام کشوری او را قبول میکند . این بزدل که در اندرونی  رجز میخواند . جرات و شهامت آن را ندارد که از ملت مانند بن علی معذرت بخواهد . جایی را هم ندارد که بگریزد . تنها کاری که از دستش بر می آید این است که گرگهای هار  نیروهای امنیتی را برای سلاخی مردم به کوچه خیابانها روانه کند . نتیجه اش هم از قبل مشخص است ، شکست .
یک روز میگویند که کار فتنه پایان یافته است . روز دیگر میگویند که آتش فتنه هنوز خاموش نشده است . بعد از آن میگویند که فتنه بزرگتری در راه است . جامعه بشری  امروز  مانند عصر برده داری  دوران صدراسلام نیست که اگر اتفاقی در گوشه ای بیفتد تاثیری آنچنانی بر دیگری نداشته باشد . امروز در عصر انقلاب در ارتباطات ، همبستگی پیشرفتهای بشری هزار برابر شده است . همانگونه که خیزش مردم در سال 88 تاثیر شگفتی در جهان و بیداری کشورهای منطقه گذاشت . تظاهرات خونین مردم بولیوی ، الجزایر و تونس که اتفاقا بر اثر طرح یارانه ها بروز کرده بود تاثیر در کشورهای تحت ستم می میگذارد و پتانسیل مردم را در راستای سرنگونی بیشتر میکند . حال شما برای طولانی کردن عمر خود و یا ایز گم کردن و رفع بحران در عراق به سر مجاهدان بی سلاح نامردانه سنگ و کلوخه ببارید  . در عراق و افغانستان و لبنان دخالت کنید و در چشم مردم  خاک بپاشید و ادعای حکومت اسلامی کنید .


  دیگر خاکریزی نمانده است که به پشت آن پناه ببرید . در ایران هر عقب نشینی تاکتیکی به عقب نشینی بیشتر  یعنی به سرنگونی  منجر میشود . نه خدا نه امام زمان هیچ لولویی به کار شما نمی آید ، کاسه و کوزه تان را مردم جمع خواهند کرد ، عکسهایتان را به آتش خواهند کشید . بر سر قبر امام گور بگورشده تان شراب خواهند نوشید و جشن شادمانی در روز سرنگونی  براه خواهند انداخت .

No comments:

Post a Comment